Fortsæt til hovedindholdet

 NU SKAL KIRKER OG KOMMUNER 
LAVE PARLØB

Slut med solo-strategi:
Af Anika Thorø Weber og 
Andreas Falck (foto)

Vi kan berige hinanden. Vi kan styrke hinanden. Sådan lød hovedkonklusionerne på diakonikonferencen i Viborg, der bragte kirker og kommuner ind i noget helt nyt.

- Vi skal ud og møde hinanden i stedet for at sidde i hvert vores hjørne. For sammen er vi bare stærkere.  

Med de ord bød Ulrik Wilbek, borgmester i Viborg Kommune, velkommen til en helt særlig konferencedag under titlen ’Fælles om det sociale ansvar’. 

Fredag 28. januar var mere end 100 borgmestre, provster og andre repræsentanter for kommuner, kirker og sociale organisationer i Viborg Stift nemlig samlet til en fælles konferencedag med ét mål for øje: At blive skarpere på, hvordan de forskellige aktører fremover kan arbejde mere sammen til gavn for udsatte borgere.  

Biskop Henrik Stubkjær, Viborg Stift holdt åbningstale ved diakonikonferencen 2022.

Og netop Ulrik Wilbeks opfordring til at rykke tættere sammen lød som et rungende ekko dagen igennem, hvor både oplægsholdere og de mange samtaler vidnede om, at netop det var ønsket med denne konferencedag.  
Et ekko, der også kunne høres i velkomsttalen fra Henrik Stubkjær, der som biskop for Viborg Stift havde inviteret til konferencen.  

- Fra hvert vores sted kan vi berige hinanden – og det enkelte menneske. Sammen kan vi yde en langt større indsats, sagde biskoppen.   

På disse sider samler indtryk fra en dag, der med biskop Henrik Stubkjærs ord er startskuddet til noget helt nyt.

En dag, der ikke blot skabte kendskab, men også et blomstrende venskab mellem kirker, kommuner og organisationer – alle aktører med et ønske om at yde en ekstra indsats for de mennesker, der har særligt brug for en udstrakt hånd.   
En dag, der satte gang i lokale knobskud og samarbejder, så endnu flere mennesker kan blive en del af gode fællesskaber og skubbe ensomhed, sorg eller misbrug over i et glemt hjørne.

Borgmester Ulrik Wilbek holdt åbningstale ved diakonikonferencen 2022.