Internationale relationer
Guildford Stift, Church of England

Guildford Stift
Church of England

I en årrække har Viborg Stift været venskabsstift med Guildford Stift i England.

Der har været en række besøg mellem de to stifter. Repræsentanter fra Guildford Stift deltog blandt andet i den danske fejring af Reformationsjubilæet i 2017.

Et stift på en 1 million

Guildford Stift ligger, det ligger i Surrey, Sydvest for London, 
Det består af 162 sogne og 217 kirkebygninger. Stiftet driver omkring 85 skoler og flere hundrede sociale projekter, ungdomsklubber m.m. Der bor over end 1 million mennesker i stiftet, og hver søndag er der omkring 25.000 deltagere i stiftets gudstjenester. 
Læs mere om stiftet her: https://www.cofeguildford.org.uk/

Studieture

Kontakten til Guildford Stift koordineres af Stiftsudvalget for Økumeni, Mission og Religionsmøde og stiftspræst Peter Fischer-Nielsen. 
Flere af stiftets provstier er begyndt at arrangere studieture til Guildford, og stiftsudvalget og stiftspræsten vil gerne være med til at knytte kontakt og tale om mulighederne i Guildford.

Kontakt: 
Stiftspræst Peter Fischer-Nielsen
Tlf: 2399 8840
pfn@km.dk