Fortsæt til hovedindholdet
Stiftsudvalg
Rejseudgifter og diæter

Ny bekendtgørelse om diæter og befordringsgodtgørelse (diætbekendtgørelsen)

BLANKET

Hent blanket til brug for rejseudgifter og diæter 2023, opdateret med nye satser pr. 1. januar 2023

Klik på linket ovenfor

Af hensyn til budgetopfølgning på de enkelte udvalg bedes afregning gerne fremsendt efter hvert møde.

Ny "Bekendtgørelse om diæter m.v. til medlemmer af menighedsråd, provstiudvalg, budgetudvalg og stiftsråd m.v. samt til bygningskyndige deltagere i synsforretninger" træder i kraft den 3. december 2016.

 

Af væsentlige ændringer fremhæves følgende:

  • På baggrund af høringssvarene er det blevet tilføjet, at der ydes diæter og befordringsgodtgørelse til valgte menighedsrådsmedlemmer, der deltager i forhandlings sager ved for eksempel overenskomstbrud og mæglingsmøder, hvor menighedsråd af stift, Kirkeministeriet eller Moderniseringsstyrelsen er anmodet om at deltage.
  • Det er blevet præciseret, at der udbetales tjenesterejseaftalens lave sats for befordringsgodtgørelse ved varetagelse af frivillige hverv.
  • Der er indført en ny regulering og forhøjelse af honoraret til den af provstiudvalget udpegede bygningskyndige for deltagelse i provstesyn over kirke og kirkegård. Honoraret følger fremover den samme sats og årlige regulering, som gælder for folkekirkens øvrige konsulenter.
  • Stiftsudvalg erstattes af stiftsråd, og under dette er tilføjet bestemmelser om diæter og befordringsgodtgørelse ved deltagelse i budgetsamråd indkaldt af budgetfølgegruppen vedrørende fællesfonden samt de af stiftsrådet nedsatte udvalg til varetagelse af det mellemkirkelige arbejde på stiftsniveau.

Link til bekendtgørelsen:​ Bekendtgørelse om diæter m.v. til medlemmer af menighedsråd, provstiudvalg, budgetudvalg og stiftsråd m.v. samt til bygningskyndige deltagere i synsforretninger (bekendtgørelse nr. 1427 af 30. november 2016)