Viborg Stiftsråd
Nyheder

Stiftsmidlerne


 

Stiftsmidlerne er midler, som tilhører menighedsrådene, men som skal indbetales til stiftet.
 

Stiftsrådet fastsætter ind- og udlånsvilkår for disse midler.

Overskydende kapital fra stiftsmidlerne forvaltes i Den fælles Kapitalforvaltning.

 

Ind- og udlånsrenten

Rentesatser i 2020

Indlånsrente 1,25%
Udlånsrenten 2,0%

Rentesatser i 2019

Indlånsrente 1,25%
Udlånsrenten 2,0%

Rentesatser i 2018

Indlånsrente 1%
Udlånsrente 2%

Rentesatser i 2017

Indlånsrente 0,5%
Udlånsrente 2%

Rentesatser i 2016

Indlånsrente:  3,0%
Udlånsrente:  3,5%

Rentesatser i 2015

Indlånsrente:  3,0%
Udlånsrente:  3,5%

Rentesatser i 2014

Indlånsrente:  4,5%
Udlånsrente:  3,5%