Aktuelt
Jobs i folkekirken

Jobs i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere - foruden alle de frivillige, der hjælper til.
Find stillingsopslag til jobs i folkekirken i hele landet herunder. Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Organist søges til Nordvestfalster Sogn

Kippinge kirke og kirkegård | Ansøgningsfrist: 20. jun. 2021
En stilling som organist ved Stadager, Brarup, Nørre Vedby, Gyldenbjerg, Kippinge og Vålse Kirker, Nordvestfalster Sogn er ledig pr. 1. juli 2021 eller hurtigst muligt. Stillingen er på 24 timer pr. uge. Organisten skal varetage følgende opgaver: kan spille engageret ved gudstjenester og kirkelige ...

Rudkøbing menighedsråd søger graver til kirkegårdene i Rudkøbing og Simmerbølle.

Rudkøbing Menighedsråd | Ansøgningsfrist: 20. jun. 2021
Rudkøbing menighedsråd søger graver til kirkegårdene i Rudkøbing og Simmerbølle. Jobbet er ledigt og kan besættes efter aftale Om jobbet: Stillingen er på 37 timer/ ugen Arbejdstiden er mandag til fredag, dog kan der forekomme lørdagsarbejde i forbindelse med begravelser. Arbejdsopgaverne er mangea...

Kontorassistent og receptionist til Fælleskontoret, Aabenraa Sogn

ÅBENRÅ MENIGHEDSRÅD | Ansøgningsfrist: 20. jun. 2021
En 32 timers stilling som kontorassistent og receptionist ved Fælleskontoret i Aabenraa sogn er ledig pr. 1. august 2021. Fælleskontoret er et kontorfælleskab imellem Aabenraa Provsti og Aabenraa sogn med samlet 9 medarbejdere. Vi tilbyder et spændende job i samspil med gode kolleger i et aktivt sog...

Jørlunde sognehus søger en der kan varetage rengøring.

Jørlunde Sogns Menighedsråd | Ansøgningsfrist: 20. jun. 2021
Vi søger hurtigst muligt en der kan varetage rengøringen, af sognehuset. Stillingen er på 3 timer om ugen. Sognehuset ligger ved siden af kirken, og bliver brugt til forskellige arrangementer. I det daglige sidder vores kirketjener i sognehuset. Dit arbejde vil bestå af følgende: 3 timers ugentlig ...

Skagen og Hulsig Kirker søger kirketjenerafløser

Skagen Kirkegårde | Ansøgningsfrist: 20. jun. 2021
Stillingen som kirketjenerafløser ved Skagen og Hulsig kirker opslås ledig, da vi har brug for en afløser, der med kort varsel kan tilkaldes efter behov, for at afløse de faste kirketjenere. Vi ønsker os en kirketjenerafløser: Der kan medvirke ved gudstjenester og kirkelige handlinger i Skagen og H...

Kirke- og kulturmedarbejder søges

ODDER SOGNEKIRKE | Ansøgningsfrist: 20. jun. 2021
  Vores kirke- og kulturmedarbejder går på pension, og derfor søger Odder sognekirke pr. 1. august 2021 en kirke- og kulturmedarbejder på gennemsnitlig 30 timer ugentligt. Kirke- og kulturmedarbejderens hovedopgaver er:  Undervisning Årligt 10 hold 3. klasser til minikonfirmand/kirke-skole-samarbe...

Overenskomstansat sygehuspræst på Slagelse Sygehus i Roskilde Stift

ROSKILDE STIFTØVRIGHED | Ansøgningsfrist: 21. jun. 2021
En stilling som overenskomstansat sygehuspræst på Slagelse Sygehus i Roskilde Stift er ledig. Der er til stillingen knyttet forpligtelse svarende til 25 % af stillingen til at betjene Antvorskov Sogn. Der udarbejdes regulativ for stillingen. Ansættelse og aflønning er i henhold til gældende overensk...

Sognepræst (kbf) i Vemmelev-Hemmeshøj Pastorat i Roskilde Stift

ROSKILDE STIFTØVRIGHED | Ansøgningsfrist: 21. jun. 2021
Stillingen som sognepræst i Vemmelev-Hemmeshøj Pastorat i Roskilde Stift er ledig fra den 1. juli 2021. Til stillingen er knyttet forpligtelse som kirkebogsfører og begravelsesmyndighed. Stillingen er lønindplaceret i løngruppe 2 i aftale af 9. november 2011 mellem Finansministeriet og Akademikerne ...

Konstitution som overenskomstansat sognepræst i Skallerup-Vennebjerg-Mårup Pastorat i Hjørring søndre provsti, Aalborg Stift

Aalborg Stift | Ansøgningsfrist: 21. jun. 2021
En stilling som overenskomstansat sognepræst i Skallerup-Vennebjerg-Mårup Pastorat i Hjørring søndre provsti, Aalborg Stift skal besættes midlertidigt ved konstitution. Til stillingen er knyttet forpligtelse som kirkebogsfører og begravelsesmyndighed. Konstitutionen, der er begrundet i sognepræstens...

