Diakoni
Medlemmer

Udvalgsmedlemmer

Christian Fredsgaard

Formand
Kompetenceperson
chrfredsgaard@gmail.com
Telefon: 40 42 03 72

Jeg er uddannet diakon og har de sidste 30 år beskæftiget mig med diakoni. Det være sig institutionsdiakoni men også frivilligt diakoni i og ud fra folkekirken.

Jeg har valgt at træde ind i stiftsudvalget for diakoni, for at være med til at synliggøre og fremme kirkens diakoni.

Mange mennesker søger efter fællesskab, nærvær, lyttende ører og hjælpende hænder. Som supplement til det etablerede systems hjælp, vil jeg arbejde for at folkekirkens diakoni må være synlig og virksom, hvor medmennesket er.

Alice Norup Mogensen

Menighedsrådsmedlem
alicenorupmogensen@gmail.com
Telefon: 41 57 61 85

Jeg er uddannet diakon/pædagog og arbejder på Hjertebo, et af Kristelig Handicapforenings bosteder. Siden endt uddannelse i 1995 på Diakonhøjskolen i Århus, har jeg primært beskæftiget mig med børn og voksne med udviklingshæmning. I mange år har jeg været frivillig leder i børneklubber og på div. lejre. 
I diakonien brænder jeg for, at "give det største til de mindste", at vi alle er lige for Gud og spørge ind til medmennesket, da jeg ikke kan tage noget for givet. Jeg har erfaret, hvor vigtig samtalen er. At møde mennesket, hvor det er, med et positivt sind. Dette finder jeg grundlæggende for al diakoni. Og må kirken være det sted, hvor folk oplever dette møde. 


Lone Primdahl Dolmer

Sognepræst
lpd@km.dk
Telefon: 30 68 07 89
Kontor: Kirkepladsen 6, 9600 Aars

Jeg har været sognepræst i Aars siden juli 2019 – ordineret februar 2018.

Før det har jeg været forstander på Farsø Efterskole, efterskolelærer på Lynghøj Efterskole og højskolelærer på Farsø Højskole.

Kirkelige erfaringer og fællesskaber har jeg især fundet i FDF/KFUM-Spejdere og KFUM og KFUK. Jeg har været – og er aktiv i Danmission og sidder med i hovedbestyrelsen.

I Aars sogn har jeg ud over de almindelige præsteopgaver fokus på unge og på det internationale arbejde.

Jeg har træffetider på ungdomsuddannelserne og bliver flittigt brugt i samtaler med unge, der har ondt i livet.

I forbindelse med internationale fællesspisninger og kontakt med kommunens arbejde for integration, har jeg fået god kontakt med mennesker med anden etnisk-, kulturel- og religiøs baggrund.

At møde mennesker dér hvor de er – det er diakoni.

Gert Primdahl

Næstformand
Stiftsrådsrepræsentant
ert@primdahls.dk

Jeg er formand for meninghedsrådet i Selde- Åsted. Desuden er jeg med i Viborg Stiftråd. 

Jeg ser diakoni som en vigtig del af kirkens arbejde. Jeg ønsker at diakoni udfra kirken bliver styrket. At der kan være inspiration til hvert sogn, så kirken i byen og kirken på landet kan komme godt igang / fortsætte med netop den form for diakoni, som egner sig til hvert område. 


Britta Vig Carlsen

Kirke- og kulturmedarbejder
bca@km.dk
Telefon: 40 14 40 11

Jeg arbejder som kirke- og kulturmedarbejder i Vildbjerg, Nøvling, Timring-Tiphede pastorat, med blandede opgaver, men særligt med fokus på unge.

Derudover er jeg for øjeblikket ansat i en projektstilling for Folkekirkens Familiestøtte i Herning provstierne med fokus på opstart af barselscaféer.

Jeg er uddannet lærer og har arbejdet godt 20 år i folkeskolen, med de fantastiske udfordringer og muligheder arbejdet med børn og familier giver.

