Stiftsadministrationen
Henning Kjær Thomsen

Henning Kjær Thomsen

Teologisk stiftskonsulent

 

 hkt@km.dk

 Tlf. 8662 0911
 Direkte nummer 8726 2188  
 Mobil 3030 3778


  • Teologisk medarbejder for biskoppen
  • Ansvarlig for Stiftets fejring af Reformationsjubilæum 2017
  • Undervisning af menighedsråd og præster
  • Foredrag og oplæg i Stiftet