Sognepræst i Vadum Pastorat i Aalborg Nordre provsti, Aalborg Stift

Aalborg Stift | Ansøgningsfrist: 21. jun. 2021
Stillingen som sognepræst i Vadum Pastorat i Aalborg Nordre provsti, Aalborg Stift er ledig til besættelse 1. september 2021. Til stillingen er knyttet forpligtelse som kirkebogsfører og begravelsesmyndighed. Stillingen er lønindplaceret i løngruppe 1 i aftale af 9. november 2011 mellem Finansminist...

Overenskomstansat sognepræst, kvote 75%, til Østrup-Skeby Pastorat, i Fyens Stift

Fyens Stift | Ansøgningsfrist: 21. jun. 2021
Sognepræst Østrup-Skeby Pastorat i Fyens Stift En stilling som overenskomstansat sognepræst med en beskæftigelsesgrad på 75 % i Østrup-Skeby Pastorat i Fyens Stift er ledig til besættelse fra den 1. september 2021. Der er i stillingen en bistandsforpligtelse til Otterup-Lunde-Hjadstrup pastorat efte...

Gravermedhjælper søges

Øster Assels og Blidstrup sognes menighedsråd | Ansøgningsfrist: 21. jun. 2021
En stilling som gravermedhjælper ved Øster Assels og Blidstrup Kirkegårde, Morsø Provsti, er ledig og ønskes besat snarest muligt. Stillingen er på 37 timer pr. uge, men med hjemsendelse i vintermånederne fra 1. december til 15. marts. Aflønningen sker på timebasis. Afhængigt af opgaver og årstid ka...

Kommunikationsmedarbejder til Hammel, Voldby og Lading pastorat

HAMMEL KIRKE | Ansøgningsfrist: 21. jun. 2021
Hammel, Voldby og Lading pastorat søger en dygtig og engageret kommunikationsmedarbejder i en nyoprettet stilling på 5 timer om ugen. Vores nye kommunikationsmedarbejder skal overordnet set styrke pastoratets kommunikation og PR udadtil. I Hammel, Voldby og Lading pastorat er der tre kirker og i alt...

Kirke- og kulturmedarbejder til Studenterpræsterne på Københavns Universitet

Københavns stift | Ansøgningsfrist: 21. jun. 2021
En stilling som kirke- og kulturmedarbejder for Studenterpræsterne på KU er ledig til besættelse pr. 1. september 2021 eller snarest derefter. Stillingen er på 37 timer om ugen. Studenterpræsterne på KU er en del af Folkekirken. Kirke- og kulturmedarbejderen ansættes til støtte for studenterpræstern...

Underviser til konfirmander i Holte Kirke

NY HOLTE SOGNS MENIGHEDSRÅD | Ansøgningsfrist: 21. jun. 2021
Vi søger en, eller to, undervisere (cand.teol., stud.teol., lærer med linjefag i kristendom, diakon med pædagogisk linje e.l. kvalifikationer) til at undervise på timebasis i perioden fra 17. august 2021 til konfirmationerne i maj 2022. Kendetegnende for dig:Du har en relevant faglig uddannelse som ...

Organist til Østerlars og Gudhjem Kirker

Østerlars Kirke v/Kass Ulla Pedersen | Ansøgningsfrist: 21. jun. 2021
  En stilling som organist ved Østerlars og Gudhjem Kirker er ledig pr. 01.08.2021. Stillingen er på 30 timer pr. uge. Organisten skal varetage følgende opgaver:  Spille ved gudstjenester og andre kirkelige handlinger. Spille ved undervisning af konfirmander og ved to månedlige gudstjenester på ple...

Til Vejle Kirker og Kirkegårde søges 2 gartner til vedligeholdelse af flere kirkegårde

VEJLE KIRKER OG KIRKEGÅRDE | Ansøgningsfrist: 22. jun. 2021
2 gartner søges til Vejle Kirkegårde                                                                Vi tager afsked med 2 dygtige medarbejdere som går på pension efter mange års tro tjeneste. Og nu søger vi 2 gartner til 2 fuldtidsstillinger på hver 37 timer pr. uge. Den ene stilling skal besættes ...

Gravermedhjælper søges af Husby, Sdr. Nissum og Thorsmide Meninghedsråd

HUSBY MENIGHEDSRÅD | Ansøgningsfrist: 22. jun. 2021
En stilling som gravermedhjælper er ledig pr. 1.8 2021. Stillingen er på 600 timer pr. år, med mulighed for flere timer. Aflønningen sker på timebasis. Afhængigt af opgaver og årstid kan der i perioder forventes merarbjede, der vil ligge flest timer i perioden fra marts til november. Ansættelsen ske...

Horsens Kirkegårde søger 2-3 tidsbegrænset og 1 fuldtids gartneriarbejder eller anlægsgartner med lyst til at arbejde med vedligeholdelse og udvikling af vores kirkegårde.

