Stiftet
Stiftsøvrigheden

Viborg Stiftsøvrighed

Stiftsøvrigheden består af biskoppen og stiftamtmanden i forening. Stiftsøvrigheden fører tilsyn med sognenes administrative og økonomiske forhold.

Med virkning fra den 1. februar 2016 er vicedirektør, stiftamtmand Torben Sørensen udpeget til at varetage hvervet som stiftamtmand over Viborg Stift


Biskop
Henrik Stubkjær

Domkirkestræde 1
8800 Viborg
Telefon: 23 29 66 00
E-mail: hes@km.dk

Stiftamtmand
Erling Brandstrup

E-mail: ebr@ast.dk
Direkte telefon 61 89 75 21
 

Ankestyrelsen
Ankestyrelsen, 
7998 Statsservice 
Telefon: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

https://ast.dk/


 

Ny struktur for statsforvaltningen

Stiftsøvrigheden sammensættes pr. 1. juli 2013 af biskoppen og direktøren for statsforvaltningen (stiftamtmanden), jf. § 9 a i lov om folkekirkens økonomi.

Direktøren kan delegere sin kompetence til en eller flere af sine medarbejdere på kontorchefsniveau eller derover. Delegationen sker på direktørens ansvar og på en sådan måde, at biskoppen har en ligeværdig sparringspartner i stiftsøvrighedssagerne.

Direktøren kan i forbindelse med delegationen bestemme, at en person, der varetager direktørens stiftsøvrighedskompetence efter delegation, kan oppebære titlen af stiftamtmand.

Der vil trods delegationen kunne være sager af en særlig vigtig og/eller principiel karakter (f.eks. personsager), hvor det kan være nødvendigt, at dialogen foregår mellem stiftamtmanden (direktøren for statsforvaltningen) og biskoppen.

Stiftsøvrigheden varetager fortsat det juridiske tilsyn med menighedsråd og provstiudvalg, ligesom Stiftsøvrigheden bevarer sin opgave i relation til godkendelse af menighedsrådets beslutninger om kirken og kirkegården (bygningsarbejder m.v.).