Viborg Stiftsråd
Stiftsrådets medlemmer

Medlemmer af
Viborg Stiftsråd

Viborg Stiftsråd består af ialt 17 medlemmer.
Den 1. november 2017 tiltrådte det nye Viborg Stiftsråd for den kommende årige periode.

Viborg Stiftsråd består af ialt 17 medlemmer: 
Et lægt medlem fra hvert af stiftets 11 provstier samt tre præster, en provst og to "fødte medlemmer" (biskop og domprovst)

Fødte medlemmer

Biskop

Henrik Stubkjær
Viborg Stift

Provst

Thomas Frank
Viborg Domprovsti

Provsterepræsentant

Provst

Carsten Hoffmann
Herning Nordre Provsti
 

Formand

Karl Georg Pedersen
Holstebro Provsti

Næstformand

Gert Primdahl
Salling Provsti

Præster

Birgitte
Refshauge Kjær

Bjarke Mikael
Møller-Sørensen

Karsten
Christensen

Læge medlemmer

Lillian
Storgaard

Anne Lisbeth Bisgaard Jepsen

Jens Carl Frederik
Pedersen

Øvrige
Læge medlemmer

Flemming Holmberg
Viborg Østre Provsti

Erling Vingborg
Vesthimmerlands Provsti

Carlo Nørby Hald
Lemvig Provsti

Finn
Skaarup

Gert-Oluf
Schwarz Lausten

Leif Skibsted Jakobsen

Observator for
Valgmenighederne

Joan Flansmose Trelborg