Pilgrim
At være kirke for pilgrimme
Billede af Skivum Kirke

At være kirke for pilgrimme

På vej ud i verden

Ordet ”pilgrim” har rødder i det latinske peregrinus og blev i den tidlige kirke knyttet til de mennesker, der søgte mod Rom for at besøge apostlen Peters grav. Disse besøgende var ganske enkelt mennesker, der ikke hørte til byens faste befolkning – og derfor fremmede. I ordets oprindelige betydning har det at være pilgrim derfor ikke at gøre med en fremmedhed i forhold til det jordiske liv. Et vigtigt perspektiv på pilgrimsvandringen, sådan som vi må forstå den i en nutidig folkekirkelig kontekst. Pilgrimsvandring er ikke en vandring ud af verden, men ud i verden. En vandring i retning af at leve et mere helt menneskeliv, i samklang med Gud, medmennesket og det skaberværk, vi alle er en del af.


”Salt, brød og vin.

En pilgrimsteologi”, skrevet af Martin Lind, fhv. biskop over Linköping Stift og nuværende formand for Pilgrim i Sverige. Forlaget Alfa 2012

At være kirke for pilgrimme – herberger og værtsskab

Siden 2006 har man på dele af Hærvejen kunne vandre fra herberg til herberg, sådan at man for hver ca. 20 km har kunnet finde en seng at sove i. Disse herberger er meget forskellige. Nogle af dem er blevet til i tæt samspil med den lokale kirke og menighed. Det har ført til stort engagement, der hvor menighedsråd, frivillige eller kirkeligt ansatte har påtaget sig værtskabet. Gode arbejdsfællesskaber - til glæde både for lokalmiljøet og gæsterne. Det er godt at blive modtaget med kaffe på kanden og friske blomster i vasen. Den lokale købmand nyder godt af de mange indkøb. Præst og menighedsråd ser med nye øjne på deres kirke.

At tage godt i mod pilgrimme

Der er også andre mindre omsiggribende men lige så vigtige måder at tage mod pilgrimme på. Skal vi udvide åbningstiden, så pilgrimmene kan sætte sig ind i vores smukke kirke hele døgnet rundt? Skal der være en lysglobe? En gæstebog? Skal der laves nye foldere om kirken og stå bibler i våbenhuset på flere sprog? Skal der være andagter om sommeren, som også lokale borgere kan nyde godt af? En sommersøndag kan pludselig udvikle sig til en lokal pilgrimsvandring – fra kirke til kirke. For vi vil også prøve det! En afsmittende effekt – til gavn for samarbejdet lokalt, men måske også for samarbejdet på tværs af sognegrænser. En nyt perspektiv på det at være ”kirke på landet”?