Aktuelt
Jobs i folkekirken

Jobs i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere - foruden alle de frivillige, der hjælper til.
Find stillingsopslag til jobs i folkekirken i hele landet herunder. Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Kirkesanger til Klemensker og Rø sogne

Klemensker-kirke | Ansøgningsfrist: 27. sep. 2021
Kan du synge, og vil du være med i gudstjenester og andre handlinger ved Klemensker/Rø kirker, så er der her en stilling til dig som kirkesanger. Da en af vores to gode kirkesangere ønsker at gå på pension, søger vi en ny kirkesanger til Klemensker og Rø kirker. Du skal i samarbejde med vores præst...

Sognepræst ved Sydhavn Sogn (Frederiksholms Kirke) i Københavns Stift

Københavns stift | Ansøgningsfrist: 27. sep. 2021
En stilling som sognepræst ved Sydhavn Sogn (Frederiksholms Kirke) i Københavns Stift er ledig til besættelse snarest muligt.   Stillingen er lønindplaceret i løngruppe 1 i aftale om aflønning af tjenestemandsansatte præster i Folkekirken. Der vil til lønnen kunne ydes et rådighedstillæg med et afru...

Overenskomstansat sognepræst i Fensmark-Rislev Pastorat i Roskilde Stift

ROSKILDE STIFTØVRIGHED | Ansøgningsfrist: 27. sep. 2021
En stilling som overenskomstansat sognepræst i Fensmark-Rislev Pastorat i Roskilde Stift er ledig. Stillingen er på fuld tid. Den der udnævnes, er forpligtet til at indgå i samarbejde om tværgående arbejdsopgaver med præsterne i nabopastoraterne. Ansættelse og aflønning er i henhold til gældende ove...

Sognepræst i Aabenraa Pastorat i Haderslev Stift

HADERSLEV STIFT | Ansøgningsfrist: 27. sep. 2021
En stilling som fuldtidsbeskæftiget overenskomstansat sognepræst i  Aabenraa Pastorat i Haderslev Stift er ledig. Ansættelse og aflønning i henhold til gældende overenskomst for akademikere i staten med tilhørende protokollat. Aflønning vil ske med en kvote 100 % af fuldtidsbeskæftigelse Der vil til...

Gravermedhjælper

1942 | Ansøgningsfrist: 27. sep. 2021
Gravermedhjælper   Hjembæk-Svinninge søger en gravermedhjælper med tiltrædelse d. 1. december 2021. Stillingen er på 37 timer pr. uge, men afhængigt af opgaver og årstid kan der i perioder forventes overarbejde.   Vi forventer, at du: Kan være stedfortræder for graveren i hans fravær. Kan deltage...

Kirke- og kulturmedarbejder ved Vor Frue kirke i Svendborg

Vor Frue Kirke ved Vor Frue Sogns Menighedsråd | Ansøgningsfrist: 27. sep. 2021
Kirke- og kulturmedarbejder med kordegnefunktion Vor Frue kirke er en aktiv kirke i hjertet af Svendborg. Om kort tid tages et helt nyt hus i brug for at danne ramme om eksisterende og nye aktiviteter. Vi søger derfor med ansættelse fra 1. december 2021 en engageret kirke- og kulturmedarbejder, der ...

Kirkebogsførende sognepræst til Longelse-Fuglsbølle-Skrøbelev pastorat, i Fyens Stift

Fyens Stift | Ansøgningsfrist: 27. sep. 2021
Longelse-Fuglsbølle-Skrøbelev Pastorat i Fyens stift Stillingen som sognepræst i Longelse-Fuglsbølle-Skrøbelev pastorat i Fyens Stift er ledig til besættelse fra den 1. december 2021 Til stillingen er knyttet forpligtelse som kirkebogsfører og begravelsesmyndighed. Stillingen er lønindplaceret i løn...

Overenskomstansat sognepræst i Risskov Pastorat i Aarhus Stift

Aarhus Stift | Ansøgningsfrist: 27. sep. 2021
En stilling som overenskomstansat sognepræst i Risskov Pastorat i Aarhus Stift er ledig. Stillingen har en beskæftigelsesgrad på 100 %. Ansættelse og aflønning i henhold til gældende overenskomst for akademikere i staten med tilhørende protokollat. Der ydes et rådighedstillæg med et afrundet grundbe...

Kordegn ved Odense Domkirke

Skt Knuds Sogns Menighedsråd | Ansøgningsfrist: 27. sep. 2021
Odense Domsogn - Sankt Knuds Sogn - søger pr. 15. oktober 2021 en kordegn til en fuldtidsstilling. Arbejdsopgaverne består i: - Personregistrering og betjening af sognets borgere - Koordinering af kirkens kalender (ChurchDesk) og aktiviteter med kirkens præster, personale og   øvrige brugere - Kirke...

Konstitueret sognepræst i Tamdrup Pastorat i Aarhus Stift

Aarhus Stift | Ansøgningsfrist: 27. sep. 2021
En stilling som sognepræst i Tamdrup Pastorat i Aarhus Stift skal besættes midlertidigt ved konstitution. Stillingen er tidsbegrænset til perioden fra den 1. november 2021 til og med den 30. juni 2022 og er begrundet i sognepræstens udsendelse som feltpræst. Ansættelse og aflønning sker i henhold ti...

