Fortsæt til hovedindholdet

Lemvig kirke

27. november

Klik på filmen og se dagens afsnit til den 27. november.
Du kan også læse en tekst fra Bibelen der passer til dette afsnit og en kort beskrivelse af kunsteren her på siden. 

Ønsker du at se filmen tekstet, kan du gøre det ved at trykke på CC ikonet.

Tekst fra Bibelen der passer til dagens afsnit

Indtoget i Jerusalem

Efter at have sagt det gik han videre på sin vej op mod Jerusalem.  Da han nærmede sig Betfage og Betania ved det bjerg, som hedder Oliebjerget, sendte han to af disciplene af sted  og sagde: »Gå ind i landsbyen heroverfor; når I kommer ind i den, vil I finde et føl, som står bundet, og som ingen nogen sinde har siddet på. Løs det, og kom med det.  Og hvis nogen spørger jer, hvorfor I løser det, skal I svare: Herren har brug for det.«  De to disciple gik, og de fandt det, sådan som han havde sagt dem.  Mens de var ved at løse føllet, spurgte dets ejere dem: »Hvorfor løser I føllet?«  De svarede: »Herren har brug for det.« De kom så hen til Jesus med føllet og lagde deres kapper på det og lod Jesus sætte sig op.  Og hvor han kom ridende, bredte folk deres kapper ud på vejen.  Da han allerede nærmede sig vejen ned ad Oliebjerget, begyndte hele discipelskaren glad at prise Gud med høj røst for alle de mægtige gerninger, de havde set.  De råbte:

Velsignet være han, som kommer, kongen, i Herrens navn!
Fred i himlen og ære i det højeste!

Nogle farisæere i skaren sagde da til ham: »Mester, sæt dine disciple i rette!«  Men han svarede: »Jeg siger jer: Hvis de tier, vil stenene råbe.«

Lukasevangeliet kapitel 19

Kunstneren

Bodil Kaalund
1930-2016

Det var i Lemvig kirke Kaalund fik sit gennembrud som kirkekunstner. Et markant præg på kirkens indre satte hun i årene 1977-88. Ikke mindre end 37 billeder har hun leveret til kirken, en hel billedbibel. Hendes let aflæselige, fortællende stil passede godt til menighedens ønsker, så da alterbillede, prædikestol, døren til sakristiet og syddøren var færdig i 1977, bad man hende fortsætte udsmykningen af pulpiturerne ved orgelet og i nordfløjen.

Hun har ydet en stor indsats for at støtte og opmuntre kunsten i Grønland og erhvervet sig et solidt kendskab hertil, manifesteret 1979 med bogen Grønlands der er det første større værk af sin art.

Inden Kaalund var færdig i Lemvig, arbejde hun i årene 1984-1991 på 159 illustrationer til Bibelselskabets udgivelse af den nyoversatte Bibel som udkom i 1992.

Om serien Ventetid

Sognepræst og kunstanmelder Troels Laursen tager os med på rejse rundt i 27 vidt forskellige midt og vestjyske kirker.
Med afsæt i et kunstværk fortæller Troels Laursen os om det vi går og venter på frem mod jul.

Det er nyere kunstværker på hæderspladser og afkroge som bliver hovedpersoner i Troels Laursens fortællinger frem mod jul

Serien begynder 1. søndag i advent og varer helt frem til og med den 25. december. Som en bonus kommer der også et ekstra afsnit den 6. januar på Hellig Tre Kongers aften.

Klik på filmen hvis du vil se en kort introduktion til serien.