Fortsæt til hovedindholdet
Pilgrim
Pilgrimsudvalg

Pilgrimsudvalg

Viborg Stifts Pilgrimsudvalg består af følgende medlemmer:

  • Mona Kjær Nielsen, formand (sp. i Snejbjerg-Studsgård-Haunstrup pastorat, Herning Nordre provsti)
  • Christian Kjær Bjerre (pilgrimspræst og sp. i Harrevig pastorat, Salling provsti)
  • Gert Primdahl (repræsentant fra Stiftsrådet)
  • Jørgen Løvstad (sp. Thorning-Grathe-Vium, Ikast-Brande provsti)
  • Mette Holmstrøm (sp. Skivum-Giver-Blære pastorat, Vesthimmerland provsti)
  • Karin Hasling (sp. i Ulstrup og Gunnersted; Vesthimmerland provsti)
  • Bitten Sivebæk (Viborg Domprovsti)

Viborg Stifts Pilgrimsudvalg holder møder ca. 4 gange årligt.

Hvis du har spørgsmål til udvalgets arbejde, kan du henvende dig til pilgrimspræst Christian Kjær Bjerre på mail chkb@km.dk

Visioner

Viborg Stifts Pilgrimsudvalg arbejder ud fra følgende visioner:

  • At Pilgrimsvandring bliver mere synlig i stiftet.
  • At ruste præster og lægfolk til selv at tage initiativ til vandringer
  • At tydeliggøre at man får noget helt særligt med sig, når man går en pilgrimsvandring