Fortsæt til hovedindholdet
2018
Nyheder
Digitale børn

Digitale børn
-og deres voksne

Teknologien er væltet ind over os i årtier. Det har efterladt mange voksne rådvilde, men det er ufrugtbart, at vi lader som om, det ikke har noget med os at gøre – heller ikke, når de kommer til os i kirken.

Hvis vi vil relationen med dem, er deres digitale liv ikke blot en parentes, vi kan snige os udenom, fordi vi er famlende. Det kræver, at vi får en viden, 
så kløften mellem barn og voksen ikke vokser.

Myter og fakta

Der stilles skarpt på, hvordan udviklingen har bragt os hertil, og hvordan det påvirker børn og unge. Hvad er det for en verden, de lever i, og hvordan kan vi voksne deltage, selvom vi ikke altid forstår eller billiger deres handlinger og valg? Myter og fakta stilles side om side. Praksiserfaring såvel som forskning bringes på banen for til sidst at munde ud i konkrete råd til, hvordan vi bedst hjælper den næste generation og selv agerer i den. 

Digitale redskaber

Anden del af kurset sætter fokus på praksis. Selv om vi som voksne 
ikke har de digitale redskaber under huden på samme måde som børnene, er der hjælp at hente. Eftermiddagen vil give brugbare redskaber til, hvordan fx 
smartphonen kan bruges i undervisningen. Der vil være god tid til at lære og afprøve forskellige muligheder, så man kan gå tryg derfra og have mod på at gøre det digitale 
til en del af sin undervisning. Brug af smartphone er ikke båret af, hvad en præst eller kirke- og kulturmedarbejder kan, men af en indbygget kompetence hos børn og unge. 
Som underviser skal man rammesætte og igangsætte:
Vi vil komme i berøring med emner som: 

  • Snap og sjælesorg
  • Facebook eller Google Classroom som læringsfællesskab
  • Tæt på – langt væk – kommunikation i hverdagen
  • QR-koder og konfirmationsord
  • Klasserumsdialog via smartphone
  • SMS, powerpoint og morgensang
  • Video – manus for livet
  • Refleksion og tænkepauser


Der vil være løbende didaktiske og læringsmæssige overvejelser, og der vil blive lagt vægt på øvelser, gruppedrøftelse og erfaringsudveksling tæt på praksis.

Undervisere:

Eva Fog, konsulent, underviser og skribent inden for børns digitale liv 
Finn Andsbjerg Larsen, leder af Konfirmandcenteret

Tid & Sted

8. maj kl. 10-15

Houlkær Kirke, Odshøjvej 7A, 8800 Viborg

Arrangører:

FUV & Viborg Stift

Tilmelding

Stiftspræst Gitte Thorsøe – gtb(at)km.dk - 53761332