Præster med særfunktioner
Præster for hørehæmmede

Præster for hørehæmmede

Mona Kjær Nielsen (Herning Nordre Provsti)
mokn@km.dk
9716 4233

Iben Tolstrup (Lemvig Provsti)
ito@km.dk
9783 6129

Jørgen Frost 
jofr@km.dk
9752 0398

Sanne Hermansen Hvorslev (Salling Provsti)
shh@km.dk
9753 3011

Lars Grønbæk Sandfeld (Struer Provsti)
lsa@km.dk
9787 1115

Inge Frandsen (Vesthimmerlands Provsti)
ifr@km.dk
9852 5311 

Søren Tolstrup Christensen (Viborg Østre Provsti)
stc@km.dk
2280 3517

 

Folkekirken har et særligt tilbud til hørehæmmede.

Folkekirkens Arbejde for Hørehæmmede Vest for Storebælt ledes af 
Landsdelspræst Søren Skov Johansen
Gamstvej 9, 6600 Vejen
Tlf. 65923033
Fax 65923064
Mobil 29660650
E-mail ssj@post6.tele.dk
Hjemmeside: www.hoergodt.dk


 

I Viborg Stift er der i nogle provstier en kontaktpræst for hørehæmmede.
Kontaktpræsten arrangerer gudstjenester med hørehensyn og er konsulenter vedr. teleslynge.

Du er velkommen til kontakte en af kontaktpræsterne, hvis du på grund af høreproblemer har spørgsmål ang. den præstelige betjening og deltagelse i gudstjenester, sogneaftener m.m.

Menighedsråd, præster, plejehjemsledere, foreningsledere og andre ansvarlige for gudstjenester, foredrag, møder m.m. kan også få konsulentbistand fra en kontaktpræst.