Viborg Stiftsråd
Hans Tausen Prisen

"Hans Tausens Prisen"

Viborg Stiftsråd sætter fokus på det gode kirkelige initiativ

Der er i hele Viborg Stift, i sognene, i provstierne, fra præsternes og fra menighedsrådenes side stor kreativitet og aktivitet omkring det kirkelige liv.

Hans Tausen Prisen blev uddelt første gang til Stiftsmenighedsstævnet den 20. maj 2017, og vinder af prisen i 2017 var præsterne Edith Mark og Niels Peter Lund Jacobsen for deres projekt: ”Martin Luther og Reformationen – et Storylineprojekt for konfirmander”.

Om "Hans Tausens Prisen

Med "Hans Tausen Prisen" ønsker Viborg Stiftsråd at skabe interesse for og øge kendskabet til de mange gode kirkelige initiativer og ideer, som findes i Viborg Stift. Tanken er den enkle, at den iderigdom og virkelyst, der gror i Viborg Stift, skal komme de mange til gode ved at disse initiativer og ideer bringes frem i lyset, bliver præsenteret og honoreret. Initiativerne kan på den måde blive til inspiration og gavn for hele Viborg Stift.


Hvem kan søge ?

"Hans Tausen-Prisen" kan søges af enkeltpersoner, menighedsråd, -medlemmer og andre grupper eller organisationer, der arbejder for folkekirken i Viborg Stift, ligesom alle kan indstille andre til at modtage prisen. 
Ud over det gode initiativ er eneste betingelse for at modtage prisen, at man er bosiddende i Viborg Stift. 


Diplom 

Prisen består af både et diplom og kr. 10.000,00, som modtageren kan anvende frit efter eget ønske. 


Dommerkomitéen 

Dommerkomitéen består foruden biskop Henrik Stubkjær af 4 medlemmer fra Viborg Stiftsråd.

Fakta

Prismodtagere

2019:

Carsten Riis Jensen: Gamificering af kirkelig undervsning

Tina Bøcher Fogdal: Hoppekirken

2017:

Edith Mark og Niels Peter Lund Jacobsen: Martin Luther og Reformationen – et Storylineprojekt for konfirmander.

Fakta

Hans Tausen Prisen

Med Hans Tausen-Prisen ønsker Viborg Stiftsråd at skabe interesse for og øge kendskabet til de mange gode kirkelige initiativer og ideer, som findes i Viborg Stift.

Tanken er den enkle, at den iderigdom og virkelyst, der gror i Viborg stift, skal komme de mange til gode ved at disse initiativer og ideer bringes frem i lyset, bliver præsenteret og honoreret. Initiativerne kan på den måde blive til inspiration og gavn for hele Viborg Stift.

Fakta

Viborg Stiftsråd

Viborg Stiftsråd har mange opgaver, bl.a. forvaltningen af det bindende stiftsbidrag, der udskrives fra kirkekasserne til finansiering af overordnede opgaver i stiftet. Derudover har rådet også den opgave at understøtte det lokale kirkelige liv, og med denne pris tages et vigtigt skridt i retning af synliggøre, hvor mange projekter der findes i Viborg Stift til gavn såvel lokalt som for hele stiftet.