Præster med særfunktioner
Beredskabspræster

Beredskabspræster

Svend Erik Søgaard (ledende beredskabspræst)
sels@km.dk
9712 7633 / 2326 6849

Brian Krüger Iversen
biv@km.dk 
9711 6077

Asger Torben Petersen
apet@km.dk 
9746 1030

Jens Peter Garne
jpg@km.dk
9715 3120

Ved katastrofe

Ved katastrofe:

 

Alarmeringsnummer
Region Midtjylland
Tlf. 40 20 22 55
 

Landsdækkende back up-nummer
Tlf. 4020 2101
 

Alarmeringsnummeret besvares altid af den ledende beredskabspræst eller dennes stedfortræder.  

Oversigt over samtlige beredskabspræster i Region Midtjylland:

http://www.folkekirken.dk/folkekirken-arbejder/katastrofeberedskab/find-beredskabspraest/region-midtjylland

 

Katastrofeberedskab

Katastrofeberedskabets 42 præster står klar til at rykke ud med akut hjælp til sårede og pårørende, når større ulykker og katastrofer sker.Beredskabspræsterne er fordelt over hele landet, og de er også parat til at rejse til udlandet, hvis danskere er berørt af en katastrofe langt hjemmefra. 


Læs meget mere omkring katestrofeberedskabet på http://www.folkekirken.dk/folkekirken-arbejder/katastrofeberedskab

Folkekirken har 42 katastrofeberedskabspræster, som står klar til at rykke ud med akut hjælp til sårede og pårørende, når større ulykker og katastrofer sker. Hør en af præsterne fortælle om arbejdet