Fortsæt til hovedindholdet
Redskaber
Klagevejledning til brugere

Til brugere af folkekirken

Hvis du er utilfreds med en person eller en instans i folkekirken, kan det være en god ide i første omgang at kontakte dem. Hvis du ikke har lyst til at gå til dem, eller hvis din henvendelse ikke giver et tilfredsstillende resultat, har du mulighed for at klage.

Det kan du klage over

Du kan klage, hvis du oplever ikke at få en ordentlig behandling eller ikke har fået den service, som du er blevet stillet i udsigt. Du kan klage over beslutninger, der er truffet i folkekirken, og du kan klage over forhold, som ikke er i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Hvem skal du henvende dig til

Klager over en præst

 • Hvis din klage drejer sig om en præsts arbejde, skal klagen sendes til det provsti, som sognet hører til. 
   
 • Hvis din klage drejer sig om ophævelse af sognebånd, dit medlemskab af folkekirken eller om retten til kirkelig betjening på grund af særlig tilknytning, skal du sende klagen dit stift. 
   
 • Handler det om andre ansattes arbejde, skal klagen sendes til sognets menighedsråd.
  Find dit provsti og kontaktoplysninger på provsti.dk
   
 • Handler det om klokkeringning, skal klagen sendes til dit stift.
   
 • Handler det om menighedsrådets arbejde eller beslutninger, skal klagen sendes provstiet.
  Find dit sogn og kontaktoplysninger på sogn.dk


Klager over en provst eller et provstiudvalg

 • Hvis du ønsker at klage over en provst eller et provstiudvalg, skal klagen sendes til dit stift.


Klager over biskop og stift

TJEKLISTE (TRYK PÅ + FOR AT ÅBNE)

Sådan skriver du en klage

Når du klager, er det vigtigt, at det er tydeligt, hvad du klager over, og hvorfor. Du skal angive dit for- og efternavn. Derudover er der ingen krav til måden, du skriver på. Du kan bruge tjeklisten her, når du skriver klagen. 
 

 • Tydelig overskrift: ”Klage over [emne]”
 • Dit navn, din postadresse og gerne dit telefonnummer. Angiv desuden dit cpr-nummer, hvis du ønsker svar på din klage i e-boks.
 • Hvad er der sket, og hvornår?
 • Hvad er du uenig i eller utilfreds med?
 • Hvorfor er du uenig eller utilfreds?
 • Medsend dokumentation, hvis du har noget, der støtter din klage.

Husk at være opmærksom på kun at sende personoplysninger ad sikre kanaler, fx e-boks og brevpost.

Hvis du er i tvivl

Hvis du er i tvivl om, hvor du skal klage, kan du kontakte stiftsadministrationen.