Fortsæt til hovedindholdet
Biskoppen
LWF Det Lutherske Verdensforbund
Logo for Det Lutherske Verdensforbund

Det Lutherske Verdensforbund (LWF)

Den 14. maj 2017 blev biskop Henrik Stubkjær valgt ind i bestyrelsen for Det Lutherske Verdensforbund, og skal i de følgende seks år være med til at lægge kursen for Det Lutherske Verdensforbund.

LINKS

MEDIER

Viborg Stifts Folkeblad
Artikel 25. kuli 2017

 

Det Lutherske Verdensforbund

Link til nyhedsside

 

Henrik Stubkjærs facebookside

Klik her og følg ham på Facebook


Luther, Namibia og en biskop fra Viborg

(Biskop Henrik Stubkjærs "Rejsebrev nr. 1" af 15.05.2017)

I år fejrer vi 500 året for den lutherske reformation. Hvad der begyndte som en intern kirkelig protest over salget af afladsbreve i kirken, har på disse 500 år vokset sig til at blive en verdensomspændende kirke, der stadig samles om reformationens kernebudskab: At frelsen ikke er en salgsvarer, men er Guds gave til mennesker.

Også i dag har mennesker brug for at høre, at vi er sat frie, fra alt det som binder os, tynger og presser os i hverdagen. Vi er sat frie fra at skulle præstere vores egen frelse – frie til at tjene vores medmennesker.

I disse dage fejres reformationen på Det Lutherske Verdensforbunds generalforsamling i Namibia. Delegater fra de 145 medlemslandes kirker er samlet for at fortsætte den reformation, som Luther satte i gang, og det sker under temaerne: Frelsen er ikke til salg; mennesker er ikke til salg og skaberværket er ikke til salg.

For første gang holdes generalforsamlingen i Afrika. Og det er ikke uden grund. For de lutherske kirker i Afrika vokser stærkt i disse år, og faktisk er den største medlemskirke den etiopisk lutherske kirke, og den næst største er den tanzaniske.

Også i Namibia er den lutherske kirke den største. Det så vi da der søndag var gudstjeneste på byens største stadion med op imod 10.000 deltagere. Namibia var indtil 1915 under tysk besættelse. En grusom kolonihistorie, hvor de tyske kolonimagter begik et folkemord på Heroro’erne og Nama’erne, som først i 2015 blev erkendt af den tyske regering. Efter 2015 kom Namibia under Sydafrika og kæmpede i mange år en befrielseskamp imod det hvide apartheidstyre i Sydafrika. Først i 1990 blev landet selvstændigt, og har gjort det ganske godt siden da. Landets bruttonational produkt er 15 doblet og man har 10 doblet indkomsterne og fattigdommen er nedbragt fra 38 % til 20 %.

Namibia har en fri forfatning, som er blevet til med hjælp fra stærke personligheder fra den lutherske kirke.   

Så på nogen måder adskiller Namibia sig ikke så meget fra Danmark, for da vi fik vores første nationale lov kaldet ”Den Jyske lov” med de kendte ord i indledningen ”Med lov skal land bygges” var det også med hjælp fra kirke – den gang i 1200 tallet med hjælp fra bisp Gunnar i Viborg og siden da vi fik vores Grundlov i 1849 med stærk medvirken af Grundtvig og andre prominente kirkefolk. 

LWF

Folkekirken fejrer Reformationen med dialog i Namibia

Uddrag af artikel af 08.05.2017 fra Ribe Stifts hjemmeside

Der findes lutherske kirker overalt i verden og på alle kontinenter. Den bevægelse, som Martin Luther satte i gang i Wittenberg, er blevet  verdensomspændende. Og midt i det hele står folkekirken står som den fjerdestørste lutherske kirke i verden. 
Sammenslutningen af lutherske kirker på globalt plan (LVF) markerer reformationsjubilæet ved at kalde kirkerne sammen til en fælles samtale i Namibia, både om hvad der samler, og hvad der skiller lutheranere på tværs af sociale, kulturelle, ideologiske og geografiske skel. Undervejs vil der også være en kæmpemæssig festgudstjeneste på Sam Nujoma Stadium med 10.000 deltagere. Nogle af dem kommer fra Danmark. 
 

Det Lutherske Verdensforbunds generalforsamling holdes fra den 10. til den 16. maj. Som delegatoinsleder deltager biskop Marianne Christiansen. Endvidere deltager biskop Henrik Stubkjær, Viborg Stift, samt delegerede fra bl.a. Folkekirkens mellemkirkelige Råd, Landsforeningen af Menighedsråd, FUV og Menighedsfakultetet. Også repræsentanter fra stifterne og for kirkelige organisationer som Folkekirkens Nødhjælp, Dansk Missionsråd og Grundtvig Centeret deltager.  

Den danske Folkekirke opstiller biskop Henrik Stubkjær som kandidat til bestyrelsen for Det lutherske Verdensforbund, og Ulla Morre Bidstrup, FUV, indstilles som rådgiver for den på generalforsamlingen nyvalgte bestyrelse.