Fortsæt til hovedindholdet
2023
Nyheder
ny hjemmeside informerer forud for kirkerenovering

Nu er det blevet nemmere at finde viden forud for kirkerenoveringen

Ny hjemmeside skal klæde menighedsråd, håndværkere, arkitekter, provstier, stifter og andre på, når der skal lægges gulvvarme i kirken, når kirketavlen skal udskiftes, eller når andre istandsættelses- eller renoveringssager banker på. Det er en kærkommen hjælp, lyder det fra Viborg Stift.

Af Asger Nørkær Nielsen

Vil et menighedsråd have lagt gulvvarme i kirken, er en vvs’er ikke det eneste, der kræves. Det kan være, at der også skal en arkæolog ind over, så man er sikker på, at de kulturelle værdier bliver sikret under arbejdet. Og det kan være ærgerligt først at finde ud af langt henne i sagsforløbet.

Derfor – og af andre grunde – har Nationalmuseet nu lanceret en ny hjemmeside med information om alle de historiske, kulturelle og arkæologiske hensyn, der skal tages, når en kirke eller en kirkegård skal undergå istandsættelse eller renovering.

- Hjemmesiden er en glimrende hjælp til alle, der er involveret i byggesager i kirkerne. Som menighedsråd eller provstiudvalg har man ikke nødvendigvis stor fagekspertise eller fuldt kendskab til de processer, der er i byggesagerne. Og her kan hjemmesiden være en nyttig vejledning om den del, der vedrører Nationalmuseets rolle i sagerne, siger Ann-Sofie Bach Kvist, jurist og primær behandler af byggesager i Viborg Stift.

Skal aflive misforståelser

Det er kirkekonsulenterne fra Nationalmuseet, som ligger inde med den faglige ekspertise, der nu deles på pædagogisk vis på den nye hjemmeside. Pointen er at gøre alle involverede parter klogere – både menighedsråd, men også provstier, stifter, håndværkere, arkitekter, og hvem der ellers kunne tænkes at spille en rolle, når for eksempel kirketavlen, stoleværket eller kalkmalerierne skal restaureres. Det er der brug for, for det har været uklart for nogle, hvad kirkekonsulenternes funktion rent faktisk er.

- En rapport om vores arbejde blev udarbejdet for et par år siden, som tydeliggjorde, at menighedsrådene var glade for vores rådgivning, men at vores rolle som rådgiver ikke i alle tilfælde var tydelig, idet der eksisterende en opfattelse af, at museet afgjorde, hvad der måtte laves om i kirkerne. Blandt andet derfor mener vi, det er en god ide med hjemmesiden," siger Claus Rohden Melin, museumsinspektør på Nationalmuseet.

Det er således stiftsøvrigheden og ikke Nationalmuseet eller dets konsulenter, der træffer afgørelse i byggesager. Ofte er besigtigelsesrapporter, som kirkekonsulenterne har lavet, med til afgøre, hvordan restaureringen skal foregå.

Hvis alle parter – menighedsråd, provstiudvalg, stiftsøvrighed, håndværkere, arkitekter og så videre – er godt klædt på fra start med en grundlæggende viden om de kulturelle og historiske aspekter, er forhåbningen, at det vil skabe et bedre og mere gnidningsfrit sagsforløb.

Ny hjemmeside giver adgang til Nationalmuseets enestående viden

Nationalmuseets kirkekonsulenter har lanceret en ny hjemmeside, der formidler noget af deres unikke viden: https://www.kirkekonsulenter.natmus.dk/.

Konsulenterne bistår i sager om renovering eller istandsættelser af kirker og kirkegårde. Derfor er forhåbningen, at hjemmesiden vil gøre det nemmere for menighedsråd, provstier, stifter og andre aktører at finde hjælp og blive klædt godt på til at håndtere istandsættelser og ændringer af kirkerne og deres kirkegårde. Det vil nemlig lette sagsbehandlingen for alle involverede parter.

Nationalmuseet er ifølge Lov om kirker og kirkegårde stifternes rådgiver i antikvariske spørgsmål, idet museet som landets hovedmuseum har de danske kirker som ansvarsområde.

Lovens formål er blandt andet at sikre den bedst mulige ramme om menighedens gudstjenester, de kirkelige handlinger og andre kirkelige aktiviteter, samtidig med at kirkens kulturværdier sikres.

Siden Nationalmuseets oprettelse i 1807 har det indsamlet viden om og forsket i landets kirker.