Fortsæt til hovedindholdet
2023
Nyheder
Logo til kampagnen Omsorg uden omveje

Ny kampagne: Omsorg uden omveje

I januar kører kampagnen ”Omsorg uden omveje”, der skal vise, hvordan folkekirken skaber værdi i samfundet. Landets ti stifter og folkekirken.dk står bag kampagnen ”Omsorg uden omveje”, der bliver lanceret 8. januar 2024. 

77 % af danskerne er ifølge en undersøgelse fra Folkekirkens Videns- og Uddannelsescenter i 2020 i løbet af et år i kontakt med folkekirken gennem en af institutionens mange døre, der åbner til andagter, babysalmesang, måltidsfællesskaber, kirkelige handlinger, korarbejde og sociale fællesskaber for ensomme og udsatte.

Kirken er med andre ord en unik samfundsinstitution, der skaber værdifulde og meningsfyldte fællesskaber for dem, der har brug for det. Det skal vi fortælle danskerne med kampagnen ”Omsorg uden omveje”, der lanceres 8. januar.

Du kan også blive en del af kampagnen og være med til at give et nuanceret billede af folkekirkens arbejde. Hvis du vil være med til at vise, hvad kirken kan tilbyde, kan du være med til at løfte kampagnen ved at: 

  • Dele historierne der kommer på folkekirken.dk´s sociale platforme

Derudover vil du kunne læse mere om baggrunden for kampagnen på Folkekirkens Intranet under temaet: Omsorg uden omveje, som kan ses fra den 2. januar.

Formålet med kampagnen er at øge bevidstheden om og styrke følelsen af, at målgruppen gennem deres medlemskab bidrager til noget værdifuldt og unikt, når folkekirken gennem sine tilbud løfter en vigtig samfundsopgave og yder støtte, omsorg og fællesskab for dem, der har brug for det – uanset, om man er medlem eller ej, og uanset hvem man er.  

Det skal ske gennem historier med mennesker, som målgruppen kan identificere sig med eller føle sympati for. Gennem personlige beretninger skal kampagnens fortællinger nedbryde fordomme om folkekirken og synliggøre, hvad folkekirken bidrager med i det danske samfund.

Målgruppen er de løst tilknyttede og kulturelle medlemmer, som ifølge befolkningsundersøgelsen ”Religiøsitet og forholdet til folkekirken 2020” fra Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter viser, at de løst tilknyttede opfatter folkekirken som vigtig for samfundet og særligt for deres lokalmiljø. 

Vil du vide mere om kampagnen?
For generelle henvendelser, kontakt Ellen Aagaard fra folkekirken.dk: eap@km.dk eller på 20 37 60 95. 

For tekniske spørgsmål om deling af kampagnen, kontakt Henrik Helms fra Viborg Stift: hhhe@km.dk eller på 40 31 16 06.

Fakta

Kernefortælling

Kernefortællingen* til kampagnen ”Omsorg uden omveje”, der bliver lanceret i uge 2 i januar 2024, lyder: 
 

I folkekirken kan du komme ind fra gaden og finde et rum, der rummer dig, som du er, uanset hvor du er i livet. 

 

Hvad enten behovet er sjælesorg, samtalegrupper eller noget så basalt som et måltid mad, har folkekirken et tilbud til dig. Du skal ikke forklare og forsvare dig i mødet med folkekirken. Du skal ikke vise lønseddel, sygesikringsbevis, pas eller anden legimitation med cpr-nummer. I folkekirken møder du omsorg uden omveje.  

 

Det sociale arbejde har altid været en af folkekirkens hjørnesten. Fra de første kristnes uddeling af mad til fattige i menigheden til nutidens tilbud om julefejring for enlige og fællesskaber for veteraner. 

 

I kampagnen “Omsorg uden Omveje” ønsker folkekirken at fortælle historier fra dem, der er blevet positivt overraskede over, at kirken kunne give dem noget, som ingen andre samfundsinstitutioner tilbyder. Det kan f.eks. være et ungt menneske med et knust hjerte, der finder fællesskab i en kærestesorgsgruppe, en udsat borger, der møder omsorg i en varmestue. Eller et medmenneske, der rammes af alvorlig sygdom og bliver grebet af en hospitalspræst.

 

*En kampagnes kernefortælling er en beskrivelse af, hvorfor kampagnen er sat i verden, så alle, der arbejder med eller deler den, har en fælles forståelse af, hvad kampagnen vil sige, til hvem og hvorfor. 

Fakta

Om kampagnen

  • Landets ti stifter og folkekirken.dk står bag kampagnen ”Omsorg uden omveje”, der bliver lanceret 8. januar 2024
  • Kampagnen kommer til at køre i landsdækkende og regionale medier, samt folkekirken.dks sociale medier i løbet af uge 2, 3 og 4
  • De enkelte sogne kan nemt dele kampagnen på deres platforme via fortællebanken på Folkekirkens IntraNet, hvor du finder baggrund og beskrivelse for kampagnen, dens kernefortælling, og link til hvor du finder kampagnens historier.