viborgstift.dk
Folkekirken under corona

FOLKEKIRKEN UNDER CORONA

Vi prøver at samle de informationer som vi modtager på denne temaside.


AKTIVITETER

VEJLEDNING OG PLAKATER


TIL EFTERTANKE

Biskoppen om folkekirken og corona

En side af kirkens samfundssind, er at være på de svages side fortæller biskop Henrik Stubkjær, Viborg Stift, og orienterer om folkekirkens rolle under corona-smitten. Filmet 12. marts


KIRKELIGE HANDLINGER


DIGITALE TIPS


ANDET