Fortsæt til hovedindholdet
Stiftpræster
Stiftpræst for gudstjeneste og forkyndelse

Stiftpræst for gudstjeneste og forkyndelse

Thomas Felter


tofe@km.dk
9864 5201

Jeg hedder Thomas Felter og er ansat som stiftspræst for gudstjeneste og forkyndelse (50%) og sognepræst i Vesterbølle sogn (50%).

Som stiftspræst er det min hovedopgave at bidrage med en opprioritering af arbejdet med gudstjenesten og forkyndelsen i Viborg stift.

Dette sker ved at jeg i samarbejde med stiftsudvalget for gudstjeneste og forkyndelse, de øvrige stiftspræster og andre fagpersoner, sørger for at der bliver afholdt inspirationsdage, workshops, foredrag, møder og seminarer.

Dette skal inspirere og kvalificere præsterne, de kirkeligt ansatte, de frivillige medarbejdere og menighedsrådene i deres arbejde med at gøre gudstjenesten og forkyndelsen så klar og nærværende som muligt i de sammenhænge den foregår.

Jeg skal også sørge for selv at dygtiggøre mig indenfor feltet og holde mig orienteret om den nye forskning på området, så jeg kan fungere som konsulent overfor biskoppen, stiftets kirkeligt ansatte, menighedsrådene og de frivillige medarbejdere.

De mere konkrete tiltag jeg er med i, kan der læses mere om under omtalen af gudstjenesteudvalgets arbejde: Læs mere her.