FÆLLES OM

Det Sociale ansvar

kommuner, folkekirker og organisationer i nye samarbejder

Kære alle indbudte! 

Konferencen ”Fælles om det sociale ansvar – kommuner, folkekirker og diakonale organisationer i nye samarbejder” afholdes fredag den 28. januar 2022. 

Konferencen har ”samskabelse” som nøgleord. Den er et mødested for borgmestre, kommunale chefer og udvalgsformænd, provster og kirkelige ildsjæle samt eksperter inden for det sociale område. 

Målet er at etablere målrettede fora for kommuner og provstier, som med rygstød fra den politiske top i kommunerne og fra biskop og provster skal tage fat på løsningen af konkrete sociale udfordringer i en samskabelse mellem kommune, kirke, de diakonale organisationer og  
frivillige.

Biskop Henrik Stubkjær

I disse år genfindes samarbejdet mellem kommune og folkekirke flere og flere steder. Vi har den grundholdning til fælles, at vi ønsker, at vores samfund skal kendes på, hvordan vi behandler de svageste, og derfor er vi fælles om det sociale ansvar. Kompetente fagpersoner holder oplæg om disse samarbejder tidligere og i dag. Kommunale og kirkelige ildsjæle fortæller om igangværende samarbejder, og i forbindelse med konferencen udgives en bog, der beskriver mangfoldigheden af sociale og diakonale  
aktiviteter for børn, unge og voksne i alle aldre i Viborg Stift. 

Borgmestre og provster fra de ni kommuner i Viborg Stift og fem yderligere repræsentanter for henholdsvis kommunerne og provstierne tilmeldte sig sidst. Programmet sendes til de samme, og da der kan være udskiftninger pga. kommunalvalget eller af andre årsager, beder vi alle om igen at 
tilmelde sig konferencen, så vi har det rette overblik over, hvem der 
deltager.  

Konferencen er også denne gang en lukket konference, hvor de seks 
kommunale deltagere sidder sammen med de seks repræsentanter fra provstiet. På den måde bliver der rig lejlighed til at lære hinanden bedre at kende lokalt, indlede nye samarbejder og dermed styrke samskabelsen mellem kommune og folkekirke. 

Det er fortsat mit håb, at konferencen bliver til inspiration og nye aktiviteter til gavn og glæde for de mest sårbare. 


Henrik Stubkjær, biskop Viborg Stift

PROGRAM

08.30
Drop in kaffe og registrering af deltagere

08.55
Fællessang

09.00
Velkomst ved biskop Henrik Stubkjær og borgmester Ulrik Wilbek

09.15
Introduktion til dagen ved ordstyrer Ivar Brændgaard

09.20
Samtalerunde I

09.40

 • Oplæg I
  Tidl. kirkeminister Mette Bock (15 min.)
  Samskabelse - set i evighedens perspektiv!
  Er der overhovedet noget nyt at hente, når vi for øjeblikket diskuterer det nye begreb samskabelse? Eller har der altid været et samarbejde og en nær relation mellem folkekirke og de sociale myndigheder? Det har der nok. Men er der alligevel faldgruber - og nye veje - man skal være opmærksom på?
   
 • Cand.theol., ph.d. og underviser Bodil Lodberg (35 min.)
  Samspillet mellem kirke og kommune
  I Aarhus og Viborg opstod i det 19. århundrede et interessant samarbejde mellem præster, myndige lægfolk, foreninger og byråd, som overskrider de gængse forestillinger om grænserne mellem offentligt og privat, kirkeligt og verdsligt. Den protestantiske husstand omformes til hjem, som i det 20. århundrede kommer til at udgøre stedet for sociale indsatser i det danske velfærdssamfund.

10.30
Minikoncert med Kolind BalladeBand

11.00
Samtalerunde II
Fortællestationer: Seks konkrete eksempler på samarbejder/indsatser

11.50
Frokost

12.25 Fællessang

12.30
Oplæg III

 • Tidl. energiminister, generalsekretær for Caritas og formand for Rådet for Socialt Udsatte Jann Sjursen (30 min.)
  Fælles om det sociale ansvar
  Hvorfor kan kommunen ikke alt, og hvorfor skal kirken ikke overtage hele det sociale ansvar? Refleksioner om opgaver og værdier i mødet med de mest udsatte samt om brugen af frivillige og professionelle.
   
 • Professor Jørn Henrik Petersen (30 min.)
  Luthersk syn på diakoni og samfund
  Med afsæt i Luthers syn på forholdet mellem diakoni, kirke og samfund bevæger vi os til diakonidebatten i slutningen af 1800-tallet, kaster et blik på Steinckes socialreform fra 1933 og folkekirkens reaktion for at ende med en overvejelse over, hvorfor diakonien igen er kommet på dagsordenen – og hvad det så måtte skabe af problemer.

13.30
Samtalerunde III

13.55
Fællessang

14.00
Tak for i dag

INDLÆGSHOLDERE

Tidligere kirkeminister

METTE BOCK

SAMSKABELSE - SET I EVIGHEDENS PERSPEKTIV
Er der overhovedet noget nyt at hente, når vi for øjeblikket diskuterer det nye begreb samskabelse? Eller har der altid været et samarbejde og en nær relation mellem folkekirke og de sociale myndigheder? Det har der nok. Men er der alligevel faldgruber - og nye veje - man skal være opmærksom på?

Cand.theol., ph.d. underviser i diakoni og socialt arbejde på Diakonhøjskolen  

BODIL LODBERG

SAMSPILLET MELLEM KIRKE OG KOMMUNE.

I Aarhus og Viborg opstod i det 19. århundrede et interessant samarbejde mellem præster, myndige lægfolk, foreninger og byråd, som overskrider de gængse forestillinger om grænserne mellem offentligt og privat, kirkeligt og verdsligt. Den protestantiske husstand omformes til hjem, som i det 20. århundrede kommer til at udgøre stedet for sociale indsatser i det danske velfærdssamfund.

Professor, dr.phil. & lic.oecon.

JØRN HENRIK PETERSEN

LUTHERSK SYN PÅ DIAKONI OG SAMFUND
 Med afsæt i Luthers syn på forholdet mellem diakoni, kirke og samfund bevæger vi os til diakonidebatten i slutningen af 1800-tallet, kaster et blik på Steinckes socialreform fra 1933 og folkekirkens reaktion for at ende med en overvejelse over, hvorfor diakonien igen er kommet på dagsordenen – og hvad det så måtte skabe af problemer.
 

Tidl. energiminister, generalsekr. for Caritas og fmd. for Rådet for Socialt Udsatte

JANN SJURSEN

FÆLLES OM DET SOCIALE ANSVAR
Hvorfor kan kommunen ikke alt, og hvorfor skal kirken ikke overtage hele det sociale ansvar? Refleksioner om værdier i mødet med de mest udsatte og om brugen af frivillige og professionelle. 

TIDSPUNKT:

28. januar 2022
08.30 Drop ind kaffe
09:00-14:00 Konference med foredrag og workshops

STED: 

Viborg Idrætshøjskole, Vinkelvej 32, 8800 Viborg

ORDSTYRER:

Ivar Brændgaard, tidl. direktør for TV MIDT-VEST

ARRANGØR:

Viborg Stift

TILMELDING:

Senest 10. december
Klik her for at tilmelde dig konferencen
 

SPØRGSMÅL:

Steen Andreassen
Telefon: 6080 4795
Mail: stean@km.dk