Fortsæt til hovedindholdet
2023
Nyheder

Visionspunkter er fundet – nu skal de gøres håndgribelige

Repræsentanter fra Viborg Stifts mange udvalg samt biskoppen, provster og stiftspræster har sammen fundet frem til seks punkter, som bliver særligt vigtige i de kommende år.

Af Asger Nørkær Nielsen

Hvilket temaer bør være øverst på dagsordenen de kommende år i Viborg Stift? Hvad er mest presserende at have fokus på?

Det var på dagsordenen på en temadag sidst i april, hvor stiftspræster, provster, biskoppen, stiftsrådet og stiftsudvalg vekslede ideer, diskuterede og brainstormede over det, der skal være stiftets visionspunkter for de resterende år af stiftsrådets valgperiode plus et stykke ind i den næste.

Ideen er, at alle lag i stiftet, fra menighedsråd til biskop, skal inspirere og blive inspireret af hinanden i arbejdet med at udvikle kirken i en fornuftig retning.

- Vi er en organisation, der reelt gerne skulle styres nedefra – fra menighedsrådene. Men derfor kan det alligevel være godt at have nogle pejlemærker at gå efter. Så selvom vi er en stor, decentral organisation, får vi med visionspunkterne alligevel en form for fælles fodslag, siger Carlo Nørby Hald, formand for Viborg Stiftsråd.

Temadagen udmøntede sig i seks visionspunkter, som på et stiftsrådsmøde 25. maj blev endeligt vedtaget. I denne uge går arbejdet i gang med at få de seks punkter gjort håndgribelige og så nemme som muligt at forholde sig til, hvad end ens funktion i stiftets område er. Det er der nedsat et udvalg til.

De seks punkter er:

 • samskabelse og diakoni
 • menighedsrådsvalg 2024
 • arbejdsmiljø i folkekirken
 • kirken og den grønne omstilling
 • undervisning
 • gudstjenesteudvikling og liturgi.
tema visionsdag viborg stift

På en temadag 28. april blev der talt og diskuteret på livet løs, da stiftspræster, provster, stiftsmedlemmer samt biskop Henrik Stubkjær nåede frem til de seks visioner, som stiftet har som fokusområde i de kommende år.

De gode ideer skal spredes

Blandt visionerne finder man ”kirken og den grønne omstilling”. Grøn omstilling har længe været et fokusområde i den danske folkekirke. Blandt andet viste en rapport fra Folkekirken Favrskov i 2020, hvordan man kan arbejde med grøn omstilling i kirken og på kirkegårdene. Og Viborg Stift har sågar ansat en klimakonsulent. Men emnet er langtfra udtømt, mener formanden for Viborg Stiftsråd, idet der stadig er meget, der kan gøres.

- Grøn omstilling har været et fokus i mange år, og jeg vil nærmest påstå, at Folkekirken har været en form for trendsætter, som har taget emnet alvorligt ved at være tidligt ude. Men det er et langt sejt træk. Og vi kan lige så godt bruge hinandens erfaringer. Med visionerne lærer vi af hinandens erfaringer med blandt andet energibesparelser, siger Carlo Nørby Hald.

Han nævner blandt andet elektrificering af maskiner på kirkegården, udlejning af jord til økologisk landbrug og udskiftning af olie- og gasfyr som tiltag, man kan ty til, og hvor man muligvis kan lære at det, andre sogne allerede har gjort.

Planen er nu, at de seks visionspunkter til september skal præsenteres på en håndgribelig måde som folder eller andet handy, så ideerne kan begynde at forgrene sig ned gennem stiftets organisation.

Viborg Stifts visioner

Stiftsrådet har netop vedtaget seks visionspunkter, som sogne, provstier og stiftet kan have særligt fokus på i den resterende tid af stiftsrådets valgperiode og et stykke ind i den næste.

 

De seks punkter er:

 • samskabelse og diakoni
 • menighedsrådsvalg 2024
 • arbejdsmiljø i folkekirken
 • kirken og den grønne omstilling
 • undervisning
 • gudstjenesteudvikling og liturgi.

Normalt ville visionerne blive udfoldet tidligere i stiftsrådets valgperiode, men grundet udbruddet af coronavirus i 2020, er det i denne omgang blevet forsinket.