Aktuelt
Jobs i folkekirken

Jobs i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere - foruden alle de frivillige, der hjælper til.
Find stillingsopslag til jobs i folkekirken i hele landet herunder. Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Kirketjener i Elling/Strandby Sogn

Elling/Strandby Kirke | Ansøgningsfrist: 4. dec. 2022
Stillingen som kirketjener i Elling/Strandby sogn, med primært arbejdssted ved Strandby Kirke og Kirkecenter, er ledig og ønskes besat 1 januar 2023 eller efter aftale. Vi søger en medarbejder, der • Har ordenssans, er struktureret, kan arbejde selvstændigt, forestå forplejning ved arrangementer og ...

Musikalsk dygtig organist og kreativ kirke- og kulturmedarbejder søges

Aalborg Nordre Provsti | Ansøgningsfrist: 4. dec. 2022
Vi har ved Øster Hassing – Gåser sogne, Aalborg Nordre Provsti to spændende stillinger ledige, som vi ønsker besat pr. 1. februar 2023 eller snarest derefter. Vi søger en organist 22 timer pr. uge og en kirke- og kulturmedarbejde 10 timer ugentligt. En mulighed kunne være en kirkemusiker på 32 timer...

Kirkegårdsassistent/teamleder til Aabenraa kirkegård.

ÅBENRÅ MENIGHEDSRÅD | Ansøgningsfrist: 4. dec. 2022
Aabenraa Sogn er et stort bysogn med et varieret og aktivt kirke- og sogneliv. Vi har tre kirker og en stor bykirkegård på 5,9 ha med kapel og krematorium. Der er i alt 9 medarbejder på kirkegården. Aabenraa Kirkegård er en smuk gammel bykirkegård udlagt med traditionelle gravsteder og med mange smu...

Overenskomstansat sognepræst I Søften-Foldby Pastorat i Aarhus Stift

Aarhus Stift | Ansøgningsfrist: 5. dec. 2022
En stilling som overenskomstansat sognepræst i Søften-Foldby Pastorat i Aarhus Stift er ledig. Stillingen har en beskæftigelsesgrad på 50 %. Ansættelse og aflønning i henhold til gældende overenskomst for akademikere i staten med tilhørende protokollat. Der ydes et rådighedstillæg med et afrundet gr...

Rengøringsmedarbejder

VALBY KIRKEKASSE | Ansøgningsfrist: 5. dec. 2022
Rengøringsmedarbejder ved Valby Kirke Menighedsrådet for Valby kirke i Valby Sogn i Gribskov (Frederiksværk Provsti) søger en medarbejder til rengøringsarbejde i Valby Kirke. Ansættelsen ønskes iværksat hurtigst muligt. Stillingen er på gennemsnitligt 3 timer pr. uge Dine primære opgaver: I kirken: ...

Barselsvikar til Sevel-Herrup-Trandum Pastorat, Holstebro Provsti, Viborg Stift

VIBORG STIFTSADMINISTRATION | Ansøgningsfrist: 5. dec. 2022
Konstitution i sognepræstestilling (barselsvikariat) En stilling som overenskomstansat sognepræst i Sevel-Herrup-Trandum Pastorat, Holstebro Provsti, Viborg Stift, skal besættes midlertidigt ved konstitution. Stillingen er en fuldtidsstilling med en kvote på 100 %.                              Konst...

Hr. Sørens Hus - Til vores sognehus søges en medarbejder, som vil tage sig af husførelsen her

Norddjurs Provsti | Ansøgningsfrist: 5. dec. 2022
Hr. Sørens Hus i Vejlby ved Grenaa Til vores sognehus søges en servicemedarbejder, som vil tage sig af husførelsen her. Arbejdsopgaver: Almindeligt indendørs vedligehold, rengøring, tænde for varmen inden møder og arrangementer, hertil bordopstilling, anretning af traktementer og efterfølgende opryd...

Ufaglært kontormedhjælper

VIBORG STIFTSADMINISTRATION | Ansøgningsfrist: 5. dec. 2022
Viborg Stifts Skoletjeneste for Kristendomskundskab søger fra 1. januar 2023 en ufaglært kontormedhjælper.Ansættelsen er på 8 timer om ugen. Løn efter forhandling. Egen bil er påkrævet.Arbejdsopgaverne: Pakning og udsendelse af materialer – frankering dels på egen maskine dels online. Transport af ...

Vor Frue Sogn, Aarhus, søger en sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder

VOR FRUE KIRKE | Ansøgningsfrist: 5. dec. 2022
Vor Frue Sogn, Aarhus Stift søger en sognemedhjælper / kirke- og kulturmedarbejder fra 1. februar 2023. Stillingen er på gennemsnitligt 30 timer pr. uge. Sognemedhjælperen / kirke- og kulturmedarbejderen varetager forskellige pædagogiske, praktiske, kommunikative og diakonale opgaver i samarbejde me...

Deltidsbeskæftiget, overenskomstansat sognepræst i Egebæksvang Pastorat i Helsingør Stift

HELSINGØR STIFTSADMINISTRATION | Ansøgningsfrist: 5. dec. 2022
En stilling som deltidsbeskæftiget, overenskomstansat sognepræst i Egebæksvang Pastorat i Helsingør Stift er ledig.   Stillingens beskæftigelsesgrad er fastsat til 50 % af fuldtidsbeskæftigelse.   Ansættelse og aflønning i henhold til gældende overenskomst for akademikere i staten med tilhørende pro...