VESTRE KIRKEGÅRD | Ansøgningsfrist: 23. jun. 2021
Horsens Kirkegårde sætter fokus på at udvikle og vedligeholde kirkegårdene, så de fremstår som smukke grønne oaser i byen med plads til ro og fordybelse samt rammer for sorg og minder. Vi søger derfor en gartner eller gartneriarbejder, der ønsker at arbejde i teams, hvor du både selvstændigt og samm...

Graver

Horsens Provsti | Ansøgningsfrist: 23. jun. 2021
Stillingen som graver ved Endelave Kirke er ledig til besættelse pr. 1.august 2021.   Stillingen er på 37 timer pr. uge. Stillingen som graver er et ansvarsfuldt og virksomt job, hvor du får mulighed for at strukturere og planlægge din egen arbejdsdag. Du har ansvaret for drift og vedligehold af End...

Regnskabsfører (kordegn)

Kirkernes Hus | Ansøgningsfrist: 23. jun. 2021
I Kirkernes Hus Fredericia er vi et stærkt hold, hvor vi foruden faglighed også værdsætter og hver især bidrager til arbejdspladsens sociale kapital. Vi søger nu en talstærk, team-orienteret  og erfaren regnskabsmedarbejder. Der er tale om en deltidsstilling med 30 timer ugentligt. Ansættelse pr. 1 ...

Gravermedhjælper

Kirkegården | Ansøgningsfrist: 23. jun. 2021
En fuldtidsstilling  37 timer som gravermedhjælper ved Tandslet Kirke og Kirkegård, er ledig pr. 1. august 2021. Aflønningen sker på timebasis. Afhængig af opgaver og årstid kan der i perioder forventes overarbejde. Desuden skal gravermedhjælperen afløse graveren ved kirkelige handlinger søn- og hel...

Tenor til kirkekor søges

HANS EGEDES KIRKE | Ansøgningsfrist: 24. jun. 2021
  Til Hans Egedes kirkes kor, Aalborg, søges en tenor  Koret består af 9 sangere (primært studerende), som gør tjeneste på alle søn- og helligdage. Ved hverdagstjenester medvirker på skift 2-5 sangere. Månedsløn: kr. 3.270,22. Korsangerne medvirker på skift ved bisættelser og bryllupper, og herfor h...

Alt til kirkekor søges

HANS EGEDES KIRKE | Ansøgningsfrist: 24. jun. 2021
  Til Hans Egedes kirkes kor, Aalborg, søges en alt  Koret består af 9 sangere (primært studerende), som gør tjeneste på alle søn- og helligdage. Ved hverdagstjenester medvirker på skift 2-5 sangere. Månedsløn: kr. 3.270,22. Korsangerne medvirker på skift ved bisættelser og bryllupper, og herfor hon...

Gravermedhjælper

BLENSTRUP KIRKES MENIGHEDSRÅD | Ansøgningsfrist: 25. jun. 2021
En stilling som gravermedhjælper ved Gerding-Blenstrup pastorat I Rebild provsti, er ledig pr. 1. Juli 2021 eller snarest derefter. Stillingen er på 37 timer pr. uge. Aflønningen sker på timebasis. Afhængigt af opgaver og årstid kan der i perioder forventes overarbejde. Stillingen er en fast stillin...

Kirkegårdsmedhjælper/Gartner

Herning Kirkegårde | Ansøgningsfrist: 25. jun. 2021
Til beskæftigelse ved Herning Kirkegårde søges en Kirkegårdsmedhjælper/Gartner Gartnerimedarbejder/Anlægsgartner   Stillingen er normeret til en 9 måneders stilling med en ugentlig arbejdstid på 37 timer og ønskes besat d. 15. juli 2021, eller efter nærmere aftale.   Lønnen følger gældende organisat...

Kirketjener til Ansgars Kirken, Aalborg

Ansgars Sogns Menighedsråd | Ansøgningsfrist: 25. jun. 2021
Da en af vores kirketjenere har opsagt sin stilling for at gå på pension, søger vi en ny kirketjener (28 t/uge) som brænder for at gøre kirken til et godt sted at være. Ansgars Kirken er rammen om mange aktiviteter for børn, unge, voksne og ældre både til hverdag og i weekenden. Kirkerummet er lyst ...

Gartneriarbejder til Vejgaard Kirkegård

VEJGAARD SOGNS MENIGHEDSRÅD | Ansøgningsfrist: 25. jun. 2021
Vejgaard Kirke søger en gartnerimedarbejder til vores kirkegård. Stillingen er på 37 timer pr. uge. Stillingen er tidsbegrænset til udgangen af november 2021 med mulighed for genansættelse 1. marts 2022. Arbejdsopgaverne er blandt andet vedligeholdelse af kirkegårdsarealer og grønne områder, hækklip...

