Fortsæt til hovedindholdet
2024
Nyheder
computer og notesblok

Menighedsrådene er den vigtigste brik i vores folkekirke

Sådan lyder det fra biskop Henrik Stubkjær med en opfordring til menighedsrådene om at besvare den nye store spørgeundersøgelse som kirkeministeriet har udsendt.

Er der for mange og indviklede regler? Er sagsgangene for tunge og tidskrævende? Og er der arbejdsopgaver, der kunne delegeres, så menighedsrådsmedlemmers tid bliver brugt bedst muligt? Det er nogle af de spørgsmål, menighedsrådene skal til at besvare i en spørgeskemaundersøgelse, der vil blive sendt ud til alle landets menighedsrådsmedlemmer.

Indsigt i opgaverne

Spørgeskemaundersøgelsen er næste skridt i det nyligt nedsatte projekt, der skal sikre, at det bliver lettere at udføre menighedsrådsarbejde fremover. Her er spørgeskemaundersøgelsen et vigtigt værktøj, for den bidrager med indsigt i de opgaver og udfordringer, menighedsrådene står med i dag, samt vigtig viden om, hvilke tiltag der bedst kan understøtte menighedsrådene i deres arbejde. 

-Menighedsrådene er den vigtigste brik i vores folkekirke. Det er der, vi danner rammerne om det lokale kirkeliv. Menighedsrådene er uundværlige for vores kirke, for det er dem, der bærer kirken, og derfor er det så vigtigt, at mange besvarer spørgerundersøgelsen også her i Viborg Stift, forklarer biskop Henrik Stubkjær.

Biskop Henrik Stubkjær

Et frivilligt arbejde

På den måde får menighedsrådene mulighed for selv at komme med input til, hvor deres arbejde kan gøres lettere.

-De ca. 12.000 valgte medlemmer i landets menighedsråd påtager sig sammen med den lokale præst, der også er medlem af menighedsrådet, hver dag et stort og vigtigt ansvar for det lokale kirkeliv og for, at menighedsrådene lever op til sine opgaver som offentlig myndighed. De valgte medlemmer er frivillige med både arbejde og gøremål ved siden af opgaven som menighedsrådsmedlemmer. Som det er i dag møder de for meget bureaukrati. Derfor mener jeg, at vi skylder at lave et grundigt arbejde for at finde steder, hvor vi kan gøre det lettere for de mange, der vælger at bruge deres fritid på arbejdet i folkekirken, siger kirkeminister Morten Dahlin.

Morten Dahlin (V), minister for byer og landdistrikter, kirkeminister og minister for nordisk samarbejde (Foto: Venstre)

Lytte til udfordringerne

Formand for Landsforeningen af Menighedsråd, Anton Pihl, er medlem af projektets styregruppe, og han mener, at menighedsrådene igennem spørgeskemaundersøgelsen får mulighed for at pege pilen de steder hen, hvor der er brug for forenkling:

-Landsforeningen af Menighedsråd er med i det vigtige udvalgsarbejde med at få skabt en ny menighedslov og dermed få forenklet forholdene for menighedsrådene. Det er meget naturligt, at styregruppen også ønsker at høre om udfordringerne direkte fra menighedsrådene. Med spørgeskemaundersøgelsen har menighedsrådene mulighed for at komme med input til arbejdet, så vi opfordrer alle medlemmer til at give deres mening til kende, siger Anton Pihl. 

I projektets styregruppe sidder også repræsentanter fra biskopperne, Danmarks Provsteforening, Den danske Præsteforening, stiftskontorcheferne, kirkefunktionærorganisationerne og By-, Land- og Kirkeministeriet. Projektet er igangsat på initiativ af kirkeminister Morten Dahlin og løber frem til 2025.