Kirkegårdsleder til Egtved Kirkegård

Egtved Kirke | Ansøgningsfrist: 5. dec. 2022
Egtved sogn er et stort landsogn med et varieret og aktivt kirke- og sogneliv. Vi har én kirke og en kirkegård på ca. 3,1 ha. med status af bykirkegård. På kirkegården er der nyt kapel med kølefaciliteter. Foruden kirkegårdslederen er der på kirkegården ansat yderligere 4 medarbejdere. Egtved kirkeg...

Uddannelseskonsulent i Roskilde Stift

ROSKILDE STIFTØVRIGHED | Ansøgningsfrist: 5. dec. 2022
Roskilde Stift søger en uddannelseskonsulent. Der er tale om en stilling på 50 %, som enten kan besættes ved frikøb af en allerede ansat præst i stiftet eller som en selvstændig 50 % stilling. Det er en forudsætning for ansættelsen, at du er ordineret præst. Uddannelseskonsulenten har til opgave at...

To kirketjenere søges til Sanderum Kirke

Sanderum Menighedsråd Sanderum Kirkegård | Ansøgningsfrist: 6. dec. 2022
Sanderum Kirke, Sanderum Sogn i Fyens Stift søger to kirketjenere pr. 1. januar 2023. Til de to stillinger er der sammenlagt 145% svarende til ca. 54 timer pr. uge, som vi forestiller os besat af to personer, som vil dele de 145% imellem sig i et eller andet forhold, som vi ikke på forhånd har lagt ...

Musikalsk dygtig organist og kreativ kirke- og kulturmedarbejder søges

ØSTER-HASSING MENIGHEDSRÅD | Ansøgningsfrist: 7. dec. 2022
Vi har ved Øster Hassing – Gåser sogne, Aalborg Nordre Provsti to spændende stillinger ledige, som vi ønsker besat pr. 1. februar 2023 eller snarest derefter. Vi søger en organist 22 timer pr. uge og en kirke- og kulturmedarbejde 10 timer ugentligt. En mulighed kunne være en kirkemusiker på 32 timer...

Fuldtidsstilling til uKirke

Vesterbro Sogn | Ansøgningsfrist: 7. dec. 2022
uKirke søger en medarbejder som brænder for at lave kirke for og med unge i København Elsker du at arbejde med unge? Finder du frivilligheden meningsfuld og er du god til relationsarbejde? Forstår du dig på kommunikation og sociale medier? Og er du frisk på at ændre kurs, selvom du har planlagt din...

Gartnerelev søges til Vejlby Kirkegård, Aarhus Nordre Provsti

ÅRHUS NORDRE PROVSTI | Ansøgningsfrist: 8. dec. 2022
Vi søger en elev der har lyst til at indgå i vores gartner team ved Vejlby Kirkegård Tiltrædelse 18. januar 2023. Om dig:Du har afsluttet grundforløbet og har selvfølgelig interesse i at arbejde med gartnerfaget. Du kan arbejde selvstændigt med blik for grundig og effektiv løsning af opgaverne, og e...

Organist til Holbøl Sogn

Holbøl Menighedsråd | Ansøgningsfrist: 8. dec. 2022
  Stillingen som organist i Holbøl Kirke, Holbøl Sogn, er ledig til besættelse og ønskes besat snarest. Vi søger en dygtig, initiativrig og alsidig kirkemusiker, organist, der sammen med præst og menighedsråd vil være med til at tænke kreativt samt vil og kan være med til at udvikle og understøtte d...

Præstesekretær barselsvikariat

Vive-Hadsund Pastorat | Ansøgningsfrist: 8. dec. 2022
Vive-Hadsund Pastorat søger barselsvikar for vores præstesekretær og kordegn. Stillingen er på 26 timer/uge fordelt mandag-fredag og ønskes besat d. 16. januar 2023.Forventet varighed af vikariater er ca. 10 mdr. Stillingen indebærer primært varetagelse af følgende opgaver: Sekretær for vores tre p...

Kirketjener til Kristkirkens Sogn, Kolding (genopslag)

Kristkirken i Kolding | Ansøgningsfrist: 8. dec. 2022
Brænder du for at gøre kirken til et godt sted at være og er du udadvendt, imødekommende og engageret, så er du måske vores nye kirketjener? I Kristkirkens Sogn er der et myldrende og aktivt menighedsliv, en dygtig medarbejderflok og mange frivillige. Stillingen der er på 32 timer om ugen ønskes bes...

Kirkesanger til Fredens Kirke i Svendborg

Fredens Kirkedistrikts Menighedsråd | Ansøgningsfrist: 9. dec. 2022
Vi søger 2 kirkesangere til 2 nye kirkesangerstillinger, der er blevet oprettet til Fredens Kirke i Svendborg, Fredens Sogn fra 1. januar 2023. Vi vil gerne byde de nye medarbejdere velkomne så hurtigt som mulig, men vi venter også gerne på den rette person. Stillingen er på 8 timer pr. uge. Kirkesa...

Gravermedhjælper

Tørring Kirke | Ansøgningsfrist: 9. dec. 2022
En stilling som gravermedhjælper ved Tørring, Hammer, Aale og Linnerup Kirker og Kirkegårde er ledig pr. 1. januar 2023. Stillingen er på 32-35 t. pr. uge. Aflønning sker på timebasis. Afhængigt af årstid og opgaver vil der i perioder være merarbejde.   Vi forventer: At du har lyst til arbejdet i ki...