Gravermedhjælper ved Rimsø og Kastbjerg kirker

Norddjurs Provsti | Ansøgningsfrist: 25. jun. 2021
Vi ønsker en gravermedhjælper, som: Vil indgå i et nært samarbejde med graveren og menighedsrådet om arbejdet med mangeartede opgaver på kirkegårdene, ved gudstjenester og andre aktiviteter. Vil have en kvotestilling, hvilket kan indebære flere timer om sommeren og eventuelt hjemsendelse december-f...

Graver ved Rimsø og Kastbjerg kirker

Norddjurs Provsti | Ansøgningsfrist: 25. jun. 2021
Graverstillingen er på 37 timer med ansættelse fra 1. august 2021. Menighedsrådet råder over to kirker med kirkegårde, en fredet præstegård med tilhørende haver og skov. Arbejdet består i pasning af dette sammen med yderligere en medarbejder. Graveren medvirker ved gudstjenester og andre aktiviteter...

Servicemedarbejder

Støvring Kirke | Ansøgningsfrist: 25. jun. 2021
Afvekslende og spændende stilling som servicemedarbejder ved Sognegården for Støvring, Sørup og Gravlev sogne Vi søger en imødekommende og serviceminded medarbejder med interesse for de forskelligartede opgaver, som daglig drift af en sognegård indebærer.   Stillingen er gennemsnitlig på 29 timer pr...

Kirkesanger søges til Nexø kirke

NEXØ KIRKE | Ansøgningsfrist: 25. jun. 2021
Nexø kirke søger en kirkesanger som skal medvirke ved årets gudstjenester, pt fastsat til 70 tjenester om året. Jobbet Du indgår i det stemningsskabende team, som kirkens menighed sætter stor pris på. Du vil i god tid modtage information om hvilke salmer og andet, der skal synges til den følgende gu...

Gravermedhjælper ved Voer og Agersted kirker

VOER KIRKE KIRKEGÅRDSDRIFT/ MENIGHEDSRÅDET | Ansøgningsfrist: 25. jun. 2021
Voer kirke Voergaardsvej 33, 9330 Dronninglund, søger gravermedhjælper fra den 1.august 2021 eller snarest, til tjeneste ved Voer og Agersted kirker. Stillingen er på 37 timer ugentlig. Stillingen er tidsbegrænset med ophør den 30.november 2021. Aflønning sker på timebasis. Timerne i en arbejdsuge k...

Kristrup sogn søger ny Kirkegårdsleder

KRISTRUP KIRKEGÅRDSKONTOR OG KAPEL | Ansøgningsfrist: 25. jun. 2021
Vores mangeårige kirkegårdsleder har valgt at søge nye udfordringer. Vi søger derfor en kirkegårdsleder med evne og lyst til at lede, samarbejde og skabe en god hverdag for kirkegårdens ansatte. Stillingen ønskes besat pr. 1. August 2021. Du er ansvarlig for drift og vedligeholdelse af kirkegårdens ...

Frederiksberg Sogn søger en erfaren kordegn og koordinator med dagligt ledelsesansvar

Frederiksberg Sogn | Ansøgningsfrist: 25. jun. 2021
Du vil få en central rolle i et stort og aktivt fællesskab, som rummer 6 præster, en anden kordegn, tre organister, to kirketjenere, en kirke- og kulturmedarbejder, en korleder, en kommunikationsmedarbejder, en babysalmesangsmedarbejder, en vicevært, 10 korister, et engageret menighedsråd og mange f...

Organist søges til Tømmerup Kirke i Kalundborg

Tømmerup Menighedsråd | Ansøgningsfrist: 25. jun. 2021
Til vores landsbykirke i Tømmerup sogn ved Kalundborg søges en dygtig organist / kirkemusiker med tiltrædelse snarest muligt. Ansættelsen er på 10 timer ugentlig Der søges en organist, der forstår at understøtte menighedens salmesang ved de kirkelige tjenester.   Vi lægger vægt på et konstruktivt og...

Kirketjener med kordegnefunktion til Lindholm Sogn

Lindholm Sogn | Ansøgningsfrist: 26. jun. 2021
  Kirketjener med kordegnefunktion til Lindholm Sogn   Vi er et velfungerende sogn, hvor 7366 af områdets 10315 indbyggere er medlem af folkekirken. Vi har 2 tjenestesteder i sognet: Lindholm Kirke bygget i 1934 og Løvvangens Kirkecenter bygget i 1978. Sognet er organiseret med 3 sognepræster, 2 org...

Anlægsgartnerelev søges til Nykøbing Falster Sogn

NYKØBING F. Sogn | Ansøgningsfrist: 27. jun. 2021
  Nykøbing Falster Sogn søger en anlægsgartnerelev til tjeneste på Nykøbing Falster Sogns Kirkegårde.   Ansættelsen er gennemsnitligt 37 timer pr. uge. Opstart 1. juli 2021 eller snarest derefter.   Stillingen   Opgaverne er varierede, men rettet imod vedligeholdelse af kirkegårdenes fællesarealer o...

