Stiftsadministrationen
Lene Østergaard

Lene Østergaard

Sagsbehandler på byggesager og kirkefunktionærer
FLØS-ansvarlig


 loe@km.dk

 Direkte telefon 8726 2175


  • Sagsbehandler, herunder rådgivning om kirkefunktionærer til menighedsråd i alle provstier i Viborg Stift
  • FLØS ansvarlig
  • Sagsbehandler byggesager ved kirker og kirkegårde