Sognepræst kbf ved Sydhavn Sogn (Frederiksholms Kirke) i Københavns Stift

Københavns stift | Ansøgningsfrist: 27. sep. 2021
En stilling som sognepræst ved Sydhavn Sogn (Frederiksholms Kirke) i Københavns Stift er ledig til besættelse snarest muligt. Til stillingen er knyttet forpligtelse som kirkebogsfører og begravelsesmyndighed. Stillingen er lønindplaceret i løngruppe 1 i aftale om aflønning af tjenestemandsansatte pr...

Studentermedhjælper søges til værested for sårbare unge

Folkekirkens Hus | Ansøgningsfrist: 27. sep. 2021
Har du lyst til at arbejde med mennesker, hvor evnen til at skabe relationer er vigtig?  - så er det dig vi søger. Du skal i samarbejde med husets frivillige og daglige leder, arrangere og afvikle aktiviteter for de unge der kommer i huset. Aktiviteterne kan f.eks. være afholdelse af filmaftener, br...

organist/kirkemusiker

GADSTRUP MENIGHEDSRÅD | Ansøgningsfrist: 27. sep. 2021
Organist/Kirkemusiker   Genopslag En stilling som organist/kirkemusiker ved Gadstrup og Snoldelev Kirker, Gadstrup - Snoldelev Pastorat er ledig til besættelse snarest. Stillingen er på 25 timer pr. uge, men menighedsrådene er åbne for forhandling, såfremt der ønskes et lavere ugentlig timetal (mell...

Gravermedhjælper

Ørum, Daugård, Urlev Sogne | Ansøgningsfrist: 29. sep. 2021
Gravermedhjælper     En stilling som gravermedhjælper ved Ørum-Daugård-Urlev Sognes Menighedsråd er ledig til besættelse snarest muligt.   Stillingen er på 37 timer pr. uge. Aflønningen sker på timebasis. Afhængigt af opgaver og årstid kan der i perioder forventes merarbejde.   Opgaverne i stillinge...

Gartner til Fredens, Tranbjerg og Skåde Kirkegårde, Aarhus Søndre Provsti.

FREDENSKIRKEN | Ansøgningsfrist: 29. sep. 2021
Vi søger en medarbejder der har lyst til at indgå i vores grønne team ved Fredens, Tranbjerg og Skåde Sogne, og som kan tage ansvar for de fælles – og egne opgaver. Stillingen er på 37 timer pr. uge. Tiltrædelse 1. november 2021 eller snarest herefter. Du ansættes af Fredens Menighedsråd. Arbejdsste...

Graver til Skejby-Lisbjerg og Elev kirkegårde, Aarhus Nordre Provsti

Lisbjerg Kirke | Ansøgningsfrist: 29. sep. 2021
Vi søger en graver der kan varetage driften af Skejby, Lisbjerg og Elev kirkegårde i samarbejde med vores 2 gravermedhjælpere. Stillingen er en fuldtidsstilling. Tiltrædelse snarest muligt. Ansættelse sker ved Skejby-Lisbjerg Menighedsråd. Arbejdet omfatter: Varetagelse af kirkegårdens drift, ren- ...

Erfaren kordegn søges til Birkerød sogn (25 timer/uge)

BIRKERØD MENIGHEDSRÅD | Ansøgningsfrist: 30. sep. 2021
  Birkerød sogn søger en erfaren kordegn, der bliver ansvarlig for arbejdet på kirkekontoret og som vil påtage sig ansvaret for kalenderstyring (vi bruger Churchdesk), herunder arbejdet med vikardækning. Tiltrædelse pr. 1. december 2021. Du kommer til at indgå i et tæt samarbejde med samtlige ansatt...

Regnskabsfører til Glostrup sogn

GLOSTRUP SOGN | Ansøgningsfrist: 30. sep. 2021
Regnskabsfører søges til stort og aktivt sogn Glostrup Menighedsråd søger en regnskabsfører pr. 1. november 2021 eller snarest muligt.Stillingen er på 37 timer om ugen. Regnskabsføreren vil ved ansættelsen få kontor i sognets kontorlokaler på Odinsvej 13, 2600 Glostrup, men fra næste forår i den nye...

Kirke- og kulturmedarbejder - Vester Hassing Sogn

V-Hassing Kirkekasse | Ansøgningsfrist: 30. sep. 2021
Kirke- og kulturmedarbejder søges til Vester Hassing sogn. Vi søger en engageret kollega, der har lyst til og mod på at være med til at udvikle Vester Hassing sogn. Stillingen er på 30 timer pr. uge. Stillingen ønskes besat snarest muligt. Du bliver ansat ved Vester Hassing sogns menighedsråd. Hvem ...

Baryton sanger søges

Dyrup Sogns Menighedsråd | Ansøgningsfrist: 30. sep. 2021
Baryton-sanger søges til Dyrup Kirkes Højmessekor Pr. 1. oktober 2021, eller snarest muligt Lønnen er 3000,-kr pr. måned Der skal synges til gudstjeneste kl.10 hver søndag og helligdage.Derudover synges der på plejehjem 5 gange om året, samt bryllup, begravelse eller lign. tjenester 12 gange om året...

