Præster med særfunktioner
Korshærspræster

Korshærspræster

Herning
Marie Ginnerup Vestergaard
mgo@km.dk
Telefon: 9712 6646

Holstebro 
Søren Kristian Nielsen
snie@km.dk 
Telefon: 9742 8142

Viborg 
Kirsten Greve
kgr@km.dk 
Telefon: 8663 9216

Kirkens Korshær er den største private, sociale hjælpeorganisation, der findes i Danmark. Vi har på landsplan ca. 400 lønnede ansatte, og omkring 6000, der som frivillige lægger arbejdskraft hos os. Målet for vores arbejde er at mindske nøden for socialt udstødte mennesker.

Viborg har vi to genbrugsbutikker og en varmestue i Sct. Leonisgade. Her kan vi tilbyde varm mad til billige penge alle ugens hverdage. Lørdag holder vi lukket – søndag serverer vi smørrebrød og ikke mindst lagkage til kaffen. Man kan få vasket tøj og selv få et bad; man kan få hjælp og rådgivning til de problemstillinger, man står i, men først og fremmest kan man være med i et fællesskab, hvor vi respekterer hinanden og bekymrer os om hinanden.

Som korshærspræst på kvart tid er jeg at finde i varmestue hver onsdag eftermiddag. Her stiller jeg mig til rådighed for samtale og går ind i det daglige arbejde. Hver onsdag kl. 14. holder vi en kort andagt, og en gang om måneden - holder vi korshærsgudstjeneste i Gråbrødre Klosterkirke. (Alle er velkomne til at kigge ind og være med.)

Folkekirken tæt på social udsatte

Peder Thyssen er tilknyttet Kirkens Korshær i Odense, og fungerer som gadepræst.

Han er daglig i kontakt med de socialt udsatte i Odense.

Se videoen om hans arbejde