Administrativ medarbejder til bispesekretærteamet

RIBE STIFTSADMINISTRATION | Ansøgningsfrist: 10. dec. 2022
Vi søger en administrativ medarbejder til Ribe Stift til indgå i et teamsamarbejde om varetagelsen af centrale opgaver som sekretær for biskoppen. Stillingen er på 25 timer og tidsbegrænset ind til den 31. december 2024. Arbejdsopgaverne består i en bred vifte af blandt andet: Ansættelse af vikarer...

Kirkesanger

Ørslevkloster Kirke | Ansøgningsfrist: 10. dec. 2022
Kirkesanger   En stilling som kirkesanger ved Ørslevkloster og Ørum Kirke, Ørslevkloster og Ørum Sogn er ledig pr. 1. januar 2023 eller snarest derefter.   Stillingen er på 8 timer pr. uge i gennemsnit.   Kirkesangeren skal varetage følgende opgaver: Kirkesanger i weekends og helligdage. Derudover ...

Skjern kirke søger kordegn og kommunikationsmedarbejder

SKJERN KIRKE | Ansøgningsfrist: 11. dec. 2022
Skjern kirke søger kordegn og kommunikationsmedarbejder pr. 1.2.2023 Stillingen er på 30 timer om ugen. Har du lyst til administrative og kommunikative opgaver i en selvstændig stilling, er det måske dig vi søger i Skjern kirke. Vi tilbyder en selvstændig og udfordrende stilling med stor indflydelse...

GENOPSLAG - organist til Sct. Jørgens kirke, Svendborg

Sct Jørgens Kirke | Ansøgningsfrist: 11. dec. 2022
En stilling som organist ved Sct. Jørgens Kirke i Svendborg er ledig pr. 01.01.2023. Stillingen er på 20 timer pr. uge. Sankt Jørgens Kirke har desuden en fuldtidsansat organist. Sct. Jørgens kirken er en smuk, lille middelalderkirke ved Svendborgsund med god kirkegang og gode traditioner for kor og...

Gravermedhjælper

1952 | Ansøgningsfrist: 11. dec. 2022
En stilling som gravermedhjælper ved Binderup, Kongens Tisted og Durup kirkegårde, Rebild provsti er ledig og ønskes besat 1. februar 2023.   Stillingen er på 37 timer pr. uge. Aflønningen sker på timebasis. Afhængigt af opgaver og årstid kan der i perioder forventes overarbejde.   Der er tale om en...

Skjern kirke søger kordegn og kommunikationsmedarbejder

SKJERN MENIGHEDSRÅD | Ansøgningsfrist: 11. dec. 2022
  Skjern kirke søger kordegn og kommunikationsmedarbejder Skjern kirke søger kordegn og kommunikationsmedarbejder pr. 1. 2. 2023   Stillingen er på 30 timer om ugen.   Har du lyst til administrative og kommunikative opgaver i en selvstændig stilling, er det måske dig vi søger i Skjern kirke....

Præstesekretær

Skanderup Sognekirke | Ansøgningsfrist: 11. dec. 2022
En stilling som kordegn ved  Skanderup Kirke,  Skanderup Sogn er ledig pr.  1. januar 2023. Stillingen er på  10 timer pr. uge. Medarbejderen skal varetage følgende opgaver: Personregistrering Forefalende sekretærarbejde for præst og øvrige ansatte ved kirken Hjemmeside Mødeplanlægning og referater...

Emdrup Kirke søger kirketjener

EMDRUP SOGNS MENIGHEDSR EMDRUP KIRKE | Ansøgningsfrist: 12. dec. 2022
Emdrup Kirke søger kirketjener En stilling som kirketjener ved Emdrup Kirke er ledig pr. 01-02 2023. Stillingen er på 37 timer pr. uge med mulighed for deltid. Vi søger en imødekommende kollega, som vil være med til at gøre Emdrup Kirke til et indbydende sted for vores mange brugere. Vi ønsker en pe...

Korleder ved Esajas Kirke i København

ØSTERVOLD SOGNS MENIGHEDSRÅD | Ansøgningsfrist: 12. dec. 2022
En stilling som korleder/kantor for Esajas Kirkes Spire-, Børne- og Ungdomskor er ledig pr. 1. marts 2023. Arbejdsstedet er hovedsageligt Malmøgade 14, 2100 København Ø (Esajas Kirke, Østervold Sogn). Stillingen er på 19 timer pr. uge. Du skal varetage følgende opgaver: Ansvaret for Esajas Kirkes B...

Bygningskonsulent

Aarhus Stift | Ansøgningsfrist: 12. dec. 2022
Aarhus Stift søger til besættelse pr. 1. januar 2023 en bygningskonsulent for tjenesteboliger m.v. Aarhus Stift søger en bygningskonsulent, der har forståelse for de mange facetter, der er i folkekirkens bygningsmasse. Ansættelsen er tidsbegrænset for en periode af 4 år og er en bibeskæftigelse. Pro...

Administrationsleder søges til Grindsted Sogn

Grindsted Menighedsråd | Ansøgningsfrist: 12. dec. 2022
Kan du bidrage med professionel ledelse, så der skabes attraktive arbejdspladser til gavn for de ansatte og dermed kirkens vækst og liv, som sognets beboere kan nyde godt af? Stillingen er på 37 timer og skal besættes snarligst. Grindsted Sogn har 11.000 indbyggere, 25 ansatte i sognet fordelt på ko...