Vi søger en gravermedhjælper

Sdr. Bjert Kirke | Ansøgningsfrist: 27. jun. 2021
Vi søger en gravermedhjælper (faglært eller ufaglært) til vores smukke, gamle kirkegård rundt om Sdr. Bjert Kirke. Stillingen er ledig pr. ledig pr. 1. oktober 2021 og består af gennemsnitligt 32 timer om ugen. Afhængigt af årstiden kan der forventes arbejde ud over de 32 timer pr. uge. Stillingen i...

Graver til Tyvelse Pastorat

Tyvelse kirke og kirkegård | Ansøgningsfrist: 27. jun. 2021
Tyvelse Pastorat søger en graver, der sammen med den nuværende ledende graver og en graver mere, skal passe Tyvelse Pastorat, der består af 5 landsbykirker, Tybjerg Kirke, Aversi Kirke, Sandby Kirke, Vrangstrup Kirke og Tyvelse Kirke samt en præstegård beliggende i Tyvelse. Stillingen er en 37 timer...

Kirketjener i Helleruplund Kirke

HELLERUPLUND MENIGHEDSRÅD | Ansøgningsfrist: 28. jun. 2021
Helleruplund Kirke, Gentofte provsti, søger kirketjener til ansættelse med op til 30 timer/uge fra 1. juli 2021 eller efter aftale. Som kirketjener kan du forvente følgende arbejdsopgaver rengøring og oprydning i kirken og sognegårdens lokaler samt renholdelse af udearealer tilsyn og pasning af kir...

Gravermedhjælper søges

VÆR-NEBEL KIRKEKONTOR | Ansøgningsfrist: 28. jun. 2021
Vær-Nebel menighedsråd søger en gravermedhjælper snarest muligt. Vær-Nebel kirkegårdsteam består af en ledende graver og 3 gravermedhjælpere. Stillingen er på 37 timer pr. uge og er tidsbegrænset til 31 december 2021, med mulighed for genansættelse i foråret 2022   Arbejdsopgaverne er bl.a.: Vedlige...

Babysalmesang- og minikonfirmandlærer

Sognegården | Ansøgningsfrist: 28. jun. 2021
Babysalmesang- og minikonfirmandlærer Stillingen som babysalmesang- og minikonfirmandlærer ved Storvorde og Sejlflod kirker er ledig   Babysalmesangslærer Vi har to hold om året. Som underviser skal du varetage babysalmesangen for 1 ugentlig hold af 1 times varighed. Undervisningen foregår i Sognegå...

Sognegårdsmedhjælp søges

nr Herlev Menighedsråd | Ansøgningsfrist: 29. jun. 2021
Sognegårdsmedhjælp søges Nr. Herlev menighedsråd søger en sognegårdsbestyrer (kirketjener) hurtigst muligt. Stillingen er på 18 timer ugentligt. Vi søger en serviceminded sognegårdsmedhjælp, som har lyst til at indgå i et godt samarbejde med de øvrige ansatte og menighedsrådet om alle de aktivitete...

Gartner søges til Herfølge kirkegård

HERFØLGE KIRKE | Ansøgningsfrist: 29. jun. 2021
Vi søger en gartner til pleje og vedligeholdelse af grønne arealer samt andet forefaldende arbejde på Herfølge kirkegård. Praktisk håndelag ud over gartnerfaget er velkommen. Kirkegården består af en gammel afdeling samt en ny skovkirkegård, i alt 6,4 ha, derudover holder vi også Sædder kirkegård sa...

Sopran til kirkekor søges

HANS EGEDES KIRKE | Ansøgningsfrist: 29. jun. 2021
  Til Hans Egedes kirkes kor, Aalborg, søges en sopran  Koret består af 9 sangere (primært studerende), som gør tjeneste på alle søn- og helligdage. Ved hverdagstjenester medvirker på skift 2-5 sangere. Månedsløn: kr. 3.270,22. Korsangerne medvirker på skift ved bisættelser og bryllupper, og herfor ...

Kirketjener til Skt. Markus Kirke

SCT MARKUS KIRKE V/E LUND SØRENSEN | Ansøgningsfrist: 29. jun. 2021
Skt. Markus Kirkeplads 1, 8000 Aarhus C   Vi har i Skt. Markus Kirke en ledig stilling som kirketjener 30 t/u til besættelse 1. august 2021 eller senere. Vi har i forvejen en kirketjener ansat på fuld tid. Skt. Markus Sogn har ca. 9.000 indbyggere. Der er ved kirken ansat 3 præster (heraf én på halv...

Børnekorleder - Nordsjællands Korskole

FREDENSBORG PROVSTIUDVALG | Ansøgningsfrist: 30. jun. 2021
Vi søger en dygtig Børnekorleder til vores velfungerende provstisamarbejde i NORDSJÆLLANDS KORSKOLE fra d. 15/8 2021   Vi tilbyder: et velorganiseret korarbejde, hvor du kommer til at have et selvstændigt ansvar for aldersgruppen fra 1. – 3. klasse. Vi er et samarbejde blandt kirker i Fredensborg ...

