Fortsæt til hovedindholdet
Stiftpræster
Stiftpræst for Kirken i verden

Stiftpræst for Kirken i verden

Peter Fischer-Nielsen

E-mail: pfn@km.dk
Telefon: 2399 8840

Som stiftspræst for Kirken i verden er det min opgave at inspirere stiftets sogne og provstier i forhold til mødet med andre kirkeretninger og trosretninger – lokalt og globalt.

Jeg arbejder tæt sammen med Stiftsudvalget for Kirken i Verden om en række initiativer, arrangementer, konferencer m.m. Derudover forsøger jeg at opsamle og videreformidle gode erfaringer fra stiftet, ligesom jeg holder mig opdateret på området via litteratur og forskellige netværk.

Sammen med stiftsudvalget har jeg ansvar for arbejdet med stiftets internationale relationer – for tiden primært Guildford Stift i England og Kristi Lutherske Kirke i Nigeria.

Jeg vil gerne være i en tæt kontakt med provster, præster, menighedsrådsmedlemmer og frivillige i stiftet og bidrager gerne med sparring og samtale om lokale initiativer.

Ved siden af funktionen som stiftspræst er jeg sognepræst i Højbjerg og Elsborg Sogne i Viborg Østre Provsti. De to funktioner udgør hver 50 procent af min arbejdstid.