Fortsæt til hovedindholdet
Vejledninger til præster
Vejlederpræster

Vejlederpræster

Siden den 2004 har der været etableret en ordning med vejlederpræster i Viborg Stift. Ordningen er et mere praktisk supplement til den vejledning den nye præst får af sin provst.

Formålet med ordningen:

 • Formålet med Viborg Stifts vejlederordning er, at nye præster får en god start på deres arbejde som præst.

Ordningens indhold:

 • Ordningen består i at nye præster får anvist en erfaren præst, som kan fungere som vejleder for dem ved at træde til med især praktiske råd og vejledning om arbejdet som præst.
 • Møde mellem vejlederpræst og præst bør ske med regelmæssige mellemrum, f.eks. hver 6. uge eller hver 2. måned eller efter aftale. Den nærmere udfoldelse af vejlederordningen afgøres først og fremmest af de ønsker og behov, som den nye præst har.
 • Normalt vil forløbet ophøre efter det første års ansættelse, hvor også stiftets tilbud om supervision træder i kraft.

Orientering om ordningen:

 • Biskoppen orienterer om ordningen i forbindelse med nyansættelser.
 • Ved ansættelsen af præster, som allerede har fungeret i embede i nogle år, orienterer provsten om ordningen og aftaler med den pågældende præst, om ordningen skal benyttes

Udpegning af vejlederpræsterne:

 • Det påhviler provsten at sørge for, at provstiet har minimum to vejlederpræster. Biskoppen får af provsten underretning om, hvem disse vejlederpræster er, ligesom biskoppen også fra provsten modtager underretning, når en vejlederpræst ønsker at ophøre som vejlederpræst.
 • Det påhviler provsten at udpege den vejlederpræst, som tager kontakt til den nyankomne præst.
  Provsten anmoder vejlederpræsten om at tage kontakt til den nyansatte præst inden for en måned efter ansættelsen.
 • Hvor det er muligt, bør en præst på landet have en vejlederpræst, der selv er landpræst og en præst i et bysogn bør have en vejlederpræst, der selv er præst i et nysogn.
 • Hvis det skønnes hensigtsmæssigt, kan den nyansatte præst blive tilknyttet en vejlederpræst fra et andet provsti.

Evaluering af ordningen:

Vejlederpræsterne mødes med biskoppen en gang årligt for at evaulere ordningen.

Ordningen evalueres en gang årligt på et provstemøde.

SKABELON

To af stiftspræsterne i Viborg Stift, Niels-Peter Jacobsen og Thomas Felter har udarbejdet skabelon for vejledning af nye præster.
Se skabelonen her