Stiftsadministrationen
Thomas Felter

Thomas Felter

Uddannelseskonsulent og stiftspræst for gudstjeneste i Viborg Stift samt sognepræst  i Vesterbølle pastorat

Thomas Felter

 

Telefon: 98 64 52 01
Mobil: 40 72 33 84
Mail: tofe@km.dk

Fast kontordag i Stiftsadministrationen om onsdagen

Hvad beskæftiger jeg mig med som uddannelseskonsulent?

Af Thomas Felter:

I alle stifter er der ansat en uddannelseskonsulent til at koordinere modtagelsen og introduktionen af nyuddannede præster.

Formålet er at sikre præsterne en god modtagelse i præstegerningen, styrke deres trivsel og sørge for faglig opfølgning i de første 18-24 måneder af ansættelsen.

Når en nyuddannet præst bliver ansat i Viborg stift er det min opgave, at lave en individuel introduktionsplan. Planen udarbejdes i samarbejde med provst, biskop og Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter (FUV). 

Som uddannelseskonsulent skal jeg:

  • Lede introduktionssamtalen med provsten og den nye præst.
  • Samarbejde med FUV om evt. indplacering af den nye præst i faglige netværk eller supplerende undervisningstilbud.
  • Udfylde introduktionsplanen og følge op på præster og vikarer, som skifter stilling under introduktionsforløbet
  • Besøge den nye præst på dennes arbejdsplads efter ca. 6 måneder og give sparring omkring arbejdstilrettelæggelse.
  • Sørge for at den nye præst modtager religionspædagogisk, liturgisk og homiletisk sparring i stiftet.
  • Stå til rådighed for spørgsmål fra præster, mentorer og stiftets øvrige konsulenter.

Som uddannelseskonsulent har jeg derudover ansvar for at stiftets mentorkorps jævnligt mødes og efteruddannes.

Foruden at være uddannelseskonsulent, er jeg sognepræst i Vesterbølle sogn i Vesthimmerlands provsti og tillige stiftspræst for gudstjeneste i Viborg stift.

Som uddannelseskonsulent har jeg fast kontordag i stiftsadministrationen om onsdagen.