Fortsæt til hovedindholdet

SÆRLIG KONFERENCE
satte skub i fælles drømme

Café-ideer og summemøder:
Af Anika Thorø Weber og Andreas Falck (foto)

Lyttende ører, et væld af kreative ideer, store armbevægelser og brede smil. Begejstringen var ikke til at tage fejl af på Viborg Stifts første diakonikonference.

En kæmpe sværm af bier suser rundt i gymnastiksalen på Viborg Idrætshøjskole. Sådan lyder det i hvert fald.  

En konstant summen breder sig fra bordene i salen, hvor snakken går lystigt. Alle lytter opmærksomt, hver gang en ny i gruppen tager ordet. 

- Måske man skulle lave en café i kommunen. Måske med et band, lidt ligesom Kolind Balladeband, siger Steen Jakobsen, formand for Social- Sundheds og Arbejdsmarkedsudvalget i Struer Kommune. 

Han fortæller med store armbevægelser og et bredt smil, der afslører, at dagens musikindslag fra Kolind med socialt udsatte bandmedlemmer er gået lige i hjertet på ham. For de har skubbet ensomheden væk og fundet et fællesskab, de er stolte af. 
Og det er ikke uden grund, at det lige netop er Kolind Balladeband, der er dagens underholdningsindslag.  

Steen Jakobsen, formand for Social- Sundheds og Arbejdsmarkedsudvalget i Struer Kommune. 

Steen Jakobsen er nemlig mødt op til en konference, som er noget helt for sig. Borgmestre, provster og andre repræsentanter fra kommuner, kirker og organisationer i Viborg Stift er samlet for at blive klogere på, hvordan de sammen rækker ud til samfundets svageste. 

- Vi kan noget forskelligt, og det skal vi udnytte. Mit håb er, at det her kommer til at knobskyde lokalt. Jeg håber, at den nyfundne interesse for hinanden gør, at vi fremover kan lave endnu flere gode samarbejder på tværs af kommuner, kirker og organisationer, siger biskop Henrik Stubkjær, Viborg Stift.

Biskop Henrik Stubkjær

SAMMEN OM ANSVARET 

Diakonikonferencen med titlen ’Fælles om det sociale ansvar’ er den første af sin slags i Viborg Stift. Men det er ikke uden grund, at den finder sted netop her, lyder det fra Steen Andreassen, der er stiftspræst for diakoni og medarrangør af konferencen: 

- Vi oplever, at mange af kommunerne i vores område efterspørger legekammerater, særligt inden for socialområdet. Her er folkekirken en oplagt legekammerat. Langt, langt størstedelen af borgerne i de enkelte kommuner er medlem af folkekirken, og vi har en lang tradition for at skabe gode fællesskaber. Det er noget af det, vi er særligt gode til – og som kommunerne kan få stor gavn af, siger han.  

Dét er kommunerne enige i. Borgmester i Holstebro Kommune, H. C. Østerby, ved, at netop forskelligheden kan skabe et unikt samarbejde: 
- Konferencen beviser, at der er brug for flere aktører, når det handler om at være der for de svageste. Det har vi erfaret gennem både oplæg og snakke. Som kommuner er vi låst af lovgivning, der kan forhindre os i at løse nogle af de sociale opgaver. Her kommer kirken ind i billedet og kan bidrage med noget helt andet, end vi kan. Der er en masse lavt hængende frugter, som vi ikke ser i vores søjletænkning til hverdag. Dem skal vi gribe i fællesskab, siger borgmesteren. 

Borgmester i Holstebro Kommune, H. C. Østerby

Også i Skive Kommune er der opbakning til øget samarbejde.   
- Kirkerne og kommunerne kan noget forskelligt. Som kommune er vi gode til mange ting, men ikke nødvendigvis til at lave fællesskaber. Der er kirkerne stærke. Mange udsatte borgere kan godt være lidt skeptiske over for kommunen, og derfor kan det noget andet, hvis det er folkekirken, der trækker dem ind i et fællesskab. Det er en styrke, vi skal udnytte. I samspillet er vi stærke, siger Heidi Becker-Rasmussen, socialchef i Skive Kommune.

