Fortsæt til hovedindholdet
Stiftsrådet
Den Fælles Kapitalforvaltning
Regnemaskine

Den Fælles Kapitalforvaltning

På landsplan råder Danmarks 10 stifter over tilsammen 5,2 mia. kr.

Beløbet kommer især fra indtægterne for vedligeholdelse af de mange gravsteder, men også fra andre økonomiske aftaler, med rødder tilbage i historien.

Stifternes kapitalforvaltning

De gravstedskapitaler, der indbetales til menighedsrådene til fremtidig vedligeholdelse af gravsteder, forvaltes af Danmarks 10 stifter. 

Stifterne skal forvalte gravstedskapitalerne efter regler fastsat af Kirkeministeriet. En del af kapitalerne udlånes til menighedsrådene til renovering/nybygning af kirker, sognegårde, præstegårde mv. Den resterende del investeres i værdipapirer. 

På landsplan udgør den samlede kapital ca. 5 mia. kr. Heraf er ca. 2 mia. udlånt til menighedsråd. De resterende midler på ca. 3 mia. kr. har stifterne overladt til Stifternes Kapitalforvaltning.  

Stifternes Kapitalforvaltning er et samarbejde mellem alle 10 stifter. Stifternes Kapitalforvaltning ledes af en bestyrelse på 10 personer – ét medlem fra hvert stift. 

Stifternes Kapitalforvaltning har indgået aftale med SEB og Sydbank som forvaltere. Der er derudover indgået aftale med Jyske Invest som administrator.
 

Læs mere om Stifternes Kapitalforvaltning, herunder vedtægter, regnskaber, mødereferater og nyhedsbreve herunder:

Bestyrelsesmøder i kapitalforvaltningen 2023:

Næste møde den 23. februar 2023 kl. 10.15-15.00.

10. maj 
6. september
14. november