Præster med særfunktioner
Hospitalspræster

Hospitalspræster

Regionshospitalet i Viborg 
Lisbeth Marianne Andersen,
lma@km.dk 
8667 2780/2167 7993 

Trine Raundahl Kofoed 
trkr@km.dk
2933 6404

Psykiatrisk hospital i Viborg 
Lotte Martin Jensen
lomj@km.dk 
8667 4443

Regionshospitalet i Holstebro (Hospitalsenheden Vest)
Christian Overgaard Wegeberg
cow@km.dk

Psykiatrisk hospital Holstebro og Herning (Hospitalsenheden Vest)
Charlotte Rønhoff
crp@km.dk 
9748 5024 / 2635 5024

Regionshospitalet Skive 
Anna-Mette Korshøj Jørgensen 
amkj@km.dk 
9756 8270 

Regionshospitalet Lemvig 
Ebbe Sunesen
esu@km.dk
9786 3008

Regionshospitalet Herning 
Svend Erik Søgaard
sels@km.dk
9712 7633 / 2326 6849

Hospice Limfjord i Skive 
Edith Susanne Troelsgaard
estn@km.dk 
9756 4010

Farsø Sygehus og præst i det palliative team
Troels Laursen
tla@km.dk 
9863 4068