Emdrup Kirke søger projektmedarbejdere med fokus på unge voksne

EMDRUP SOGNS MENIGHEDSR EMDRUP KIRKE | Ansøgningsfrist: 30. sep. 2021
En stilling som projektmedarbejder ved Emdrup Kirke er ledig pr. 15. oktober 2021 eller hurtigst muligt herefter. Stillingen er tidsbegrænset til et år, men med mulighed for forlængelse. Stillingen er på 7 eller 14 timer pr. uge. Der opslås som udgangspunkt to stillinger på 7 timer pr. uge, men du k...

PIGEKOR i Hvidovre kirke

Hvidovre Sogns Menighedsråd | Ansøgningsfrist: 30. sep. 2021
PIGEKOR i Hvidovre kirke  Er du god til at synge, kan du lide at synge salmer og sange, og vil du have et fritidsjob som korsanger i Hvidovre kirke? Så læs med her:  Pigekor fra 6. klasse – 18 år  Onsdage kl. 17:30-18:30  Søndage kl. 9:15-10 + højmesse kl. 10-11 Hvidovre kirke søger sangere til e...

Bas-sanger til Sct. Nicolai Kirke, Rønne

RØNNE MENIGHEDSRAAD | Ansøgningsfrist: 30. sep. 2021
  BAS-SANGER SØGES TIL SKT. NICOLAI KIRKES KANTORI  - pr. 1/10 eller snarest derefter.   Kirkens Kantori medvirker ved højmesserne søndag kl. 10.30. Syngefri i juli og august måned og i det hele taget stor fleksibilitet ift. frisøndage.   Nærmere info om aflønning, stillingsindhold mv. kan fås hos o...

Kirketjener - Husum Kirke

Husum Sogns Menighedsråd | Ansøgningsfrist: 1. okt. 2021
En stilling som kirketjener ved Husum Kirke, Husum Sogn er ledig pr. 1. november 2021. Stillingen er på 12 timer pr. uge. Kirketjeneren skal varetage følgende opgaver:  Kirketjeneren deltager i forberedelsen og gennemførelsen af gudstjenester og kirkelige handlinger Kirketjeneren sørger for åbning ...

Horsens Kirkegårde søger 2 tidsbegrænsede gartneriarbejdere eller anlægsgartnere med lyst til at arbejde med vedligeholdelse og udvikling af vores kirkegårde.

VESTRE KIRKEGÅRD | Ansøgningsfrist: 1. okt. 2021
  Horsens Kirkegårde sætter fokus på at udvikle og vedligeholde kirkegårdene, så de fremstår som smukke grønne oaser i byen med plads til ro og fordybelse samt rammer for sorg og minder. Vi søger derfor en gartner eller gartneriarbejder, der ønsker at arbejde i teams, hvor du både selvstændigt og sa...

Præstesekretær til 3 sogne

Gudbjerg-Gudme-Brudager Menighedsråd | Ansøgningsfrist: 1. okt. 2021
Vi søger en ny kollega, der vil kunne løse følgende opgaver for og med sognepræsten i Gudbjerg-Gudme-Brudager Pastorat: Personregistrering samt betjening af borgerne på kirkekontoret i Gudme i åbningstiden.  PR, herunder ajourføring af hjemmeside, churchdeskkalender og facebookside. Udarbejdelse af...

Servicemedarbejder søges til Vær-Nebel Kirker i Horsens Provsti

VÆR-NEBEL KIRKEKONTOR | Ansøgningsfrist: 1. okt. 2021
En medarbejder til service og rengøring søges snarest muligt – stillingsbetegnelsen er kirketjener.   Stillingen er normeret til 20 timer pr. uge.  Stillingen indeholder:  Rengøring af Sognehus og kontorlokaler, så de fremstår præsentable og indbydende – ca. 50% af stillingen. Klargøring af lokaler...

Organist til Sorgenfri Kirke

Sorgenfri Kirke | Ansøgningsfrist: 1. okt. 2021
Sorgenfri Kirke Stillingsoplysninger: Overenskomstansættelse Stillingsstørrelse: 37 timer Ansøgningsfrist: 01.10.2021 kl. 12.00   Sorgenfri Kirke, Sorgenfri Sogn, Kgs. Lyngby provsti, Helsingør Stift har en organiststilling ledig til besættelse pr. 01.12.2021 Vi søger en engageret og fagligt kompet...

Maglebrænde menighedsråd søger graver

MAGLEBRÆNDE MENIGHEDSRÅD | Ansøgningsfrist: 2. okt. 2021
Stillingen som graver ved Maglebrænde Kirke, Maglebrænde Sogn er ledig. Stillingen ønskes besat hurtigst muligt efter d. 1. oktober 2021. Stillingen er på 20 timer pr. uge.   Graveren skal varetage følgende opgaver:   varetage og være ansvarlig for kirkegårdens vedligeholdelse, gravfæstelser m.m. k...

Organist i Sct. Peders-Havrebjerg Pastorat

SLAGELSE SCT PEDERS MENIGHEDSRÅD | Ansøgningsfrist: 4. okt. 2021
organist i Sct. Peders-Havrebjerg pastorat   Sct. Peders Sogns menighedsråd og Havrebjerg Sogns menighedsråd, søger en fagligt dygtig 2. organist (PO/KMOK/DOKS) med ansættelse pr. 1. december 2021 eller snarest derefter. Stillingen er en fuldtidsstilling på 37 timer ugentligt, og vi søger en orga...

