viborgstift.dk
Viborg Stiftsråd

Viborg Stiftsråd

Om Viborg Stiftsråd

Der er i hvert stift nedsat et Stiftsråd, som i henhold til lov om folkekirkens økonomi af 17. juni 2009 har til opgave at bestyre stiftsmidlernes fo... Læs mere

Ansøgning til Stiftsrådet

Det er muligt at sende en ansøgning til Viborg Stiftsråd om tilskud fra det Bindende Stiftsbidrag, hvis det, der søges til, falder ind under § 23a i ... Læs mere

Det Bindende Stiftsbidrag

Stiftsrådet kan af hensyn til det kirkelige liv træffe beslutning om at udskrive et bindende bidrag fra kirkekasserne til finansiering af aktiviteter... Læs mere

Vis flere