Præster med særfunktioner
Beredskabspræster

Beredskabspræster

Svend Erik Søgaard
(ledende beredskabspræst)
Mail: sels@km.dk
Tlf.: 9712 7633 / 2326 6849


Natalia Packert Andresen

npa@km.dk
2016 7533

Brian Krüger Iversen

Mail: biv@km.dk
Tlf.: 9711 6077


Jens Peter Garne

jpg@km.dk
9715 3120


Ved katastrofe

Alarmeringsnummer
Region Midtjylland
Tlf. 40 20 22 55

Landsdækkende back up-nummer
Tlf. 4020 2101

Alarmeringsnummeret besvares altid af den ledende beredskabspræst eller dennes stedfortræder. 

Oversigt over samtlige beredskabspræster i Region Midtjylland:

http://www.folkekirken.dk/folkekirken-arbejder/katastrofeberedskab/find-beredskabspraest/region-midtjylland

Katastrofeberedskab

Katastrofeberedskabets 42 præster står klar til at rykke ud med akut hjælp til sårede og pårørende, når større ulykker og katastrofer sker.Beredskabspræsterne er fordelt over hele landet, og de er også parat til at rejse til udlandet, hvis danskere er berørt af en katastrofe langt hjemmefra. 

Læs meget mere omkring katestrofeberedskabet på http://www.folkekirken.dk/folkekirken-arbejder/katastrofeberedskab

Folkekirken har 42 katastrofeberedskabspræster, som står klar til at rykke ud med akut hjælp til sårede og pårørende, når større ulykker og katastrofer sker. Hør en af præsterne fortælle om arbejdet