Graver

Karleby-Horreby-Sdr.Alslev menighedsråd | Ansøgningsfrist: 4. okt. 2021
  Stillingen som graver ved Karleby, Horreby og Sdr. Alslev Kirker i Karleby-Horreby-Sdr. Alslev sogne, er ledig pr. 1. november 2021. Stillingen er på 37 timer pr. uge. Graveren skal i samarbejde med gravermedhjælper, varetage følgende opgaver: være ansvarlig for kirkegårdenes vedligeholdelse, sam...

Sognepræst (kbf) i Fonnesbæk Pastorat, Viborg Stift

VIBORG STIFTSADMINISTRATION | Ansøgningsfrist: 4. okt. 2021
Stillingen som sognepræst i Fonnesbæk Pastorat, Ikast-Brande Provsti i Viborg Stift er ledig til besættelse pr. 1. december 2021. Til stillingen er knyttet forpligtelse som kirkebogsfører og begravelsesmyndighed. Der er mulighed for at blive tilknyttet en mentor. Stillingen er lønindplaceret i løngr...

Konstitueret overenskomstansat sognepræst i Thorsager-Bregnet-Feldballe Pastorat og hospicepræst på Hospice Djursland

Aarhus Stift | Ansøgningsfrist: 4. okt. 2021
En stilling som overenskomstansat sognepræst i Thorsager-Bregnet-Feldballe Pastorat (60%) og hospicepræst på Hospice Djursland (40%) i Aarhus Stift skal besættes midlertidigt ved konstitution.Ansættelsesperioden vil være på 1 år.Stillingen har en beskæftigelsesgrad på 100 %.Ansættelse og aflønning i...

Sognepræst i Høj Stene Pastorat i Aarhus Stift

Aarhus Stift | Ansøgningsfrist: 4. okt. 2021
En stilling som sognepræst i Høj Stene Pastorat (Vejerslev, Aidt, Thorsø, Hvorslev, Gerning, Vellev, Haurum, Sall, Houlbjerg, Granslev sogne) i Aarhus Stift er ledig. Til stillingen er knyttet forpligtelse som kirkebogsfører og begravelsesmyndighed. Stillingen er lønindplaceret i løngruppe 1, aftale...

Sognepræst i Visby-Hassing-Villerslev-Hørdum-Skyum Pastorat i Sydthy provsti, Aalborg Stift

Aalborg Stift | Ansøgningsfrist: 4. okt. 2021
Stillingen som sognepræst i Visby-Hassing-Villerslev-Hørdum-Skyum Pastorat i Sydthy provsti, Aalborg Stift er ledig til besættelse pr. 15. oktober eller snarest muligt derefter.   Til stillingen er knyttet forpligtelse som kirkebogsfører og begravelsesmyndighed. Stillingen er lønindplaceret i løngru...

Sognepræst i Raklev-Røsnæs Pastorat i Roskilde Stift

ROSKILDE STIFTØVRIGHED | Ansøgningsfrist: 4. okt. 2021
Stillingen som sognepræst i Raklev-Røsnæs Pastorat i Roskilde Stift er ledig. Stillingen er lønindplaceret i løngruppe 1 i aftale om aflønning af tjenestemandsansatte præster i folkekirken.  Der vil til lønnen kunne ydes et rådighedstillæg på 43.000,- årligt (afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012)....

Overenskomstansat sognepræst i Vesterbro Sogn (Apostelkirken) i Københavns Stift

Københavns stift | Ansøgningsfrist: 4. okt. 2021
En stilling som overenskomstansat sognepræst i Vesterbro Sogn (Apostelkirken) i Københavns Stift er ledig til besættelse snarest muligt.   Stillingen er finansieret af lokale ligningsmidler.    Ansættelse og aflønning sker i henhold til gældende overenskomst for akademikere i staten.   Der vil til l...

Ledende sognepræst i Vesterbro Sogn i Københavns Stift

Københavns stift | Ansøgningsfrist: 4. okt. 2021
  En stilling som ledende sognepræst i Vesterbro Sogn i Københavns Stift er ledig til besættelse snarest muligt.   Til stillingen er knyttet forpligtelse som kirkebogsfører og begravelsesmyndighed.   Til stillingen er tillige knyttet sognekirkelige opgaver – for tiden primært i Eliaskirken (50%) af ...

Organist

Holstebro Menighedsråd | Ansøgningsfrist: 4. okt. 2021
Organist En dygtig og inspirerende organist søges til Holstebro kirke pr. 1. december 2021.Stillingen er på 37 timer/uge.Vores dygtige organist gennem 20 år er gået på pension, og vi søger hans efterfølger til at videreføre og udvikle kirkens lange tradition for et levende musikliv.Vi tilbyder:En al...

Kirkesanger i Storvorde-Sejlflod Pastorat

Sognegården | Ansøgningsfrist: 5. okt. 2021
Stillingen som kirkesanger i Storvorde og Sejlflod kirker er ledig. Stillingen ønskes besat pr. 1. november 2021. Kirkesangeren skal synge ved kirkelige handlinger og gudstjenester i pastoratets kirker, Storvorde aktivitetscenter og Sognegården. Desuden medvirker kirkesangeren ved kirkelige handling...

