Fortsæt til hovedindholdet
Vejledninger til præster
Vielse af par af samme køn

Vielsesritual for par af samme køn

Vielsesritualet, som blev endeligt vedtaget på bispemødet i januar 2017, er nu tilgængeligt.Download vejledende forslag til ritual, tekstlæsning m.v her

Den 5. juni 2012 trådte den nye vielseslov i kraft, og fra og med denne dag kan par af samme køn indgå ægteskab i folkekirken.

Par af samme køn, som har indgået registreret partnerskab (før juni 2012), kan få en kirkelig velsignelse af deres forhold i kirken.

Ægtefæller

Samtidig med lovændringen blev ritual til vielse og kirkelig velsignelse af par af samme køn autoriseret til brug i folkekirken. I ritualet er ordene 'ægtemand' og 'ægtehustru' erstattet med ordet 'ægtefæller.'

Det autoriserede ritual er tilføjet en note, som bestemmer, at præster, som af teologiske grunde afviser at bruge ritualet, er fritaget fra at bruge det. Hvis en præst afviser at forestå vielsen eller den kirkelige velsignelse, skal parret henvises til provsten, som vil finde en anden præst, som kan forestå vielsen.

Vielse i egen sognekirke

Selvom den lokale sognepræst afviser at forestå vielsen, kan parret stadig blive viet i deres egen sognekirke af den præst, som provsten henviser til.

Har du brug for yderligere vejledning, så kan du finde din provst her, ligesom du altid er velkommen til at kontakte biskop Henrik Stubkjær

Der henvises endvidere til www.folkekirken.dk hvor der kan læses meget mere omkring den nye lovændring.