Fortsæt til hovedindholdet
2023
Nyheder

Storstilet konference om socialt ansvar har sat konkrete aftryk

Sidste års Fælles Om-konference har sat skub i samarbejdet mellem kirker, kommuner og organisationer. Flere steder har det allerede affødt håndgribelige tiltag på det sociale område.

 

Af Anika Thorø Weber

Massevis af møder, nye professionelle forbindelser og konkrete initiativer.

Det og meget andet er indtil videre, hvad en af sidste års helt store konferencer i Viborg Stift, ”Fælles om det sociale ansvar”, har båret med sig.

Konferencen blev afholdt tilbage i januar 2022 med det formål at skabe nye forbindelser mellem kommuner, kirker og sociale organisationer, sådan så parterne fremover kan arbejde tættere sammen om deres sociale ansvar ude i lokalområderne. Og det er lykkedes, vurderer Steen Andreassen, der som Viborg Stifts diakonipræst har været tovholder på konferencen.

- Det er en spændende proces, vi er i. Konferencen har helt sikkert fået sat gang i snakke på tværs. Jeg oplever et større gensidigt ønske om at ville skabe noget sammen, end vi har set de seneste 50 år, siger stiftspræsten, der nævner indføringen af velfærdssamfundet som en af årsagerne til, at kirker og kommuner over de seneste årtier er gledet fra hinanden, eftersom velfærdssamfundet var med til at give staten en mere central plads på det sociale område.

 

Stiftspræst for diakoni Steen Andreassen

Stiftspræst for diakoni Steen Andreassen oplever et samarbejde mellem kirker og kommuner, som man ikke har set i 50 år. Arkivfoto: Andreas Falck

- For bare fem eller syv år siden ville det her spirende samarbejde være helt usandsynligt, så det er viser virkelig, at vi flytter os som kirker og kommuner. Sammen kan vi styrke indsatsen på det sociale område – for vi kan noget forskelligt, tilføjer Steen Andreassen, der ser folkekirken som en oplagt samarbejdspartner for kommunerne, idet folkekirken samlet set er Danmarks største aktør indenfor civilsamfundet.

Mere end møder

For at blive klogere på det konkrete output af Fælles Om-konferencen har Steen Andreassen de seneste måneder været i kontakt med alle stiftets provster for at få en mere klar fornemmelse af, hvordan man indenfor de enkelte kommuner har grebet ansvaret an på baggrund af konferencen.

Her lyder tilbagemeldingen, at man særligt har afholdt en række indledende møder mellem kommuner og kirker, sådan så parterne nu kender hinanden bedre og kan have en åben snak om, hvordan de sammen kan løfte de enkelte behov på det sociale område. Og netop den kontakt er et vigtigt første skridt, mener Steen Andreassen:

Det er vigtigt at udvide kontakten til hinanden. Uden kendskabet kan vi ikke begynde at samarbejde. Men møder er ikke nok. De skal også gerne blive til konkret handling.

Steen Andreassen, stiftspræst for diakoni

- Det er vigtigt at udvide kontakten til hinanden. Uden kendskabet kan vi ikke begynde at samarbejde. Men møder er ikke nok. De skal også gerne blive til konkret handling, siger Steen Andreassen.

Derfor er diakonipræsten også glad for at se, at man i flere kommuner allerede nu er gået mere konkret til værks. Det gælder blandt andet i Herning, hvor man efter kommunens ønske har arrangeret en lokal udgave af Fælles Om-konferencen, hvor kommunalt ansatte i Herning Kommune kan lære kirkens arbejde, ansatte og ildsjæle bedre at kende. Den konference afholdes i begyndelsen af februar på Talentskolen i Herning – med 80 tilmeldte, selvom der i første omgang kun var åbnet op for 70 pladser. 

- Det gør mig fortrøstningsfuld. Det er spændende at følge med i og se, hvad det udvikler sig til, siger Steen Andreassen.

Også i Viborg er møder blevet til konkrete initiativer. Her har provsterne afholdt et møde med afdelingslederne på social- og ældreområdet, hvilket har affødt en oversigt over, hvilke præster der hører til hvilke distrikter i kommunen. Det har betydet, at flere præster nu har en tættere kontakt til plejehjemmene og har flere samtaler med de ældre. 

Ny konference følger op

Selvom sidste års Fælles Om-konference allerede har avlet konkrete initiativer, så er Viborg Stifts indsats for at styrke samarbejdet mellem kirker, kommuner og organisationer endnu ikke slut.

Til marts afholdes endnu en konference under navnet Fælles Om. Modsat sidste konference, der var målrettet ledere i kirker, kommuner og organisationer med socialt ansvar, så er denne konference målrettet kommunernes frontpersonale samt kirkernes og organisationernes mange ildsjæle.

Provst Carsten Hoffmann, Herning Nordre provsti

Provst Carsten Hoffmann, Herning Nordre Provsti, er med til at skabe nye forbindelser til Herning Kommune, hvor man nu afholder en lokal udgave af Fælles Om-konferencen. Arkivfoto: Andreas Falck

Håbet er at skabe en konference, der kan fremvise en masse af de gode projekter, der allerede finder sted på tværs – til inspiration for andre.

- Det er vigtigt, at vi både arbejder oppefra og nedefra – altså på alle niveauer - så vi både har ledere og "folk på gulvet" med i projekterne. Det er der, synergierne for alvor opstår, siger Steen Andreasen.

Den kommende konference finder sted 24. marts i Kulturcenter Skive. Konferencen har allerede stor tilslutning med 190 meldte, men endnu flere forventes at deltage. 

Den endelige tilmeldingsfrist er 1. marts. Det er gratis at deltage. Tilmelding foregår her.