Organist

VOLDUM KIRKE | Ansøgningsfrist: 5. okt. 2021
Deltidsorganist til Folkekirken - Voldum-Rud Sogn Favrskov Provsti   Vi søger en deltidsorganist til Voldum og Rud kirker til en stilling på 12 timer pr. uge (12/37). Stillingen ønskes besat pr. 1. november 2021 eller snarest derefter.   Folkekirken Voldum-Rud er kendetegnet ved At være en god arbe...

Kirkesanger

MØRKHØJ KIRKE | Ansøgningsfrist: 5. okt. 2021
Solokirkesanger til Mørkhøj Kirke søges til ansættelse pr 1. november 2021Der er i alt ansat to sangere, hvor hver har rådighed hver anden uge for tjenester og arrangementer, somaftales indbyrdes mellem de to sangere. Mandag er fridag. Arbejdstiden er 224 timer på årsbasis.Lønnen udgør 5.799 månedli...

Kirkesanger

TORKILSTRUP- LILLEBRÆNDE MENIGHEDSRÅD | Ansøgningsfrist: 6. okt. 2021
En stilling som kirkesanger ved Torkilstrup-Lillebrænde Kirker er ledig til besættelse pr 1. januar 2022. Stillingen er på 6 timer pr. uge. De fleste tjenester ligger på søndage og enkelte lørdage. Men der må også påregnes kirkelige handlinger på hverdage i et begrænset omfang. Vi søger en kirkesang...

Organist

Daugbjerg Kirke | Ansøgningsfrist: 6. okt. 2021
  Vi søger en deltidsorganist til Daugbjerg kirke til en stilling på 181 timer pr. år. Stillingen ønskes besat hurtigst muligt. Organisten skal spille til gudstjenester og kirkelige handlinger og vil indgå i et organist-team i samarbejde med organister i nabosognene. Daugbjerg kirke er en del af Dau...

Præstesekretær

Jammerbugt Provsti | Ansøgningsfrist: 7. okt. 2021
Stillingen som præstesekretær ved Midt-Hanherred pastorat, Jammerbugt Provsti er ledig pr. 1. november 2021 eller snarest derefter. Stillingen er på 6 timer pr. uge. Præstesekretæren skal varetage følgende opgaver:  Sekretærfunktioner for præster og menighedsråd Personregistrering og øvrig betjenin...

Kirketjener ved Filips kirke

FILIPS KIRKE | Ansøgningsfrist: 7. okt. 2021
Den ene af vores to fuldtidskirketjenere er flyttet på landet og fratræder stillingen som overenskomstansat kirketjener i Filips Kirke, Kastrupvej 57, 2300 København S. Derfor er den ledig og ønskes besat pr. 1. november 2021 eller snarest derefter. Stillingen er 37 timer pr. uge med fast fridag om ...

Medhjælp søges til kirkekontoret i Bov sogn.

Bov sogn - Kirkekontoret | Ansøgningsfrist: 7. okt. 2021
Vi søger en, der kan gå til hånde på kontoret 2 dage om ugen, da vi har en kollega på barsel. Hovedopgaverne er: Telefonbetjening samt øvrige administrative opgaver. Arbejdstiden er 7 timer pr. uge, med tiltrædelse snarest muligt. Vi forestiller os, at du kan arbejde på tirsdage fra 9-12 og på torsd...

Gartner/gartneriarbejder, Hadsten kirkegårde

MENIGHEDSRÅDET FOR HADSTEN SOGN | Ansøgningsfrist: 8. okt. 2021
En stilling som gartner/gartneriarbejder ved Sct. Pauls, Over Hadsten, Nr. Galten og Vissing Kirkegårde er ledig pr. 15.10.2021. Stillingen er på 37 timer pr. uge, i sæsonen marts-november, 9 måneder årligt. Man må derfor påregne at være hjemsendt uden ret til løn 3 måneder årligt. Vi forventer, at ...

Sognemedhjælper

NYKER MENIGHEDSRÅD | Ansøgningsfrist: 8. okt. 2021
Sognemedhjælper søges til Nyker sogn pr. 1. november 2021 eller snarest derefter. Sognemedhjælperen skal hovedsageligt arbejde med børn og unge med vægtlægning på følgende opgaver: - Børnekirke - Mini-konfirmander - Ungkirke Desuden vil der være andre opgaver, som aftales efter behov og ønsker. Stil...

Organist ved Rorup og Glim sogne, Lejre provsti Roskilde Stift

RORUP KIRKE | Ansøgningsfrist: 10. okt. 2021
  Stillingen som organist ved Rorup og Glim kirker er ledig og ønskes besat 1. november 2021 eller snarest muligt.  Vi søger en dygtig og engageret organist, der har sans for tradition, men også har lyst til og evner at arbejde med nyere musik og nye salmer. Med din musikalske kunnen og indlevelse k...

Kirkesekretær og frivilligkoordinator i Dalum Kirke (28 timer)

DALUM MENIGHEDSRÅD | Ansøgningsfrist: 10. okt. 2021
Dalum Kirke og sogn ligger i det sydvestlige Odense.  Med sine knap 7000 indbyggere er det et af byens større sogne. Vores nuværende medarbejder har søgt nye udfordringer. Derfor søger vi en medarbejder med vægt på kontorarbejde, administration og kommunikation. Stillingen indeholder mange typer opg...

