Fortsæt til hovedindholdet
Biskoppen
Møltrup Optagelseshjem
Møltrup Optagelseshjem

Møltrup Optagelseshjem

Biskoppen i Viborg Stift, Henrik Stubkjær, har været formand for Møltrup Optagelseshjem siden 23. marts 2015. I forbindelse med udnævnelsen udtalte han følgende:

Møltrup Optagelseshjem er enestående i Danmark. Jeg kender Møltrup fra min tid som forstander på Diakonhøjskolen, hvor vi havde diakonelever i praktik der. Det er et sted, som udfører et flot arbejde for og med mændene på Møltrup. Møltrup skaber resultater, der skaber respekt!
Jeg glæder mig til som formand for bestyrelsen at blive en del af teamet og fortsætte den flotte udvikling sammen med bestyrelse, ledelse, ansatte og de mænd, der bor og arbejder på Møltrup.

Henrik Stubkjær, formand Møltrup Optagelseshjem og biskop Viborg Stift

Hvad er Møltrup Optagelseshjem?

Møltrup Optagelseshjem er et bo- og arbejdsfællesskab, som huser mænd, der er endt i hjemløshed, misbrug, ensomhed eller anden social nød. Stedet ligger i nærheden af Vildbjerg udenfor Herning og er en hvidkalket, trelænget herregård fra 1700-tallet, der er indrettet med enkeltværelser til de over 100 beboere samt fællesarealer. På de tilhørende cirka 165 hektar jord er der landbrug, gartneri, malkekøer, frilandsgrise og heste.

Indgangspartiet til Møltrup

Indgangspartiet til Møltrup

Køer på græs

Møltrup har flere stalde med dyr

Møltrup Optagelseshjem har rødder i kristne traditioner og værdier og lægger vægt på en respektfuld omgang med de mænd, der bor der. Der er ingen decideret behandlingsplan for dem, der flytter ind, men der er et forbud mod stoffer og alkohol, og alle forventes at bidrage til arbejdet på marken, i skoven, i staldene, i køkkenet, i gartneriet, i parken, på værkstederne, i cafeen eller med rengøring og vedligeholdelse af bygningerne. Nogle bor på hjemmet i få dage eller uger, mens andre bor der i mange år og resten af deres liv.

Læs mere på moltrup.dk

Henrik Stubkjær fodrer køer

Henrik Stubkjær tog nogle dage i selvudskrevet praktik på Møltrup Optagelseshjem