Fortsæt til hovedindholdet
2023
Nyheder

Præst ved et stormfuldt hav

Det storslåede Vesterhav havde trukket i Gunda Jørgensen, da hun tilbage i 1973 sagde ja til et job, der skulle gøre hende historisk. Hendes ja til at blive præst ved Vandborg-Ferring Kirker gjorde nemlig, at hun blev den første kvindelige præst, som blev ordineret i Viborg Domkirke.

-Jamen jeg husker, at Domkirken var gabende tom. Der var nogle præster fra provstiet med provsten i spidsen, og så havde biskoppen udkommanderet alle provster, fortæller Gunda Jørgensen. Der plejer at være en himmelsk hærskare i procession sådan en dag, men det tænkte jeg nu ikke så meget over, for jeg gik ikke meget op i ordinationen, men mere i det embede jeg skulle begynde i.

Telegrammet

Hun fik beskeden om jobbet med et telegram, som krævede at hun gik til den nærmeste telefonboks, for at få beskeden fra Biskop Johannes W. Jacobsen, om at menighedsrådene havde stemt ja, til at få hende som præst.

-Jeg er sikker på, at havde der været en ordentlig mand, der havde søgt det, så havde jeg aldrig fået det, konstaterer Gunda Jørgensen med et smil på læben. Men det var en tid med stor præstemangel, og hun var valgt med et snævert stemmeflertal på 7 for og 5 imod. Et stemmetal, der havde fået hende til at overveje at sige nej til jobbet, men biskoppen havde beroliget hende med, at når hun først var derude, så skulle alting nok gå.

Hun havde inden da også selv været i tvivl, om hun overhovedet skulle være præst. Egentlig havde hendes lyst til at skrive stile i skolen, gjort at hun overvejede at læse til journalist, men blev i stedet bidt af teologien og stod klar til hendes første embede i marts 1973 på en tid hvor der stadig kun var få kvindelige præster i det midt og vestjyske. Men indbyggerne i Vandborg-Ferring sogne tog godt imod den nye kvindelige præst.

Vi var tilforladelige

-Den store fordel var at den autoritet, som præsterne havde haft. Den havde jeg ikke, fordi der ingen tradition var for kvindelige præster. Derfor var vi jo tilforladelige, og folk kunne sige alting til mig. Så det gjorde de, griner Gunda Jørgensen. Og netop den grund mener hun er en af årsagerne til, at de kvindelige præster gik deres sejrsgang de følgende år.

Det var to sogne med kun 700 sognebørn som Gunda Jørgensen ankom til. Biskop Jacobsen havde fortalt hende, at et embede ikke burde være større end 500, fordi intet menneske ville kunne være sjælesørger for flere. De første fire år klarede hun sig uden kørekort og gik i stedet de 10 km., der var ud til fyret i den fjerneste ende.

-På den måde traf jeg jo folk undervejs, som jeg aldrig ville have truffet, hvis jeg ikke var kommet gående.

Et privilegium

De 700 mennesker blev en del af hendes liv i de næste 40 år inden hun stoppede som præst i 2013. Hun kigger tilbage på tiden med stor taknemlighed, og synes det har været et privilegium at have været et sted, der ikke var større.

Nu kan hun tage tilbage til Domkirken og deltage i jubilæumsfejringen for de første kvindelige præster her 50 år efter hun selv var den første til at blive ordineret i Viborg Domkirke.

Jubilæumsfejringen finder sted den 11. juni.

Program og tilmelding til jubilæumsfejring den 11. juni