Gudstjeneste og forkyndelse
Kommissorium

Hvad vil vi ?

 • Inspirere til fornyelse af højmessen og udvikling af alternative gudstjenester. 

 • Hjælpe til øget samarbejde på tværs af sognegrænser og faggrænser. 

 • Skabe dialog og dele viden og erfaringer i stiftet. 

 • Arbejde med gudstjenestens elementer: musik, salmer, liturgi, prædiken, kirkerum 

 • Arbejde med bedre formidling og kommunikation af evangeliet.

Spørgsmål vi p.t. arbejder med

 • Hvordan kan gudstjenesterne gøres bedre, mere synlige, relevante og inkluderende?
 • Hvordan fremmer vi et større medejerskab og medansvar for gudstjenesterne i sognet?
 • Hvordan fremmer vi, at det budskab, der forkyndes, også virkelig bliver hørt?
 • Hvordan får vi løftet kirkemusikken og gjort den mere afvekslende?
 • Skal der satses på at styrke højmessen eller laves flere særgudstjenester?
 • Kan vi inddrage nye kommunikationsformer – og hvordan?