Fortsæt til hovedindholdet
Stiftsudvalg
Rejseudgifter og diæter

Diæter og befordringsgodtgørelse

BLANKET

Hent blanket til brug for rejseudgifter og diæter 2023, opdateret med nye satser pr. 1. januar 2023

 

Af hensyn til budgetopfølgning på de enkelte udvalg bedes afregning gerne fremsendt efter hvert møde.