Som lærer mærker man dagligt, at tiden ikke slår til, og for mig var det let at se, at vi havde brug for hjælp udefra.

Som kirke kan vi få lov at være noget af den hjælp. Det kan være som kirke- og kulturmedarbejder eller præst, men lige så vel som frivillig. F.eks. via trivselsgrupper eller som forældreven gennem Folkekirkens Familiestøtte.

Jeg stiftede først bekendtskab med trivselsgrupper for et par år siden, men det er blevet et meget værdifuldt redskab for mig sidenhen, i et forsøg på at møde mennesker, hvor de er, og give dem netværk og mod på at vandre videre.

Lige nu prøver jeg sammen med Steen Andreassen at lave en trivselsgruppeform, der kan styrke de unge mennesker, mens de går på efterskole.

Som medlem af stiftsudvalget for diakoni håber jeg at kunne være med til, at vi i kirken får mere krop og når længere ud.

Susanne Thaarup Klausen 

Kirke- og kulturmedarbejder
stk@km.dk
Telefon: 22 88 89 13

Jeg er kirke- og kulturmedarbejder i Vestervang Kirke i Viborg. 

Oprindelig er jeg uddannet klassisk fløjtenist og har arbejdet som musiker og underviser i mange år - og gør det stadig sideløbende med mit arbejde i kirken. 

Jeg er meget optaget af den gode relation og den meningsfulde kommunikation - der hvor vi møder hinanden med rummelighed og forståelse.  Som KK'er har man ofte med de helt lavpraktiske diakonale ting at gøre, og det skaber nye vinkler for samtale og fortrolighed. 

Mit arbejdsområde er primært inden for børn og familier, og jeg ser det som en stor og vigtig del af det diakonale område at være med til at skabe en vedkommende platform for fremtidens kirke.


Steen Hedemann Andreassen

stean@km.dk

Telefon: 6080 4795
Kontor: Odshøjvej 7.B, 8800 Viborg

Jeg er diakonipræst i Viborg Stift (90 %) og sognepræst ved Houlkær Kirke (10%).

Jeg blev ordineret i 1993, da jeg var landssekretær i Danmarks Kristelige Gymnasiastbevægelse og i KFUM og KFUK i Danmark.

Siden har jeg arbejdet som studenterpræst ved Aarhus Universitet, som fængselspræst ved Statsfængslet Midtjylland og senest i Selvhjælp Silkeborg, hvor jeg har udviklet TRIVSELSgrupper for børn og unge i samarbejde mellem skoleansatte og frivillige gruppeledere.
 

Som diakonipræst er det min opgave at understøtte det diakonale arbejde i Viborg Stift og at inspirere og søsætte nye diakonale indsatser i samarbejde med frivillige ildsjæle, kirke- og kulturmedarbejdere, præster og eksterne samarbejdspartnere.

Den samaritanske pligt er en fordring for os som kristen kirke. Vi kaldes konstant til at iklæde os barmhjertigheden og omsorgen og sendelsen finder sted ved gudstjenesten og nadveren.

DIAKONI

Viborg Stift har et stiftsudvalg for diakoni, hvor der sidder repræsentanter for præster, kirke- og kultur-medarbejdere, menighedsråd, stiftsråd og de diakonale organisationer, ligesom stiftet har en stiftspræst for diakoni (90 % kvote). Stiftsudvalget og stiftspræsten står til rådighed for menighedsråd, der ønsker sparring omkring menighedernes diakoni.

 

Stiftsudvalget for diakoni ser en kirke for sig, som danner omsorgsfulde fællesskaber, hvor håb kan opstå for udsatte og sårbare mennesker

rummer og møder mennesker på tværs af kulturelle, religiøse og sociale forskelle gerne i samarbejde med andre aktører bidrager til diakoni i det lokale samfund, hvor kirken hører hjemme.
 

Formand for stiftsudvalget for diakoni:

Christian Fredsgaard, 4042 0372
chrfredsgaard@gmail.com

Stiftspræst for diakoni
Steen Andreassen, 6080 4795, stean@km.dk