Fortsæt til hovedindholdet
viborgstift.dk
Stiftet
Udsnit af stiftskort for Viborg Stift

Viborg Stift

Et stift er en geografisk enhed og samtidig en forvaltningsmæssig institution under Kirkeministeriet. Hvert stift forestås af en biskop og en stiftsøvrighed. Folkekirken i Danmark er inddelt i 10 stifter. Kirken i Grønland er også et stift i Folkekirken.
Viborg Stift strækker sig fra Aggersborg i nord til Blåhøj i syd og fra Fjaltring i vest til Hammershøj i øst.

 

Kør musen henover kortet så dukker sognene op og du kan klikke dig videre til sogn.dk´s beskrivelse af sognet. Det er også muligt at zoome ind på kortet for at få et tættere kig på kortet. Når du zoomer længere ind på kortet dukker alle sognenavne også op.

Stifternes hovedopgaver kan inddeles i følgende delopgaver:

Biskoppens embede:

Udgangspunktet for stiftet er biskoppens embede som et tilsynsembede.

Biskoppen har tilsyn både med præster og menigheder i stiftet, og har således et ansvar for at sikre, at samtlige områder får den nødvendige kirkelige betjening (biskoppen fordeler præstestillingerne i stiftet).

Biskoppen har desuden et ansvar for at løfte større kirkelige opgaver i stiftet, og har en væsentlig formidlingsopgave i stiftet og mellem folkekirken og det øvrige samfund. 

Derudover har biskoppen overtaget en række af Stiftsøvrighedens tidligere funktioner, bl.a. som klageinstans ved uenighed om forretningsgangen i menighedsråd og provstiudvalg, alle opgaver, alle Stiftsøvrighedens opgaver i forbindelse med de ansatte ved kirker og kirkegårds, alle opgaver på præsteområdet, f.eks. godtgørelse og lønforhold og godkendelseskompetencer mv. på tjenesteboligområdet.

Gennem Folkekirkens Lønservice (FLØS), der dels er et lønservicebureau for menighedsrådene, og dels anvendes til administration af løn og tjenestelige ydelser for præsterne, varetages opgaven med lønadministration og lønservice for langt hovedparten af menighedsrådenes ansatte.

Stiftsøvrighedsområdet:

Stiftsøvrigheden er et kollegialt organ, som siden 1793 har bestået af biskoppen og stiftsamtmanden. 

Stiftsøvrighedens opgaver omfatter nu:

  • Juridisk tilsyn med menighedsråd og provstiudvalg
  • Administration af stiftets del af fællesfonden
  • Godkendelse af menighedsrådenes beslutninger om kirker og kirkegårde (bygningsarbejder)
  • Statslig sektormyndighed i henhold til planlovgivningen, og tager som sådan stilling til og forhandler om region-, kommune- og lokalplaner
  • Overordnet ledelse af stiftsadministrationen
  • Deltagelse i Landemodet.

Stiftsrådet:

Der er i hvert stift nedsat et Stiftsråd, som i henhold til lov om folkekirkens økonomi af 17. juni 2009 har til opgave at bestyre stiftsmidlernes forvaltning.

Stiftsrådet bestyrer midlerne på menighedsrådenes vegne, og fastsætter herunder en politik for udlån af stiftsmidlerne til de lokale kasser. Stiftsmidlerne, som består af kirkernes og præsteembedernes kapitaler, udgør på landsplan ca. 3,2 milliarder kroner.

Lov om folkekirkens økonomi medfører, at Stiftsrådet kan udskrive et bindende stiftsbidrag fra kirkekasserne til aktiviteter i de enkelte stifter. Det bidrag, som udskrives, kan ikke overstige 1% af den lokale ligning i de enkelte ligningsområder i stiftet.

Læs mere om Stiftsrådet

Fakta

VIBORG STIFT I TAL

271 sogne
288 kirker
206 menighedsråd
195 præster hvor de 11 er provster og 1 er flyverprovst.

Viborg Stift - din bedste ven

I stiftsadministrationen i Viborg Stift, sidder der en række eksperter, som er klar med råd- givning til provster, præster og menighedsråd.
Det kan være rådgivning om forløbet af en byggesag, hjælp i personalesager, råd om økonomi, jura, teologi eller kommunikation. Du kan her få sat ansigt på dem, der sidder klar til at hjælpe dig.

Du kan også hente hjælp og inspiration i en række stiftsudvalg, som har en stiftspræst tilknyttet. Udvalgenes arbejde kan du læse mere om i nedenstående folder - og det er altsammen også tilgængeligt her på hjemmesiden.