Graver

FOLDING MENIGHEDSRÅD | Ansøgningsfrist: 12. dec. 2022
GraverStillingen som graver ved Folding Kirke, Folding Sogn er ledig pr. 1.februar 2023 eller efter nærmere aftale.Stillingen er på 37 timer pr. uge.Graveren skal varetage følgende opgaver:varetage og være ansvarlig for kirkegårdens vedligeholdelse, gravfæstelser m.m.kirketjeneste ved kirkelige hand...

Stege kirke søger kordegn

STEGE KIRKE | Ansøgningsfrist: 12. dec. 2022
Har du lyst til stilling som kordegn ved Stege kirke?  Vi tilbyder en selvstændig og udfordrende stilling med stor indflydelse på egen hverdag. Stillingen er på 25 timer om ugen, dog kan der forekomme aften- og søndagsarbejde, efter aftale. Kordegnens opgaver: Personregistrering. Betjening af Kirke...

Sognepræst i Fårup-Sabro-Borum-Lyngby Pastorat i Aarhus Stift

Aarhus Stift | Ansøgningsfrist: 12. dec. 2022
En stilling som sognepræst i Fårup-Sabro-Borum-Lyngby Pastorat i Aarhus Stift er ledig. Stillingen er lønindplaceret i løngruppe 1, aftale af 9. november 2011 mellem Finansministeriet og Akademikerne om aflønning af tjenestemandsansatte præster i folkekirken. Der ydes et rådighedstillæg med et afrun...

Kirkegårdskonsulent

Aarhus Stift | Ansøgningsfrist: 12. dec. 2022
Aarhus Stift søger til besættelse pr. 1. januar 2023 en kirkegårdskonsulent. Spredt ud over hele landet ligger kirkegårdene. Der er mere end 2000 af dem og kirkegårdene er for mange indgangen til Folkekirken. Derfor søger vi en kirkegårdskonsulent, der vil gå aktivt ind i udvikling af kirkegårdene. ...

Kirkemusiker/organist med opgaver som kirke- og kulturmedarbejder

Ranum-Malle Kirkekasse v/Ingrid Jensen | Ansøgningsfrist: 12. dec. 2022
Kirkemusiker/organist med opgaver som kirke- og kulturmedarbejder En stilling som organist og kirke-og kulturmedarbejder ved Ranum, Malle  og Vilsted Kirker, Ranum-Malle Sogne og Vilsted sogn er ledig pr. 1. januar 2023. Stillingen er på 28 timer pr. uge svarende til 75% af en fuldtidsstilling, hvor...

Kordegn og sognemedhjælper søges

DOLLERUP KIRKE | Ansøgningsfrist: 12. dec. 2022
En stilling som kordegn og sognemedhjælper ved Dollerup, Finderup og Ravnstrup Pastorat er ledig pr. 1.januar 2023 eller snarest derefter. Stillingen er på 19 timer pr. uge, hvoraf de 10 timer er som kordegn og de 9 timer som sogne-medhjælper. Du skal varetage følgende opgaver: Konfirmandundervisni...

Genopslag Barselsvikariat - Overenskomstansat korshær- og diakonipræst til Vejle Vor Frelsers pastorat

HADERSLEV STIFT | Ansøgningsfrist: 12. dec. 2022
En stilling som overenskomstansat korshær- og diakonipræst i Vor Frelser Pastorat i Haderslev Stift skal besættes midlertidig ved konstitution. Konstitutionen, der er et barselsvikariat, sker for perioden  15. december 2022 – 2. maj 2023 (begge dage inklusive), med mulighed for forlængelse Ansættels...

Kirketjener ved Gullestrup Kirke, 7400 Herning

GULLESTRUP MENIGHEDSRÅD | Ansøgningsfrist: 14. dec. 2022
Gullestrup Kirkes nuværende kirketjener ønsker at gå på efterløn, og vi har derfor en 37 timers kirketjenerstilling ledig til besættelse 1. februar 2023 eller hurtigst muligt derefter. Vores nye kirketjener skal indgå i et velfungerende samarbejde med kirkens øvrige personale og frivillige om at sik...

Kirketjener

GULLESTRUP MENIGHEDSRÅD | Ansøgningsfrist: 14. dec. 2022
Kirketjener ved Gullestrup Kirke, 7400 Herning Gullestrup Kirkes nuværende kirketjener ønsker at gå på efterløn, og vi har derfor en 37 timers kirketjenerstilling ledig til besættelse 1. februar 2023 eller hurtigst muligt derefter. Vores nye kirketjener skal indgå i et velfungerende samarbejde med ...

Kirketjener søges til Christians Kirke

Christians Kirke v. Christians Sogns Menighedsråd | Ansøgningsfrist: 15. dec. 2022
En stilling som kirketjener ved Christians Kirke på Christianshavn er ledig til besættelse pr. 01.02.2023  Stillingen er på gennemsnitlig 37 timer pr. uge.   Kirketjeneren skal bl.a. varetage følgende opgaver: Praktiske opgaver i Christians Kirke og Sognegården Stanleys Gaard  Herunder: Forberedels...

Kirkegårdsmedhjælper/gartner

TINGLEV MENIGHEDSRÅD | Ansøgningsfrist: 15. dec. 2022
Tinglev kirke En Stilling som kirkegårdsmedhjælper ved Tinglev kirkegård, Tinglev sogn, er ledig til besættelse pr. 1/3 2023. Stillingen er på 37 timer pr. uge, dog med vinterhjemsendelse i perioden 1/12 2023 til 1/3 2024 Vi kan tilbyde varierende opgaver, herunder renholdelse og pleje af gravstede...

