Præster med særfunktioner
Stiftpræster

Stiftspræster

I Viborg Stift er der syv stiftspræster, der har forskellige områder, som deres virke.

  • Diakoni: 
  • Gudstjeneste og forkyndelse: Thomas Felter
  • Medier og kommunikation: Sigrid Marcussen
  • Psykisk arbejdsmiljø: Lars Henrik Lyngberg-Larsen
  • Undervisning: Gitte Thorsøe
  • Økumeni: Hans Vestergaard-Jensen
  • Mission og religionsmøde: Peter Nikolaj Frøkjær-Jensen