Fortsæt til hovedindholdet
Få flere og bedre ansøgninger
Det forbedrede opslag

Er du vores nye kirketjener? - genopslag

Har du lyst til at indgå i et samarbejde med et engageret personale i en kirke? Kan du lide at tilrettelægge arbejdet selvstændigt og har du praktisk håndelag? - så er stillingen som kirketjener ved Dyssegårdskirken måske noget for dig. 

At være kirketjener hos os giver en varieret arbejdsdag med rig mulighed for selv at tilrettelægge arbejdet. Vi tilbyder uddannelse og efteruddannelse for at sikre at vores kommende medarbejder kommer til at trives i stillingen. Arbejdstiden ligger mandag til fredag svarende til 37 timer ugentligt.

Vi har et godt og velfungerende team, der - udover kirketjeneren – består af en halvtidsansat kirketjener, 2 præster, 2 kordegne, en organist og en børne- og ungemedarbejder. Kirkens personale mødes hver fjortende dag for at planlægge arbejdsgangene; og taler dagligt sammen for at kunne skabe de bedst mulige rammer for de mennesker, der kommer i kirken. 

Det er en alsidig stilling med stor frihed og lige dele ansvar. Vi værdsætter et godt humør og en professionel tilgang til arbejdet.

Stillingen omfatter:

  • Pasning og tilsyn med kirkens bygninger og tekniske installationer
  • Rengøring i kirken, sognegården og tilhørende lokaler
  • Udvendig vedligeholdelse
  • Bordopstilling, indkøb, oprydning m.m. i forbindelse med aktiviteter i sognegården
  • At stå til rådighed ved enkelte koncerter og andre aftenarrangementer
  • Medvirken ved bl.a. begravelser og andagter i hverdagen.

I forbindelse med fastelavn, konfirmationer, juleaften og andre større begivenheder, kan der være tjenester på helligdage, lørdage og/eller søndage, i alt ca. 6 weekender om året.

Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer (OAO-S) og Organisationsaftalen for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener eller graver indgået mellem Kirkeministeriet og Danmarks Kirketjenerforening og det tilhørende protokollat for kirketjenere. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Nuværende tjenestemandsansatte kirketjenere har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Det er en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for kirketjenere gennemføres inden for 2 år efter ansættelsens start.

Årslønnen aftales inden for intervallet kr. 283.244 – kr. 365.236 (pr. 1. okt. 2022) Fikspunktet er kr. 283.244 (pr. 1. okt. 2022). Der er overenskomsttillæg på 1251,15 kr.

Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Danmarks Kirketjenerforening. Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt kr. 26.729 (pr. 1. okt. 2022) Ansættelsen er med en prøvetid på 3 måneder.

Yderligere informationer om stillingen kan fås hos menighedsrådets formand navn, telefon, mail

Ansøgningen med relevante bilag sendes til menighedsrådets formand på: mailadresse.

Ansøgningsfrist er dato. Ansættelsessamtaler afholdes den dato