Bispegården i Viborg

Nyansatte:

Ny kirkebogsførende sognepræst i Thyholm Pastorat

Liv Marit Tjelle Holm tiltræder stillingen pr. 1. februar 2022.