Fortsæt til hovedindholdet
Præster med særfunktioner
Præster for hørehæmmede

Præster for hørehæmmede

I Viborg Stift er der i nogle provstier en kontaktpræst for hørehæmmede. Kontaktpræsten arrangerer gudstjenester med hørehensyn og er konsulenter vedr. teleslynge.

Du er velkommen til kontakte en af kontaktpræsterne, hvis du på grund af høreproblemer har spørgsmål ang. den præstelige betjening og deltagelse i gudstjenester, sogneaftener m.m.

Menighedsråd, præster, plejehjemsledere, foreningsledere og andre ansvarlige for gudstjenester, foredrag, møder m.m. kan også få konsulentbistand fra en kontaktpræst.

Kontakt

Mona Kjær Nielsen
(Herning Nordre Provsti)
Mail: mokn@km.dk
Tlf.: 9716 4233Søren Tolstrup Christensen
(Viborg Østre Provsti)
Mail: stc@km.dk
Tlf.: 2280 3517

Iben Tolstrup
(Lemvig Provsti)
Mail: ito@km.dk
Tlf.: 9783 6129Folkekirken tæt på: Hørehæmmede

Særligt tilbud

Folkekirken har et særligt tilbud til hørehæmmede.

Folkekirkens Arbejde for Hørehæmmede Vest for Storebælt ledes af:
Landsdelspræst Søren Skov Johansen
Gamstvej 9, 6600 Vejen
Tlf. 65923033
Fax 65923064
Mobil 29660650
E-mail ssj@post6.tele.dk
Hjemmeside: www.hoergodt.dk