Viborg Stiftsråd
Nyheder

Ansøgning til Stiftsrådet

Det er muligt at sende en ansøgning til Viborg Stiftsråd om tilskud fra det Bindende Stiftsbidrag, hvis det, der søges til, falder ind under § 23a i Lov om Folkekirkens Økonomi, der angiver hvad det Bindende Stiftsbidrag kan bruges til.

Det et muligt at søge Stiftsrådet om midler til følgende områder:

  • Kommunikation mellem stiftet, provstiudvalg, menighedsråd og præster.
  • Formidling af kristendom.
  • Udviklingsprojekter inden for undervisning, diakoni, IT, medier, kirkemusik og lignende, herunder analyser til forberedelse af sådanne projekter.


Ansøgninger sendes til kmvib@km.dk mærket ansøgning til Viborg Stiftsråd.

Viborg Stiftsråd er principielt af den opfattelse, at der ikke ydes støtte til ledelse.

Viborg Stiftsråd er ligeledes af den opfattelse, at alternative muligheder, så som Kompetencefonden og andre mulige støttegivere bør udnyttes i videst mulige omfang.

Endelig er det Viborg Stiftsråds ønske, at den støtte, Viborg Stiftsråd yder, i størst muligt omfang kommer Viborg Stift til gode.