2023

DEBAT
gøres til virkelighed i 2023

kommuner, folkekirker og organisationer i nye samarbejder

Konferencen i det nye år løber af stablen 24. marts, hvor programmet for dagen bliver lige modsat af dette års konference, eftersom der skrues op for mængden af workshops og ned for oplæg. Samtidig er konferencen ikke blot tiltænkt ledende personer inden for  
socialområdet i kirker, kommuner og organisationer, men også kirkernes frivillige ildsjæle og kommunernes sociale frontpersonale. Deltagerne vil formentlig blive inddelt i forskellige ”linjer” alt efter, hvilket socialt felt de arbejder med. På den måde kan de meget målrettet dykke ned i arbejdet med eksempelvis demente seniorer eller ensomme unge.  
- I 2023 kommer organisationerne til at få en mere fremtrædende rolle, fordi flere af dem kommer til at fungere som inspirations-projekter rundt på de forskellige workshops. Samtidig er håbet med den nye konference at skabe stor begejstring hos kommunens sociale frontpersonale og kirkens ildsjæle. Hvis vi er begejstret og fulde af ideer, kan vi lave rigtig meget godt sammen i de kommende år, siger Steen Andreassen.

Steen Andreassen, stiftspræst for diakoni og medarrangør af ’Fælles om’-konferencerne.  


Konferencen afholdes i KulturCenter Skive og forventes at samle omkring 300 repræsentanter for det sociale arbejde på tværs af aktører. Det er gratis at deltage. 

INDLÆG

Meningsskabende værdiledelse

På diakonikonferencen FÆLLES OM DET SOCIALE ANSVAR i Skive KulturCenter fredag den 24. marts 2023 holder Helle Hein foredraget

”Værdier med mening”

Helle Hein arbejder som selvstændig forsker, foredragsholder, forfatter og konsulent. I sit arbejde fokuserer hun på forskellige aspekter af motivation og ledelse, herunder talentudvikling, vidensarbejde og kreativitet.

Som et alternativ til traditionel værdibaseret ledelse er Helle Hein optaget af meningsskabende værdiledelse, hvor værdierne fungerer som et pejlemærke for medarbejdere og ledere på en måde, hvor værdierne er forankret i arbejdspladsens kultur. Dermed bliver meningsskabende værdiledelse til et kraftfuldt ledelsesredskab, der både skaber mening indadtil ift. medarbejderne og udadtil ift. Borgere/brugere m.v.

Foredraget tager udgangspunkt i projektet Meningsskabende værdiledelse og er baseret på cases fra den diakonale verden.

Af bøger har hun skrevet Motivation (2009), Primadonnaledelse (2013) og Når talent forpligter (2017).

24. marts 2023 i Skive Kongrescenter 

inviterer vi til en åben konference for kommunernes frontpersonale og kirkernes mange ildsjæle inden for det sociale og diakonale område. Her forventer vi omkring 300 ledere af dagplejen, skoleforvaltningen, familieafdelingen, ældreplejen m.v., fremskudte socialrådgivere, forebyggende medarbejdere, brobyggere, frivillighedskoordinatorer, PPR-medarbejdere, boligsociale medarbejdere, veterankoordinatorer m.fl.  samt præster, kirke- og kulturmedarbejdere og mange frivillige i sorggrupper, væresteder osv. 

Workshops

Konferencen består primært af en lang række workshops, hvor samarbejder omkring børn, unge, familier, seniorer og diverse specifikke målgrupper præsenteres. 

Konferencen afholdes på KCS - Kultur Center Skive og deltagelse er gratis.