FÆLLES OM

Det Sociale ansvar

kommuner, folkekirker og organisationer i nye samarbejder

Fælles Om er en konference med fokus på det fælles sociale ansvar.  
Udgangspunktet er det gode samarbejde, der allerede er i gang  
mange steder.  

Et udgangspunkt der kan udbygges. Derfor var beslutningstagere og nøglepersoner fra kommuner og folkekirken inviteret til denne lukkede konference, så der kunne træffes afgørelser og sættes handling bag ordene. Konferencen var arrangeret af et udvalg under Viborg Stift.