Haderslev Kirkegårde søger Gartneriarbejder

ASSISTENSKIRKEGÅRDEN | Ansøgningsfrist: 30. jun. 2021
Vi søger en gartneriarbejder til 3 mdr. vikariat med tiltrædelse 01. september 2021. Arbejdsstedet er hovedsageligt ved Damager og Gl. Haderslev Kirkegårde.   Ansættelsen er 37 timer pr. uge. Det er en tidsbegrænset stilling i perioden 01-09-2021 til 30-11-2021 Der må forventes over- og lørdagsarbej...

Kirkesanger

No Kirke | Ansøgningsfrist: 30. jun. 2021
Kirkesanger  En stilling som kirkesanger ved No Kirke, No Sogn er ledig pr. 1 juli 2021.  Stillingen er på ca. 192 timer årligt.  Kirkesangeren skal varetage følgende opgaver: Medvirke ved gudstjenester, bryllupper og begravelser/ bisættelser.   No Sogn har 652 indbyggere. Hee Sogn har 910 indbygge...

Gravermedhjælper ved Nørre Snede og Hampen kirkegårde

Kirke - Nørre Snede (7999) | Ansøgningsfrist: 30. jun. 2021
I Forbindelse med omstrukturering på vore kirkegårde, har vi behov for en ny gravermedhjælper. Der er tale om en helårsstilling med 37 timer pr. uge. Stillingen ønskes besat snarest muligt. Arbejdsområder Pasning og pleje af grønne og grå områder. Hæk og plæneklipning. Grandækning. Mindre anlægsop...

Kirkepilot søges til Brønderslev kirke

BRØNDERSLEV MENIGHEDSRÅD | Ansøgningsfrist: 30. jun. 2021
Har du lyst til at arbejde med børn og unge ved kirken, så kom til Brønderslev og arbejd som kirkepilot i Brønderslev kirke. Som kirkepilot arbejder du med: at gøre kirken til et sted for unge klubarbejde, konfirmander og minikonfirmander at fortælle om kirkens budskab at planlægge forskellige guds...

Organist ved Sions Kirke København

Sions Sogns Menighedsråd | Ansøgningsfrist: 1. jul. 2021
Sions Sogn er et stort bysogn med et varieret og aktivt kirkeliv med både tradition og fornyelse samt teologisk bredde. Vi har 2 sognepræster, 1 kirke-og kommunikationsmedarbejder, 1 kordegn og 1 ½ kirketjener. Se også www.sionskirke.dk Sions Kirke er fra 1896, der er ca. 450 siddepladser og god aku...

Organist/kirkemusiker søges til snarlig ansættelse

NYKER MENIGHEDSRÅD | Ansøgningsfrist: 1. jul. 2021
  En stilling som organist/kirkemusiker ved Ny Kirke, Bornholm, er fortsat ledig. (Opslået første gang den 3. oktober 2020). Stillingen er på ca. 8 timer pr. uge. Opgaver; spille ved sognets gudstjenester og kirkelige handlinger spille ved kirkens og sognets øvrige arrangementer evt. arrangere to k...

Kirketjener ved Simon Peters kirke

SIMON PETERS KIRKES KONTOR | Ansøgningsfrist: 1. jul. 2021
Simon Peters kirke søger en kirketjener på fuld tid med tiltrædelse 1. august 2021 (evt. senere). Simon Peters sogn har 10.100 indbyggere. Vi søger en kirketjener, der Er imødekommende, hjælpsom og har situationsfornemmelse Kan prioritere og tilrettelægge opgaver selvstændigt E praktisk anlagt med ...

Kirkesanger ved Nørre Næraa, Bederslev og Uggerslev kirker i Nørre Næraa, Bederslev, Uggerslev og Nørre Højrup pastorat.

NØRRE NÆRÅ SOGNS MENIGHEDSRÅD | Ansøgningsfrist: 1. jul. 2021
En stilling som kirkesanger ved Bederslev kirke, Bederslev sogn er ledig pr. 1. sep. 2021. Bederslev sogn har 190 indbyggere.   En stilling som kirkesanger ved Nørre Næraa kirke, Nørre Næraa sogn er ledig pr.1. sep. 2021. Nørre Næraa sogn har 420 indbyggere.   En stilling som kirkesanger ved Uggersl...

Sopran søges til Bolbro Kirkes kor

BOLBRO KIRKE | Ansøgningsfrist: 1. jul. 2021
Vi søger en dygtig sopran til Bolbro Kirkes kor pr. 1. august 2021. Koret er ligestemmigt og består af 6 sangere. Sammensætningen er SSA med to sangere på hver stemme. Der synges til gudstjenester på søn- og helligdage (typisk kl. 10.30) og der er korprøve forud for gudstjenesten. Koret medvirker og...

