Viborg Stiftsråd
Nyheder

Medlemmer af Viborg Stiftsråd

Viborg Stiftsråd består af ialt 17 medlemmer

Den 1. november 2017 tiltrådte det nye Viborg Stiftsråd for den kommende 4-årige periode.

Viborg Stiftsråd består af ialt 17 medlemmer:
Et lægt medlem fra hvert af stiftets 11 provstier samt tre præster, en provst og to "fødte medlemmer" (biskop og domprovst)

Fødte medlemmer

Provsterepræsentant

Biskop

Henrik Stubkjær
Viborg Stift

Domprovst 

Thomas Frank
Viborg Domprovsti

Provst

Carsten Hoffmann
Struer Provsti

Formand

Karl Georg Pedersen
Holstebro Provsti

Næstformand

Gert Primdahl
Salling Provsti

Birgitte Refshauge Kjær

Egeris-Estvad-Rønbjerg Pastorat

Præster

Birgitte Refshauge Kjær
Egeris-Estvad-Rønbjerg Pastorat


Karsten Christensen
Harboøre-Engbjerg Pastorat


Bjarke Mikael Møller-Sørensen
Højslev-Dommerby-Lundø Pastorat


Observatør for valgmenighederne:

Joan Flansmose Trelborg
Bøvling Valgmenighed


Læge medlemmer

Flemming Holmberg
Viborg Østre Provsti

Lillian Storgaard
Viborg Domprovsti

Erling Vingborg
Vesthimmerlands Provsti

Carlo Nørby Hald
Lemvig Provsti

Finn Skaarup
Struer Provsti

Anne Lisbeth Bisgaard Jepsen
Ikast-Brande Provsti

Karl Georg Pedersen
Holstebro Provsti

Leif Skibsted Jakobsen
Herning Søndre Provsti

Gert-Oluf Schwarz Lausten
Herning Nordre Provsti

Gert Primdahl
Salling Provsti

Jens Carl Frederik Pedersen
Skive Provsti