Fortsæt til hovedindholdet

FÆLLES OM

2023
kommuner, folkekirker og organisationer i nye samarbejder

24. MARTS 2023 I KULTURCENTER SKIVE 
KL. 09.00-15.30

inviterer vi til en åben konference for kommunernes frontpersonale og kirkernes og organisationernes mange ildsjæle inden for det sociale og diakonale område. Her forventer vi omkring 300 ledere af dagplejen, skoleforvaltningen, familieafdelingen, ældreplejen m.v., fremskudte socialrådgivere, forebyggende medarbejdere, brobyggere, frivillighedskoordinatorer, PPR-medarbejdere, boligsociale medarbejdere, veterankoordinatorer m.fl.  samt præster, kirke- og kulturmedarbejdere og mange frivillige i sorggrupper, væresteder osv. 

SPOR

Konferencen består primært af en lang række spor, hvor samarbejder omkring børn, unge, familier, seniorer og diverse specifikke målgrupper præsenteres. Du kan se hele programmet ved at kikke her og der er tilmelding frem til 1. marts.

Biskop Henrik Stubkjær

Velkommen til en konferencedag, hvor fokus ikke er på dagen, men på de ideer og relationer som vi sammen kan tage med os ud i praktisk handling i kommuner og sogne!

Selv om vi år efter år ligger i toppen, når verdens lykkeligste folk kåres, og selv om vi aldrig tidligere i historien har været så velstillede som et af verdens rigeste samfund, så kommer vi til kort, når fænomener som stress, angst, ensomhed og social eksklusion rammer. Når vores komplicerede liv ikke går op, må flere samvirke for at forebygge, støtte og lindre.

De kirkelige sociale organisationer opstod i kølvandet på industrialiseringen i sidste halvdel af 1800-tallet, hvor den sociale nød råbte til himlen i de store byer, og organisationerne pressede på for udviklingen af vores moderne velfærdssamfund. Under opbygningen af velfærdssamfundet efter anden verdenskrig overtog kommunerne flere og flere sociale opgaver, indgik driftsoverenskomster med organisationerne, og har siden udviklet tilbud til alle mulige udsatte grupper, og i disse år vendes blikket mod civilsamfundet, da nogle opgaver kræver flere partnere. Med ansættelsen af hundredvis af sognemedhjælpere og kirke- og kulturmedarbejdere gennem de seneste 30 år er Folkekirkens diakonale engagement vokset støt. Med kirker, sognegårde og ansatte i alle sogne i landet løftes flere og flere sociale og diakonale opgaver i samvirke med kommuner, organisationer og andre ildsjæle.

Med denne invitation til konferencen FÆLLES OM DET SOCIALE ANSVAR – kommuner, folkekirker og organisationer i nye samarbejder i Skive KulturCenter fredag den 24. marts 2023 indbyder vi alle interesserede fra kommuner, kirker og de sociale diakonale organisationer til at mødes for at blive bekendt med mange af de gode initiativer, der er i gang rundt omkring i landet, så de kan spredes, og for at inspirere hinanden til at udvikle nye indsatser for grupper i vores samfund med særlige behov.

Der er sat fokus på god praksis på 10 SPOR, der mødes tre gange på såkaldte TORVE i løbet af dagen. Som i antikken er det på TORVET, man mødes for at drøfte sin tids udfordringer. Det vil vi gøre ved at lade en masse ildsjæle fra kommunerne, kirkerne og organisationerne fortælle om deres engagement, visioner og indsatser i forhold til Spædbørn, Skoleelever, Unge, Familier, Ældre, Mænd, Sundhed & trivsel, Arbejdsløse & socialt udsatte, Udlændinge & flygtninge samt Kirken på landet.

Som du kan se af programmet, kan du glæde dig til at høre nogle af landets hotteste foredragsholdere med noget på hjerte, og du kan glæde dig til som afslutning på dagen at få en helt unik koncertoplevelse.

Takket være Stiftsrådet er deltagelse gratis, hvorfor vi håber at se mere end 300 deltagere fra alle egne af Viborg Stift.

Vel mødt i Skive KulturCenter til en inspirerende og igangsættende dag til gavn og glæde for de mest udsatte.

Henrik Stubkjær, biskop over Viborg Stift