Pilgrim
Pilgrimsudvalg

Pilgrimsudvalg

Viborg Stifts Pilgrimsudvalg består af følgende medlemmer:

 

  • Marianne Koch (Formand; Sognepræst, Viborg Domkirke)
  • Christian Kjær Bjerre (Pilgrimspræst)
  • Karl Georg Pedersen (Repræsentant fra Stiftsrådet)
  • Jørgen Løvstad (Sognepræst Thorning-Grathe-Vium)
  • Mette Holmstrøm (Sognepræst Skivum, Giver, Blære)
  • Natalia Packert Andresen (Sognepræst Skive)

Viborg Stifts Pilgrimsudvalg holder møder ca. 4 gange årligt.

Hvis du har spørgsmål til udvalgets arbejde, kan du henvende dig til Formand Marianne Koch på mail mkk@km.dk eller pilgrimspræst Christian Kjær Bjerre på mail chbk@km.dk

 

Visioner

Viborg Stifts Pilgrimsudvalg arbejder ud fra følgende visioner:

  • At Pilgrimsvandring bliver mere synlig i stiftet.
  • At ruste præster og lægfolk til selv at tage initiativ til vandringer
  • At tydeliggøre at man får noget helt særligt med sig, når man går en pilgrimsvandring

 

Mødereferater