Organist / Kirkemusiker

Svaneke Kirke v/Ulla Pedersen | Ansøgningsfrist: 16. dec. 2022
IBSKER - SVANEKE -BODILSKER pastorat på Bornholm søger ny organist / Kirkemusiker I Ibsker, Svaneke og Bodilsker pastorat bor der godt 3.000 personer. Vi har tre kirker, to præster, to kirkesangere samt to organister / en organist og en kirkemusiker, der deler alle aktiviteterne ligeligt i et engage...

KIRKEGÅRDSLEDER SØGES til Maribo Domsogn

MARIBO DOMKIRKE KIRKEGÅRDSKONTORET | Ansøgningsfrist: 16. dec. 2022
Maribo Domsogn er et bysogn med et aktivt kirkeliv. Kirkegården ligger tæt i forbindelse med kirken, midt i byen og med smuk beliggenhed ud til Søndersø og naturområde med mange fritidstilbud. Maribo er en aktiv handelsby med et rigt kultur- og foreningsliv, gode skoler og daginstitutioner. Alsidige...

Altsanger søges til Vor Frue Kantori – Københavns Domkirke

Københavns Domkirke Vor Frue Kirke | Ansøgningsfrist: 17. dec. 2022
Vor Frue Kantori søger 1 rutineret og morgenfrisk korsanger med fornuftige nodelæsningsfærdigheder: 1 alt Du er en veluddannet sanger og trives som solist- såvel som ensemblesanger? Du har styr på din kalender og kan se fordelen af at allerede have leveret en del af dit arbejde når dagen går i gan...

Er du korleder og kan du lide at arbejde med børn og unge, såvel som ældre, så er du lige den vi mangler

Ledøje-Smørum Menighedsråd | Ansøgningsfrist: 18. dec. 2022
Ledøje-Smørum Pastorat søger en korleder pr. 1. februar 2023 eller snarest derefter. Stillinge er på 20 timer om ugen. Korlederen skal fortsætte arbejdet med at opbygge og lede en korinstitution med kortilbud til alle aldersklasser. Kirkemusikken prioriteres højt, og vi ønsker 1-3 kor i vores Pastor...

Kirkesanger m/k søges til Herlev kirke

Herlev Kirkes Menighedsråd | Ansøgningsfrist: 18. dec. 2022
Kirkesanger m/k søges til Herlev kirke   Herlev kirke søger en kirkesanger med tiltrædelse 1. januar 2023.   Stillingen omfatter tjeneste ved alle højmesser - også juleaften. Efter aftale med organisten afholdes der 1 friweekend i kvartalet samt 5 ugers betalt ferie. Ferie og friweekends må ikke læg...

Er du vores nye organist/kirkemusiker?

Ledøje-Smørum Menighedsråd | Ansøgningsfrist: 18. dec. 2022
En stilling som organist ved Ledøje og Smørum Kirker i Ledøje-Smørum Pastorat er ledig pr. 1. februar 2023 eller snarest derefter. Stillingen er på 20 timer pr. uge. Du skal i samarbejde med vores anden organist og de øvrige medarbejdere understøtte menighedsrådets vision om et aktivt musikliv i sog...

Stillingen som provst for Bornholms Provsti og sognepræst ved Sankt Nicolai Kirke i Rønne i Københavns Stift

Københavns stift | Ansøgningsfrist: 19. dec. 2022
Stillingen som provst for Bornholms Provsti og sognepræst ved Sankt Nicolai kirke i Rønne er ledig med til besættelse snarest muligt.   Stillingen er klassificeret i lønramme 37 i lov om tjenestemandslønninger m.m. Til stillingen ydes et provstetillæg på 32.200 kr. årligt (afrundet grundbeløb pr. 31...

Sognepræst i Glostrup Pastorat (uden tjenesteboligpligt) i Helsingør Stift

HELSINGØR STIFTSADMINISTRATION | Ansøgningsfrist: 19. dec. 2022
Stillingen som sognepræst i Glostrup Pastorat (uden tjenesteboligpligt) i Helsingør Stift er ledig til besættelse.   Stillingen er lønindplaceret i løngruppe 1 i aftale af 9. november 2011 mellem Finansministeriet og Akademikerne om aflønning af tjenestemandsansatte præster i folkekirken.   Der vil ...

Overenskomstansat sognepræst til Langebæk Pastorat i Stege-Vordingborg Provsti, Roskilde Stift

ROSKILDE STIFTØVRIGHED | Ansøgningsfrist: 19. dec. 2022
En stilling som overenskomstansat sognepræst i Langebæk Pastorat i Roskilde Stift er ledig. Ansættelse og aflønning er i henhold til gældende overenskomst for akademikere i staten med tilhørende protokollat. Aflønning vil ske med en kvote 100 % af fuldtidsbeskæftigelse. Der vil kunne ydes 100 % af r...

Sognepræst for den tyske del af Haderslev Domprovsti

HADERSLEV STIFT | Ansøgningsfrist: 19. dec. 2022
Stillingen som sognepræst for den tyske del af menigheden i Haderslev Domprovsti Haderslev Stift er ledig til besættelse. Stillingen er lønindplaceret i løngruppe 1 i aftale om aflønning af tjenestemandsansatte præster i Folkekirken. Der vil til lønnen kunne ydes et rådighedstillæg med et afrundet  ...

