Fortsæt til hovedindholdet
Præster med særfunktioner
Beredskabspræster

Beredskabspræster

Annette Vinter Hedensted
(ledende beredskabspræst)
Mail: avh@km.dk
Tlf.: 4020 9024


Natalia Packert Andresen

Mail: npa@km.dk
Tlf.: 2016 7533

Vicky Lützen Popp Fredslund

Mail:vpf@km.dk
Tlf.: 2467 6166


Jens Peter Garne

Mail: jpg@km.dk
Tlf.: 9715 3120


Ved katastrofe

Alarmeringsnummer
Region Midtjylland
Tlf. 40 20 22 55

Landsdækkende back up-nummer
Tlf. 4020 2101

Alarmeringsnummeret besvares altid af den ledende beredskabspræst eller dennes stedfortræder. 

Oversigt over samtlige beredskabspræster i Region Midtjylland:

http://www.folkekirken.dk/folkekirken-arbejder/katastrofeberedskab/find-beredskabspraest/region-midtjylland

Katastrofeberedskab

Katastrofeberedskabets 42 præster står klar til at rykke ud med akut hjælp til sårede og pårørende, når større ulykker og katastrofer sker.Beredskabspræsterne er fordelt over hele landet, og de er også parat til at rejse til udlandet, hvis danskere er berørt af en katastrofe langt hjemmefra. 

Læs meget mere omkring katestrofeberedskabet på http://www.folkekirken.dk/folkekirken-arbejder/katastrofeberedskab

Folkekirken har 42 katastrofeberedskabspræster, som står klar til at rykke ud med akut hjælp til sårede og pårørende, når større ulykker og katastrofer sker. Hør en af præsterne fortælle om arbejdet