Heidi Becker-Rasmussen, socialchef i Skive Kommune.

STORT ENGAGEMENT  

Den store begejstring på konferencen var ikke blot forbeholdt repræsentanter fra kirke og kommuners top.  

Dagen igennem blev de fremmødte holdt til ilden gennem en række oplæg, hvor henholdsvis tidligere kirke- og kulturminister Mette Bock, tidligere energiminister Jann Sjursen, professor Jørn Henrik Petersen og cand.teol og ph.d. Bodil Lodberg på hver deres måde var med til at inspirere deltagerne til, hvordan et samarbejde mellem kommuner og kirker ikke blot er muligt – men også en styrke. Samtidig gav en række workshops også nyt blod på tanden, fordi der her blev præsenteret nogle sociale projekter, som er skabt på tværs af aktører og har vist sig at være en stor succes. 

Men det var ikke mindst rundt ved bordene, at dagens engagement ikke var til at tage fejl af.   

Mellem de mange oplæg havde bordholdene en række ”summemøder” inddelt efter kommuner, så de kunne lære hinanden at kende lokalt og sammen få gode ideer, som de kan tage med ud i hverdagen og virkeligheden.   

Den snak gik ikke stille for sig ved bordholdet ”Struer Kommune”, hvor ideer, tanker og begejstring fik frit løb.  

- Man bliver jo tændt af den hellige ild, om man så må sige. Det er med at gribe momentum, nu hvor vi brænder for det, siger Steen Jakobsen, der endnu engang måtte finde det store smil frem for at understege sin begejstring og iver efter at gøre ideer til virkelighed.  

Hans bordkammerat Birgitte Krøyer, provst i Struer Provsti, er enig i den betragtning:  

- Jeg er lidt overvældet over alle de input og ideer, der har været i dag. Men det er rigtig godt. Vi har haft nogle rigtige givtige snakke, der nok skal føre en masse godt med sig. Jeg glæder mig til at se, hvor det bærer hen, siger hun. 

AFTALER I KALENDEREN 

Det er ikke kun i Struer Kommune, hvor det er lykkedes de forskellige aktører at få et så godt kendskab til hinanden, at et muligt venskab og stærkere samarbejde formentlig er på vej.  

- Hvis ikke vi var taget til Viborg til den her konference, så var der mange af de ting, vi er blevet enige om i dag, som aldrig var blevet til noget.  Det er jeg ret overbevist om, siger borgmester H. C. Østerby.  

I hans kommune, Holstebro Kommune, har de forskellige aktører allerede besluttet, at snakken ikke skal slutte med konferencen.  

Til foråret vil de mødes igen, stikke hovederne sammen og se på, hvordan de arbejder videre med de konkrete ideer og tanker, der er opstået under konferencen – og de er ikke alene om den plan.  

Meldingen er den samme fra flere andre kommuner, hvor konferencen har skabt et godt fundament for samarbejde.

Birgitte Krøyer, provst i Struer Provsti

- Vi har arbejdet lidt sammen på tværs før, men slet ikke så meget, som der er potentiale til. Min drøm er, at vi som kirker og kommuner går herfra med oplevelsen af, at vi nærmer os hinanden mere og mere. Så må vi se, hvad det bærer med sig, siger Carsten Hoffmann, provst i Herning Nordre Provsti.

Carsten Hoffmann, provst i Herning Nordre Provsti.

Tilbage ved Struer-bordet har Steen Jakobsen også store drømme:  
- Vi skal helt sikkert stikke hovederne mere sammen og se på, hvordan vi konkret gør en fælles indsats for vores socialt udsatte, siger han.  
Én af de konkrete ideer bliver formentlig en café for handicappede i kommunen – måske med slet skjult inspiration fra det band, Steen Jakobsen lærte at kende på konferencen.