Genopslag: Organist / kirkemusiker ved Kliplev og Ensted kirker søges.

ENSTED MENIGHEDSRÅD | Ansøgningsfrist: 19. dec. 2022
Vi søger en dygtig og engageret organist/kirkemusiker til Ensted og Kliplev kirker, der har lyst til at sætte sit præg på det lokale kirkemusikliv. Stillingen er ledig til besættelse 1. marts 2023. Stillingen er på 24 timer gennemsnitligt pr. uge med mulighed for flere timer i stillingen, som f.eks....

Sognepræst (OA) i Rødding-Lem-Lihme-Vejby Pastorat, Salling Provsti, Viborg Stift

VIBORG STIFTSADMINISTRATION | Ansøgningsfrist: 19. dec. 2022
Stillingen som overenskomstansat sognepræst i Rødding-Lem-Lihme-Vejby Pastorat, Salling Provsti er ledig til besættelse den 1. marts 2023. Stillingen er en deltidsstilling på 50%. Som ny sognepræst får du et introduktionsforløb, hvor du får en mentor, der guider dig igennem i den første tid i embede...

Overenskomstansat sognepræst i Sankt Lukas Pastorat i Aarhus Stift

Aarhus Stift | Ansøgningsfrist: 19. dec. 2022
En stilling som overenskomstansat sognepræst i Sankt Lukas Pastorat i Aarhus Stift er ledig. Stillingen har en beskæftigelsesgrad på 50 %. Ansættelse og aflønning i henhold til gældende overenskomst for akademikere i staten med tilhørende protokollat. Der ydes et rådighedstillæg med et afrundet grun...

En stilling som midlertidig, overenskomstansat sognepræst i Præstebro Pastorat i Helsingør Stift er ledig pr. 1 marts 2023

HELSINGØR STIFTSADMINISTRATION | Ansøgningsfrist: 19. dec. 2022
En stilling som midlertidig, overenskomstansat sognepræst i Præstebro Pastorat i Helsingør Stift er ledig pr. 1 marts 2023. Stillingens beskæftigelsesgrad er fastsat til 100 % af fuldtidsbeskæftigelse. Stillingen er tidsbegrænset til 31. marts 2024. Ansættelse og aflønning i henhold til gældende ove...

Sognepræst i Glostrup Pastorat (med tjenesteboligpligt)  i Helsingør Stift

HELSINGØR STIFTSADMINISTRATION | Ansøgningsfrist: 19. dec. 2022
En stilling som sognepræst i Glostrup Pastorat (med tjenesteboligpligt)  i Helsingør Stift er ledig til besættelse.   Stillingen er lønindplaceret i løngruppe 1 i aftale af 9. november 2011 mellem Finansministeriet og Akademikerne om aflønning af tjenestemandsansatte præster i folkekirken.   Der vil...

Stillingen som provst for Rebild Provsti og som sognepræst i Nørlunds Pastorat er ledig

Aalborg Stift | Ansøgningsfrist: 19. dec. 2022
Stillingen som provst for Rebild Provsti og som sognepræst i Nørlunds Pastorat er ledig. Stillingen er klassificeret i lønramme 37 i lov om tjenestemandslønninger m.v. Til stillingen ydes et provstetillæg på kr. 32.200,- årligt i afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012. Den administrative/ledelsesmæs...

Organist til Trinitatis kirke Fredericia

TRINITATIS KIRKE | Ansøgningsfrist: 19. dec. 2022
Stillingen som organist og kantor ved Trinitatis Kirke, Fredericia er ledig til besættelse 1. marts 2023. Trinitatis Kirke er byens gamle barokkirke fra 1690. Trinitatis er et aktivt sogn med mange kirkelige handlinger og et højt aktivitetsniveau. Vores vision er bl.a. at være en imødekommende kirke...

Organist til Nr. Vium, Herborg og Troldhede kirker

Nr. Vium-Herborg Sognes Menighedsråd | Ansøgningsfrist: 20. dec. 2022
Organist ved Nr. Vium, Herborg og Troldhede Kirker En stilling som organist ved Nr. Vium, Herborg og Troldhede kirker er ledig og ønskes besat snarest muligt.Stillingen er på 24 timer pr. uge. Vi forventer den udvides til en 30 timers stilling fra januar 2024.Organistens opgaver er at• Varetage musi...

Kirke/kulturmedarbejder søges til Sønder Tranders Sogn

Sønder Tranders Sogn/ Gug kirke | Ansøgningsfrist: 21. dec. 2022
Til en nyoprettet 30 timers stilling søges den medarbejder, der kan være med til at samle og udvikle de mange aktiviteter i vores sogn. I sognet er der to kirker: Sønder Tranders Kirke, som er en middelalderkirke, og Gug Kirke som fejrer 50 års fødselsdag i 2022. Sønder Tranders Sogn er et stort ...

Graver søges til Karise og Alslev kirker

Karise Kirke | Ansøgningsfrist: 22. dec. 2022
Stillingen er på 37 timer pr. uge. Vi forventer at du som leder:                                                                                 - kan indgå i vores flade ledelsesstruktur, hvor vi mener at sammen når vi længst. - er kreativ som vores to gravermedhjælpere, og er villig til at samarbe...

