Gudstjeneste og forkyndelse
Medlemmer

Anders Hjorth Nielsen, Inge Marie Kirketerp Hansen, Margrethe Dahlerup Koch, Carlo Hald og Thomas Felter.

Stiftsudvalget for gudstjeneste og forkyndelse

Udvalgsmedlemmer

Margrethe Dahlerup Koch (formand)
mdkoch@mail.dk

Thomas Felter (Stiftspræst)
tofe@km.dk

Carlo Nørby Hald Stiftsrådsrepræsentant
chald@post11.tele.dk

Inge Marie Kirketerp Hansen
inkh@km.dk

Anders Hjort Nielsen
karuporganist@gmail.com