Præster med særfunktioner
Hospitalspræster

Hospitalspræster

Regionshospitalet i Viborg 

Emil Johannes Munk Sextus Lunn (orlov)
ejl@km.dk
8664 4028

Laila Hansen (vikar)
LAIH@km.dk
4037 8078.

Trine Raundahl Kofoed
trkr@km.dk
2933 6404

Psykiatrisk hospital i Viborg 

Lotte Martin Jensen
lomj@km.dk
8667 4443


Regionshospitalet i Holstebro (Hospitalsenheden Vest)


Christian Overgaard Wegeberg
cow@km.dk
2325 4590

 

Psykiatrisk hospital Holstebro og Herning (Hospitalsenheden Vest)
 

Rasmus Valentin Christensen
rvc@km.dk
9748 5024


Regionshospitalet Skive 
 

Anna-Mette Korshøj Jørgensen 
amkj@km.dk
9756 8270 


Regionshospitalet Herning 
 

Svend Erik Søgaard
sels@km.dk
9712 7633 / 2326 6849


Hospice Limfjord i Skive 


Edith Susanne Troelsgaard
estn@km.dk
9756 4010


Farsø Sygehus og præst i Det Palliative Team


Troels Laursen
tla@km.dk
9863 4068