Organist søges til Karise og Alslev kirker

Karise Kirke | Ansøgningsfrist: 22. dec. 2022
Organist til Karise og Alslev Kirker, Tryggevælde provsti, Roskilde stift. En stilling som organist ved Karise og Alslev kirker, Karise – Alslev sogne er ledig pr. 1. februar 2023, eller efter nærmere aftale.Stillingen er på 10 timer pr. uge. Organisten skal varetage følgende opgaver:-Gudstjenester ...

Graver ved Vonsild kirke

Vonsild Kirke | Ansøgningsfrist: 23. dec. 2022
Graver ved Vonsild KirkeStillingen er på 37 timer pr. uge og ønskes besat 15. februar 2023 eller hurtigst muligt derefter.  Menighedsrådet søger en engageret person med interesse for udendørsarbejde, som kan arbejde selvstændigt og have medansvar for en kirkegård i udvikling, har ordenssans, er flek...

Gravermedhjælper

Kirkegård | Ansøgningsfrist: 27. dec. 2022
En stilling som gravermedhjælper ved Augustenborg Sogns Menighedsråd er ledig pr. 15. januar 2023. Stillingen er på 37 timer pr. uge. Aflønningen sker på timebasis. Afhængigt af opgaver og årstid kan der i perioder forventes overarbejde. Augustenborg Sogn er beliggende i nærheden af Sønderborg, og d...

Børnekorleder til skønne kor i Glostrup

GLOSTRUP SOGN | Ansøgningsfrist: 28. dec. 2022
Børnekorleder søges til Glostrup Sogn En stilling som leder for vores meget velfungerende børnekor i Glostrup Sogn er ledig til besættelse pr. 1. februar 2023 eller snarest derefter. Om osGlostrup Sogn er et af landets største sogne og omfatter en middelalderkirke, en moderne rundkirke og en splinte...

Kirketjener

Sct. Nicolai Kirke | Ansøgningsfrist: 29. dec. 2022
En stilling som kirketjener ved Sankt Nicolai Kirke i Kolding ønskes besat pr. 1. februar 2023   Stillingen er på gennemsnitlig 37 timer ugentligt.   Sankt Nicolai Kirke er den store gamle kirke i Kolding centrum, hvor tradition og fornyelse går hånd i hånd.   Vi har et levende menighedsliv med akti...

Sekretær søges til alsidige opgaver inden for studieadministration

FUV Århus | Ansøgningsfrist: 2. jan. 2023
Som studiesekretær i Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter får du en udadvendt og afvekslende hverdag på pastoralseminarieuddannelsen i Aarhus, hvor de studerende modtager undervisning i et semester, inden de kan søge stilling som præst i folkekirken. Du vil i stillingen komme til at arbejde tæt...

Vikar for kirketjener til Vollsmose Kirke

VOLLSMOSE MENIGHEDSRÅD | Ansøgningsfrist: 2. jan. 2023
Kirketjenervikar søges snarest til ca. 8 timer ugentlig, samt til friweekend (2 gange i kvartalet), ferier samt eventuelle sygedage. Der kan måske på sigt blive tale om flere timer (ved et evt. samarbejde med nabokirken). Du skal selvstændigt kunne varetage: bisættelser/begravelser gudstjeneste, ken...

Gartner ved Måløv Kirke

MÅLØV SOGNS MENIGHEDSRÅD | Ansøgningsfrist: 2. jan. 2023
Måløv Menighedsråd søger en dygtig og selvstændig gartner pr. 1. marts 2023 til at varetage fuldtidsstillingen som graver. Jobbet kræver stor selvstændighed og godt overblik, da du har ansvaret for alt arbejde på kirkegården og i praksis varetager næsten alle opgaverne på vores to kirkegårde. Et eks...

Organist søges

HUMLEBÆK SOGNS KORDEGNEKONTOR | Ansøgningsfrist: 2. jan. 2023
     Organist søges til Humlebæk Kirke   Vi søger en uddannet fuldtidsorganist til Humlebæk Kirke med tiltræden 1. marts 2023   Humlebæk Kirke ligger smukt placeret ved Strandvejen i Humlebæk. Sognet har ca. 10.000 indbyggere og yderligere faktuelle oplysninger kan findes på www.sogn.dk.   Vi er en ...

Organisk/kirkemusiker søges

KERTE KIRKE | Ansøgningsfrist: 2. jan. 2023
Organist /kirkemusiker søges til tjeneste i weekender, ved højtider og enkelte hverdagsaftener En stilling som organist ved Kerte Kirke og Orte Kirke i Assens Provsti er ledig og ønskes besat pr. 1.februar 2023 eller efter aftale. Organiststillingen er på gennemsnitligt 8 timer ugentligt. Timetallet...

Gravermedhjælper Nr. Jernløse Kirkegård

Nr. Jernløse kirke | Ansøgningsfrist: 2. jan. 2023
Gravermedhjælperved Nr. Jernløse kirkegård Stillingen som gravermedhjælper ved Nr. Jernløse kirkegård, Nr. Jernløse sogn er ledig pr. 1. marts  2023. Stillingen er på 30 timer om ugen i gennemsnit, da der er perioder hvor vi har meget travlt og andre der er lidt mere stille. Aflønningen sker på time...

Tenor til kirkekor søges

AALHOLM KIRKE | Ansøgningsfrist: 3. jan. 2023
Vi søger en dygtig og nodestærk tenor til kirkens kor. Koret består af 4 sangere (SATB), som medvirker ved højmesser på søn- og helligdage kl. 10.30. Der er en korprøve inden højmessen. Ved højmesser er der 4-stemmig motet og altergangssalme. Kirken har en god akustik, søde medarbejdere og trofaste ...