Administrationschef

VÆRLØSE SOGN | Ansøgningsfrist: 10. okt. 2021
Administrationschef til Værløse/Hareskov sogne   Værløse/Hareskov sogne søger en administrationschef til ansættelse pr. 1. november eller snarest derefter til at tage ansvar for og at varetage den daglige ledelse af administrationen.  Værløse/Hareskov sogne er et pastorat, som består af 2 selvstændi...

Fuldtidsstilling som kordegn og regnskabsfører ved Herfølge Kirke

HERFØLGE KIRKE | Ansøgningsfrist: 10. okt. 2021
Herfølge sogns menighedsråd søger en medarbejder til vores kirkekontor, der sammen med vores nuværende kordegne og regnskabsfører kan varetage og videreudvikle de arbejdsopgaver, der knytter sig til disse funktioner. Stillingen er en nyoprettet fuldtidsstilling og ønskes besat senest pr. 1. december...

Alsidig og engageret organist til Galten Kirke, 17 timer ugentligt

GALTEN KIRKE | Ansøgningsfrist: 10. okt. 2021
Vi søger pr. 1.12.2021 en erfaren organist, der kan begå sig både med klassisk orgelspil samt nyere, rytmiske salmer og sange. Du skal have lyst til indgå i samarbejde om gudstjenester, kirkelige handlinger og øvrige aktiviteter. Din primære ansættelse er ved Galten Kirke, men du skal indgå i et tea...

Kirkesanger ved Vadum kirke

VADUM MENIGHEDSRÅD | Ansøgningsfrist: 10. okt. 2021
Kirkesanger ved Vadum Kirke En stilling som kirkesanger ved Vadum Kirke, Aalborg Nordre provsti, er ledig til ansættelse snarest mulig. Stillingen er på 11 timer pr. uge. Kirkesangeren skal bl.a. varetage følgende opgaver: Sang ved sognets gudstjenester Sang ved vielser og dåb Sang ved begravelser ...

Graver/kirketjener ved Nr. Jernløse kirke

Nr. Jernløse kirke | Ansøgningsfrist: 11. okt. 2021
Stillingen som graver/kirketjener ved Nr. Jernløse Kirke, Nr. Jernløse Sogn er ledig pr. 1. november 2021. Stillingen er på 37 timer pr. uge. Graveren skal varetage følgende opgaver:   Varetage og være ansvarlig for kirkegårdens vedligeholdelse, gravfæstelser m.m. Kirketjeneste ved kirkelige handli...

GARTNERFORMAND

Herning Kirkegårde | Ansøgningsfrist: 11. okt. 2021
Herning Kirkegårde søger en engageret gartnerformand med uddannelse og erfaring inden for drift af grønne områder, ledelse, anlægsgartneri og gerne kirkegårde. Stillingen som gartnerformand ved Herning Kirkegårde er ledig til besættelse pr. 1. november 2021 eller efter nærmere aftale Gartnerformande...

Midlertidig overenskomstansat sognepræst (50%) i Sankt Stefans-Anna Pastorat i Københavns Stift

Københavns stift | Ansøgningsfrist: 11. okt. 2021
En stilling som midlertidig overenskomstansat sognepræst (kvote 50%) ved Sankt Stefans-Anna Pastorat i Københavns Stift er ledig til besættelse snarest muligt.   Stillingen er oprettet for en 2-årig periode fra 1. september 2021, men med mulighed for forlængelse.   Aflønning vil ske med en beskæftig...

Pædagogisk konsulent til Folkekirkens Skoletjeneste Bornholm

Folkekirkens Skoletjeneste Bornholm | Ansøgningsfrist: 11. okt. 2021
Er du kreativ, og har du lyst til at udarbejde spændende og relevante undervisningsprojekter til kristendomskundskab til grundskoleelever, så er det måske lige dig, vi søger som vores nye pædagogiske konsulent. Folkekirkens Skoletjeneste Bornholms primære formål er at styrke samarbejdet mellem skol...

Overenskomstansat sognepræst i Hasseris Pastorat i Aalborg Budolfi provsti, Aalborg Stift

Aalborg Stift | Ansøgningsfrist: 11. okt. 2021
En stilling som overenskomstansat sognepræst i Hasseris Pastorat i Aalborg Budolfi provsti, Aalborg Stift er ledig til besættelse pr. 1. december 2021. Til stillingen er knyttet en forpligtelse som 50% sygehuspræst på Aalborg Universitetshospital.Der udarbejdes regulativ for den samlede stilling. St...

Kirkesanger søges til Svallerup Kirke, Kalundborg Provsti, Roskilde Stift.

SVALLERUP MENIGHEDSRÅD Svallerup Kirke | Ansøgningsfrist: 11. okt. 2021
Svallerup sogns menighedsråd søger en kirkesanger til Svallerup Kirke beliggende Svallerup Bygade 3, 4400 Kalundborg.   Stillingen ønskes besat fra den 1. december 2021   Stillingen er på ca. 7 timer om ugen i gennemsnit.   Kirkesangeren skal varetage følgende opgaver:   Sangledsagelse til gudstjen...