Rengøringsassistent søges til Hørsholm kirkegård, 20 timer ugentligt

HØRSHOLM KIRKEGÅRD | Ansøgningsfrist: 4. jul. 2021
Stillingen er tidsbegrænset, med forventet start pr. 5. juli 2021 eller snarest derefter. Stillingen ophører d. 31. december 2021. I særlige tilfælde, vil der evt. være mulighed for genansættelse eller fastansættelse. Du skal være omhyggelig og ansvarsfuld, men også være i stand til at arbejde selvs...

Overenskomstansat sognepræst ved Kapernaumskirken i Københavns Stift

Københavns stift | Ansøgningsfrist: 5. jul. 2021
Stillingen som overenskomstansat sognepræst ved Kapernaums Kirke i Københavns stift skal besættes midlertidigt ved konstitution.   Konstitutionen, der er et barselsvikariat, sker for perioden fra den 19. september 2021- 5. februar 2022 (begge dage inkl.), men med mulighed for forlængelse.   Ansættel...

Genopslag - deltidsbeskæftiget overenskomstansat sognepræst i Vemmelev-Hemmeshøj Pastorat i Roskilde Stift

ROSKILDE STIFTØVRIGHED | Ansøgningsfrist: 5. jul. 2021
En stilling som deltidsbeskæftiget, overenskomstansat sognepræst i Vemmelev-Hemmeshøj Pastorat i Roskilde Stift er ledig. Ansættelse og aflønning er i henhold til gældende overenskomst for akademikere i staten med tilhørende protokollat. Aflønning vil ske med en kvota på 50 % af fuldtidsbeskæftigels...

Sognepræst (kbf) i Boholte Pastorat i Roskilde stift

ROSKILDE STIFTØVRIGHED | Ansøgningsfrist: 5. jul. 2021
Stillingen som sognepræst i Boholte Pastorat i Roskilde Stift er ledig fra den 1. oktober 2021. Til stillingen er knyttet forpligtelse som kirkebogsfører og begravelsesmyndighed. Stillingen er lønindplaceret i løngruppe 2 i aftale af 9. november 2011 mellem Finansministeriet og Akademikerne om afløn...

Overenskomstansat sognepræst i Thorsager-Bregnet-Feldballe Pastorat (10 %)

Aarhus Stift | Ansøgningsfrist: 5. jul. 2021
En nyoprettet stilling som overenskomstansat sognepræst i Thorsager-Bregnet-Feldballe Pastorat i Aarhus Stift er ledig. Stillingen har en beskæftigelsesgrad på 10 %. Ansættelse og aflønning i henhold til gældende overenskomst for akademikere i staten med tilhørende protokollat. Der ydes et rådigheds...

Gravermedhjælper ved Højslev, Dommerby og Lundø kirker i Skive Provsti

Dommerby Kirke | Ansøgningsfrist: 7. jul. 2021
En stilling som gravermedhjælper ved Højslev-Dommerby-Lundø kirker er ledig og ønskes besat pr. 1. september 2021. Stillingen er på 37 timer pr. uge Gravermedhjælperen skal sammen med vores graver-team forestå vedligeholdelse af 3 kirkegårde, Højslev, Dommerby og Lundø og præstegårdshaven. Arbejdet ...

Ny organist søges til Blovstrød kirke

BLOVSTRØD MENIGHEDSR | Ansøgningsfrist: 15. jul. 2021
Ny organist søges til Blovstrød Kirke Vores meget vellidte organist har desværre fået en ny stilling tættere på sin bopæl, og derfor søger vi en ny organist snarest muligt. Stillingen er på 28 timer pr. uge men sognet er i vækst og på længere sigt regner menighedsrådet med, at stillingen vil komme o...

SOPRAN TIL ENGHAVE KIRKES KOR

Vesterbro Sogn | Ansøgningsfrist: 16. jul. 2021
SOPRAN TIL ENGHAVE KIRKES KOR Ledig til besættelse pr. 1/8 2021 Stillingen omfatter forpligtelse til at synge til højmesser i Enghave søn- og helligdage. Dog vil man ofte have fri på 2. helligdage som 2. juledag, 2. påskedag og 2. pinsedag. Der er ikke forpligtelse til at synge til hverdagstjenes...

Organist ved kirkerne i Sværdborg- og Lundby Sogne,

Sværdborg-Lundby Menighedsråd | Ansøgningsfrist: 16. jul. 2021
Er du vores nye organist? Stillingen som organist ved Sværdborg- og Lundby Sogn er ledig pr. 1. september 2021, eller snarest muligt derefter. Stillingen er på 19 timer pr. uge. Organisten skal varetage følgende opgaver: Medvirke ved gudstjenester og kirkelige handlinger Medvirke ved tjenester på...

