Stiftpræster
Stiftpræst for diakoni

Stiftspræst for diakoni

Søren Tolstrup Christensen
stc@km.dk 
9864 8011 /


Som stiftspræst for diakoni er jeg optaget af at styrke sognenes diakonale indsats - så det bliver naturligt, at diakoni tænkes med som en helt integreret del af den lokale kirkes opgave.

Min erfaring siger mig, at foredrag om diakoni ikke rykker særligt meget.

For det første er det vanskeligt at samle særligt mange til et foredrag om diakoni , og for det andet, så er afstanden fra foredragets mange og fine og rigtige ord om, hvad vi som kirke bør gøre for de udsatte grupper, der er hos os, meget lang.

Det er for vanskeligt at omsætte ordene til handling. Derfor har jeg taget samtaler med enkelte menighedsråd, talt med dem om deres virkelighed, hvem hos dem er "udsatte" eller i en vanskelig livssituation.

Dernæst taler jeg med menighedsrådet om, hvordan man så kan gøre noget for disse grupper (eller blot enkelte af dem).

Min pointe er, at det er menighedsrådet selv, der skal identificere grupperne (altså sætte ord på (og sige det højt, fx: "Dem, der bor der, ser ud til at være meget pressede økonomisk og uden særligt stort menneskeligt overskud, børnene trives måske heller ikke").

Når menighedsrådet har identificeret nogle grupper, så skal menighedsrådet selv finde nogle mulige veje til, hvordan man så kan hjælpe disse grupper.

Som konsulent kan jeg fortælle lidt om, hvad der er blevet gjort med held andre steder.

Det vigtige for mig er, at menighedsrådene selv finder problemerne og løsningerne, så vil det nemlig også være muligt for dem at gøre noget ved dem.

Jeg står på samme måde til rådighed for præster og provstier, hvis man ønsker et mere overordnet billede på diakoni.

Jeg følger med i, hvad der ellers sker på det diakonale område både i Danmark og særligt i Tyskland. Og læser faglitteratur i det omfang der kan blive tid til det.

Jeg holder kontakt med sognemedhjælperne, og tilbyder supervision for sognemedhjælpere, fordi sognemedhjælperne i deres arbejde og ansættelsesform er end lidt mellem to stole og flere af dem oplever en del udfordringer i arbejdsmiljøet.

Samtidig giver supervisionssamtalerne et rimeligt godt kendskab til det kirkelige liv i dele af stiftet.