Overenskomstansat sognepræst (50%) ved Lindevang Kirke i Københavns Stift

Københavns stift | Ansøgningsfrist: 11. okt. 2021
     Konstitution i præstestilling   Stillingen som overenskomstansat sognepræst (50%) ved Lindevang Kirke i Københavns stift skal besættes midlertidigt ved konstitution.   Konstitutionen, der er et barselsvikariat, sker for perioden fra den 6. november 2021 – 25. marts 2022 (begge dage inkl.), men ...

Kirkemusiker/organist søges

Tullebølle-Tranekær-Bøstrup Kirke- kasse | Ansøgningsfrist: 14. okt. 2021
Stillingen som organist ved Tullebølle, Tranekær og Bøstrup kirker på Nordlangeland er ledig og ønskes besat pr. 1. december 2021. Stillingen er normeret til 15 timer/uge.   Der samarbejdes med den anden organist i Nordlangeland Pastorat, som er ansat af Hou, Stoense og Snøde menighedsråd. Dette giv...

Deltidsorganist til Vig Kirke, Odsherred Provsti

Vig Kirke | Ansøgningsfrist: 15. okt. 2021
Vig Kirke søger en organist til en stilling på 15 timer pr. uge (15/37). Stillingen ønskes besat pr. 1. december 2021. Vig Sogn er beliggende midt i det skønne Odsherred. Der er knap 3.300 indbyggere i sognet, der er i vækst. Vig Kirke er en middelalder kirke beliggende centralt i Vig, for enden af ...

Kirkesanger

UVELSE MENIGHEDSRÅD | Ansøgningsfrist: 15. okt. 2021
En stilling som kirkesanger ved Uvelse Kirke, Uvelse Sogn er ledig pr.snarest mulig. Stillingen er på 3 timer pr. uge svarende til en årsnorm på 156 timer.  Kirkesangeren skal varetage følgende opgaver:  Sang ved Gudstjenesten (ca. 36 årligt – ca. 3 om måneden plus lidt flere til højtiderne) Sang ve...

DAGLIG LEDER/KORDEGN ved VARDE KIRKE

Varde Menighedsråd | Ansøgningsfrist: 15. okt. 2021
Varde Kirke søger daglig leder/kordegn En ny stilling som daglig leder/kordegn ved Varde Kirke er ledig til ansættelse pr. 1. januar 2022 eller efter nærmere aftale. Stillingen er en fuldtidsstilling. Ansættelse sker på overenskomstvilkår i henhold til CO10 fællesoverenskomsten mellem Finansministe...

Fælles Kordegn

Fjelsted-Harndrup Menighedsråd | Ansøgningsfrist: 16. okt. 2021
En deltidsstilling som fælles kordegn i Balslev, Brenderup-Indslev, Ejby, Fjelsted-Harndrup, Gelsted -Tanderup kirker er ledig til besættelse 1. november 2021 eller snarest derefter. Vi søger en engageret kordegn, der kan håndtere en levende, alsidig og mangfoldig hverdag. Stilling er beregnet til 1...

Sognemedhjælper ved Sct. Knuds kirke

KNUDSKER MENIGHEDSRÅD | Ansøgningsfrist: 17. okt. 2021
Brænder du for at gøre en forskel for andre? Vil du være med til at give den kristne tro videre? Som sognemedhjælper i Sct. Knuds Kirke kan du være med til dette og meget mere. Vi søger en sognemedhjælper til Knudsker sogn pr. 1. november 2021   Sognemedhjælperen skal hovedsageligt varetage følgend...

Kirkesanger

Vipperød Menighedsråd (Grandløse-Ågerup-Sdr. Asmindrup) | Ansøgningsfrist: 18. okt. 2021
Kirkesanger ved Kirkerne i Vipperød Sogn  Vipperød menighedsråd søger en dygtig og alsidig kirkesanger til Ågerup Kirke, Grandløse Kirke, Sdr. Asmindrup Kirke og Sognegården i Vipperød.  Stillingen er på 12 timer per uge. Vi ønsker at videreudvikle vores spændende og kreative musikalske ramme for et...

Gravermedhjælper

V-Hassing Kirkekasse | Ansøgningsfrist: 20. okt. 2021
En person, som vil være grøn og er grøn! Vi søger dig, som er faglært gartner.Dig, der har interesse for naturen og det den kan bringe!Vi ønsker en person, som vil være med til at videreudvikle vores grønne kirkegårde.Du vil passe på naturen og dyrelivet, så der også er noget til de kommende generat...

Kirketjener ved Mørkhøj Kirke

MØRKHØJ KIRKE | Ansøgningsfrist: 21. okt. 2021
Kirketjener ved Mørkhøj kirke i Søborg.   En stilling som kirketjener ved Mørkhøj kirke. Mørkhøj Sogn er ledig pr. 1.dec.2021.   Stillingen er på 37 timer pr. uge. Mørkhøj kirke søger en praktisk anlagt kirketjener, der kan bidrage aktivt til en travl og varieret hverdag både inden og udendørs. Arbe...

Kirketjener

Middelfart Kirke v/Middelfart Sogns Menighedsråd | Ansøgningsfrist: 22. okt. 2021
En stilling som kirketjener ved Middelfart Kirke, Middelfart Sogn er ledig til besættelse pr. 1. december 2021 – gerne tidligere. Vi tilbyder en 37 timers stilling i et velfungerende sogn med engagerede medarbejdere og et aktivt kirkeliv. Kirketjeneren skal varetage følgende opgaver: Klargøring og ...