Kirkesanger

1952 | Ansøgningsfrist: 4. jan. 2023
En stilling som kirkesanger ved Kongens Tisted, Binderup og Durup Kirker, Rebild Provsti er ledig pr. 1. februar 2023 eller snarest derefter.   Stillingen er på 280 timer pr. år.   Kirkesangeren skal varetage følgende opgaver: -Synge for ved salmer og korsvar ved gudstjenester og kirkelige handlinge...

Graver ved Vinding Kirke, Vejle Provsti

VINDING KIRKE | Ansøgningsfrist: 5. jan. 2023
Stillingen er på 37 timer pr. uge. Sognet er et gammelt sogn med en smuk romansk kirke opført ca. 1150. Sognet har udviklet sig fra at være et landsbysogn til et aktivt forstadssogn i udkanten af Vejle. Sognet har 3962 indbyggere. Kirken har 7 ansatte og 2 præster. Se mere på www.vindingkirkevejle.d...

Rytmisk organist ved Ishøj Kirke - tæt på København

ISHØJ KIRKE OG MENIGHED | Ansøgningsfrist: 6. jan. 2023
Rytmisk organist ved Ishøj Kirke – tæt på KøbenhavnIshøj Menighedsråd søger en rytmisk organist til den lille kirke i Ishøj Landsby, hvor vi oplever et opblomstrende kirkeliv og hvor præster, organist, personale og frivillige arbejder tæt sammen.Organistens primære opgave er • at spille ved højmesse...

Organist (barselsvikar) til Sejling og Sinding Kirker, 19 timer ugentligt

Sejling Sogn | Ansøgningsfrist: 6. jan. 2023
Vi søger en dygtig og engageret organist til at indgå i et samarbejde om gudstjenester, kirkelige handlinger og kirkernes øvrige aktiviteter. Kirkerne ligger få kilometer uden for Silkeborg. Ansættelsen sker ved Sejling-Sinding Menighedsråd, Lemmingvej 2, 8600 Silkeborg. Vi har i alt ca. 30 tjeneste...

Organist / Kirkemusiker

HASLE KIRKE | Ansøgningsfrist: 8. jan. 2023
Organist/Kirkemusiker En stilling som organist/kirkemusiker ved Hasle Kirke og Ruts Kirke, Hasle og Rutsker sogne på Bornholm er ledig pr. 1 februar 2023. Stillingen er på 27 timer pr. uge. Organisten/kirkemusikeren skal varetage følgende opgaver: medvirke ved gudstjenester og kirkelige handlinger ...

Organist/Kirkemusiker - genopslag

Ulbjerg, Lynderup, Låstrup sognes Fællesmenighedsråd | Ansøgningsfrist: 10. jan. 2023
En stilling som organist/kirkemusiker ved Låstrup,Ulbjerg og Lynderup Kirker, Ulbjerg-Lynderup-Låstrup Sogne er ledig pr. 1. januar 2022 eller snarest derefter. Stillingen er på 12 timer pr. uge. Genopslag - Organist/Kirkemusiker   En stilling som organist/kirkemusiker ved Låstrup,Ulbjerg og Lynderu...

Kirke-og kulturmedarbejder, Fredens kirke, Svendborg, 18 timer

Fredens Kirkedistrikts Menighedsråd | Ansøgningsfrist: 12. jan. 2023
Kirke-kulturmedarbejder søges til Fredens kirke i SvendborgStillingen er ledig pr.1.februar 2023 Stillingen er på 18 antal timer ugentligt:1.      Babysalmesang, musikalsk legestue, minikonfirmander, børnekor, børneklub og indsamling til folkekirkens nødhjælp.2.      Medansvar ved børnegudstjenester...

Gentofte Provsti søger HR-konsulent (personalekonsulent) - 20 timer

Gentofte Provsti | Ansøgningsfrist: 13. jan. 2023
Gentofte Provsti består af 9 sogne med i alt ca. 45 ansatte. Vi søger en HR-konsulent som kan bistå de 9 menighedsråd med personalemæssige spørgsmål. Der er tale om en nyoprettet stilling. Opgaver: Bistå menighedsrådene samt deres samarbejdsbestyrelser i alle typer af personalesager, herunder ansæt...

Grindsted Sogns Menighedsråd søger i et vikariat en engageret og dygtig organistassistent med tiltrædelse hurtigst muligt

Grindsted Menighedsråd | Ansøgningsfrist: 15. jan. 2023
Stillingen er tidsbegrænset gældende til 31. august 2023 på 15 timer pr. uge. Vi søger en kollega, der kan Medvirke ved gudstjenester og kirkelige handlinger i Grindsted, Nollund og Urup kirker Medvirke ved plejehjemsgudstjenester Medvirke ved arrangementer i Kirkehuset Deltage aktivt i planlægning...

Graver med kirketjeneste

RUTSKER MENIGHEDSRÅD | Ansøgningsfrist: 24. jan. 2023
Stillingen som graver ved Ruts Kirke, Rutsker Sogn er ledig pr. 1-2-2023 Stillingen er på 33 timer pr. uge. Graveren skal varetage følgende opgaver: varetage og være ansvarlig for kirkegårdens vedligeholdelse (også arealer rundt om kirkegården). Gravfæstelser og registrering i Brandsofts kirkegårds...