Fortsæt til hovedindholdet

FORTÆLLESTATIONER spredte ringe i vandet

Måske var det en ide at få en trivselsgruppe i børnehøjde? Eller måske burde kommunen bidrage mere aktivt til  
menighedsplejernes økonomi?  

Mange overvejelser og ideer blev bragt i spil på Viborg Stifts diakonikonference – ikke mindst da det blev tid til en work-shop, hvor en række fortællestationer skulle give et indblik i, hvilke konkrete muligheder der er for samarbejde mellem kirke og kommune.  

Diakonikonferencen havde i alt seks fortællestationer, der satte tankerne i gang hos deltagerne. Flere deltagere fortæller, at de gik fra workshoppen med konkrete ideer, som de drømmer om at sætte i gang i deres eget lokalområde til gavn for udsatte grupper. 

 1. Kommune og diakonal organisation i samarbejde.
 2. Samskabelse mellem familiehus og folkekirke.
 3. 25 menigheder samarbejder for at styrke kirkernes sociale arbejde i Viborg.
 4. Holstebro Kommune understøtter Holstebro Menighedspleje.  
  Kommunal støtte til kirkeligt ansatte diakonimedarbejdere.
 5. I Horsens blomstrer samarbejdet mellem kommune og kirke. 
  Udviklingskonsulent formidler kontakt mellem kirke og kommune.
 6. TRIVSELSgrupper i samarbejde mellem skoleansatte og frivillige. 
  Folkeskolen og folkekirken i samarbejde med A P Møller Fonden.