2 bassangere søges til Vor Frue Kantori

Københavns Domkirke Vor Frue Kirke | Ansøgningsfrist: 18. jul. 2021
To stillinger som bassanger er ledige i Vor Frue Kantori med ansættelse pr. 1. oktober 2021 eller efter aftale. Vi søger to veluddannede, rutinerede sangere med smukke stemmer og gode nodelæsnings-færdigheder til vores professionelle vokalensemble, som har lyst til at indgå i en travl og spændende ...

Projektstilling som Frivillighedskoordinator i Holstebro

Holstebro Menighedsråd | Ansøgningsfrist: 20. jul. 2021
Projektstilling som Frivillighedskoordinator i HolstebroHar du lyst til at stå for koordinering og rekruttering af frivillige, besøgsvenner og støtte patienter i Center for Sundhed (de kommunale funktioner/pladser) med samtaler, gåture og forskellige sociale aktiviteter og arbejde i et tværkulturelt...

Gartner/gartneriarbejder.

SKÆRBÆK MENIGHEDSRÅD | Ansøgningsfrist: 25. jul. 2021
En stilling som gartner/gartneriarbejder ved Skærbæk Kirkegård, Skærbæk Sogn er ledig pr. 1. august 2021. Skærbæk Kirke ligger i Tønder Kommune og har 3.503 indbyggere. Stillingen er på 37 timer pr. uge. Du skal forvente 2 måneders hjemsendelse fra og med d. 31.12. Vi tilbyder: En bred vifte af opg...

Organist ved Errindlev-Fuglse pastorat

Errinlev, Olstrup, Tågerup Kirke | Ansøgningsfrist: 27. jul. 2021
Organist ved Errindlev - Fuglse pastorat. Har du lyst til at lade musikken være med til at åbne kirkerne for sognebørnene i vores landsogne, så læs videre her.  Stillingen, der er en fast stilling på 16 timer pr. uge, er ledig til besættelse den 1. september 2021, eller snarest muligt derefter.   V...

Organist søges til Tingbjerg Kirke

Tingbjerg Kirke / Tingbjerg Sogns Menighedsråd | Ansøgningsfrist: 28. jul. 2021
Tingbjerg Kirke søger en dygtig og udadvendt organist i en deltidsstilling på 18 timer om ugen. Tingbjerg Kirke - Diakonikirken er en kirke med et særligt fokus på kirkeligt, socialt arbejde - Diakoni. Vi er et åbent fællesskab, hvor alle er velkomne uanset trosretning. Her findes en sangglad menigh...

Kirkesanger ved Vejlby, Strib og Røjleskov Kirker

Vejlby Strib Røjleskov Menighedsråd | Ansøgningsfrist: 30. jul. 2021
En delt stilling som kirkesanger ved Vejlby, Strib og Røjleskov Kirker er ledig pr. 1. september 2021. Stillingen er på 10 timer pr. uge. Kirkesangeren skal varetage følgende opgaver: Medvirke ved Gudstjenester og kirkelige handlinger som begravelser, bisættelser og vielser Bede indgangs- og udgang...

Gravermedhjælper

Sdr. Kongerslev Kirke | Ansøgningsfrist: 30. jul. 2021
  Gravermedhjælper til Sdr. Kongerslev og Komdrup kirker og kirkegårde søges. (På grund af omstruktureringer søger) Kogerslev – Komdrup menighedsråd en gravermedhjælper på 37 timer om ugen snarest muligt og senest pr. 1.august 2021. Aflønning sker på timebasis. Som gravermedhjælper hos os, skal du v...

Graver og kirketjener

BARRIT KIRKE | Ansøgningsfrist: 10. aug. 2021
Stillingen som graver og kirketjener ved Barrit og Vrigsted kirker (Hedensted provsti) er ledig fra 1. oktober 2021 Stillingen, som er på 37 timer gennemsnitligt pr. uge, indeholder bl.a. følgende opgaver: Varetage og være ansvarlig for de to kirkegårdes ren- og vedligeholdelse, herunder pasning af...

Organist og korleder

Ledøje-Smørum Menighedsråd | Ansøgningsfrist: 12. aug. 2021
En stilling som organist ved Ledøje og Smørum Kirker i Ledøje-Smørum Pastorat er ledig pr. 1. september 2021. Stillingen er på 30 timer pr. uge, men med mulighed for fuldtid. Du skal i samarbejde med vores anden organist og de øvrige medarbejdere understøtte menighedsrådets vision om et aktivt musik...

Helsingør Stift søger digitalt stærk studentermedhjælp

HELSINGØR STIFTSADMINISTRATION | Ansøgningsfrist: 13. aug. 2021
Helsingør Stift søger digitalt stærk studentermedhjælp Dine opgaver bliver først og fremmest at tage hånd om hjemmeside og Facebooksider. Er du god til hjemmesider og sociale medier? Så er du måske vores nye studenterhjælp. Kommunikationsafdelingen i Helsingør Stift søger en studentermedhjælp, der k...