Organist ved Lille Heddinge/Havnelev/Højerup kirker

Lille Heddinge-Højerup Sognes Menighedsråd | Ansøgningsfrist: 22. okt. 2021
Organist   En stilling som organist ved Lille Heddinge, Havnelev og Højerup Kirker, er ledig til besættelse pr. 1. december 2021. Stillingen er på 22 timer pr. uge. Organisten skal varetage følgende opgaver:   At du spiller såvel orgel som klaver At du medvirker til alle gudstjenester og kirkelige ...

Er du interesseret i at være kirketjenervikar i et levende kirkeligt miljø ved Linå kirke?

LINÅ MENIGHEDSRÅD | Ansøgningsfrist: 25. okt. 2021
Har du lyst til at indgå i et arbejdsfællesskab med mange forskelligartede opgaver? Så kan det være dig, der bliver vores nye kirketjenervikar. Linå kirke søger ny medarbejder til vikartjeneste ved arrangementer, kirkelige handlinger og gudstjenester, når vores kirketjener har ferie, friweekender, ø...

Organist til Husumvold Kirke

HUSUMVOLD KIRKES MENIGHESRÅD | Ansøgningsfrist: 25. okt. 2021
Organist søges til Husumvold Kirke   Om Husumvold Kirke Da vores organist efter 40 års tjeneste går på pension, søger vi hermed ny organist med fuldtidsansættelse (37 timer om ugen) fra d. 1. januar 2022. Vi lægger vægt på tillid, rummelighed og åbenhed. Her er en stærk prioritering af sang og musik...

KIRKETJENER VED VOR FRELSERS KIRKE – KORSLØKKE SOGN

Kirkekontor - Ejbygade 24, 5220 Odense SØ | Ansøgningsfrist: 29. okt. 2021
Vor Frelsers Kirke søger en dygtig og engageret kirketjener. Stillingen er en fuldtidsstilling (37 timer) med ansættelse fra d. 15. november. Ansøgningsfrist: fredag d. 24. september. Vi søger en medarbejder, der trives med en afvekslende hverdag med forskelligartede opgaver. En ansvarsbevidst og se...

Kirkesanger

Tjele-Nr.Vinge Menighedsråd | Ansøgningsfrist: 31. okt. 2021
Vores kirkesanger/tjener gennem flere år har ønsket at stoppe af helbredsmæssige grunde. Vi søger derfor en afløser. Stillingen er på 256 timer årligt, er honorarlønnet og deles imellem to ansatte, så man har tjeneste ca. hver anden søndag, - foruden enkelte særtjenester. Vi søger således en dygtig ...

Gravermedhjælper ved Vivild kirkegård

VIVILD MENIGHEDSRÅD | Ansøgningsfrist: 1. nov. 2021
Engageret kollega søges til pleje, vedligeholdelse og grandækning på Vivild Kirkegård i perioden  fra nu og frem til 30. november 2021 med mulighed for genansættelse for sæson næste år. Ansættelsen er på 12 timer pr. uge indtil 1. nov., hvorefter den stiger til 37 timer pr. uge Vi forventer en selvs...

kirketjener

STENGÅRD SOGNS MENIGHEDSRÅD | Ansøgningsfrist: 10. nov. 2021
Kirketjener ved Stengård Kirke Stengård Kirke søger en deltidskirketjener snarest muligt. Arbejdstiden vil andrage 30 timer ugentligt. Vi søger en kirketjener der: • Er imødekommende, hjælpsom og har situationsfornemmelse • Kan prioritere og tilrettelægge opgaver selvstændigt • Er praktisk anlagt ge...

Kirketjener-vikar

DALUM MENIGHEDSRÅD | Ansøgningsfrist: 11. nov. 2021
Er du interesseret i at være kirketjenervikar i et levende kirkeligt miljø ved Dalum kirke? Har du lyst til at indgå i et arbejdsfællesskab med mange forskelligartede opgaver? Så kan det være dig, der skal være vores nye kirketjenervikar. Dalum kirke søger ny medarbejder til vikartjeneste ved arrang...

Organist søges til Genner Kirke

Genner Kirke v/ Anine Kirk Todsen | Ansøgningsfrist: 13. nov. 2021
Til en stilling i Genner Kirke søger vi en engageret og dygtig organist til tiltrædelse snarest muligt. Den primære opgave er musikalsk ledsagelse ved alle kirkelige handlinger. Der er som udgangspunkt 3 gudstjenester om måneden og ca. 10 begravelser/bisættelser og 3-5 bryllupper årligt. Desuden er ...

Slagslunde-Ganløse menighedsråd søger ny gravermedhjælper

Slagslunde Kirke | Ansøgningsfrist: 19. nov. 2021
Gravermedhjælper til Slagslunde-Ganløse pastorat   Slagslunde-Ganløse menighedsråd søger ny gravermedhjælper Stillingen som gravermedhjælper ved Slagslunde-Ganløse kirker er ledig pr. 1. december 2021, eller efter nærmere aftale. Stillingen er tidsubegrænset (fast stilling) og den ugentlige arbejdst...