Fortsæt til hovedindholdet
2023
Nyheder

Første danske præsident for Det Lutherske Verdensforbund

Biskop Henrik Stubkjær er valgt som præsident for Det lutherske Verdensforbund, og skal være med til at sætte retningen for 77 millioner. 

Klik på videoen for at se en lille reportage fra afstemningen i Krakow
🎥: Dag Tuvelius & LWF 🎬: Henrik Helms

Af Christian Arffmann og Henrik Helms

Der var brede smil i den danske delegation, da resultatet af præsidentvalget blev offentliggjort til generalforsamlingen i Krakow. Henrik Stubkjær, biskop i Viborg stift, er nemlig blevet valgt som præsident for Det lutherske Verdensforbund – som den første dansker nogensinde.

-Der er mange følelser, der trænger sig på. For det første, ydmyghed over for den opgave jeg nu skal påtage mig.
Jeg ved, det er en stor opgave, men samtidig er der også en stor lyst til at komme igang, fortalte en glad nyvalgt præsident Henrik Stubkjær.

Også fra kirkeminister Louise Schack Elholm er der stolthed at spore:

-Som kirkeminister kan jeg kun være stolt over, at en dansk biskop nu skal stå i spidsen for 77 millioner lutherske kristne verden over. Jeg kender Henrik Stubkjær som et engageret og dygtigt menneske og ser frem til, at han bliver en vigtig stemme i det internationale lutherske kirkesamarbejde."

Det Lutherske Verdensforbund er en international sammenslutning af 149 lutherske kirker fra alle verdensdele og har hovedsæde i Geneve, Schweiz. Verdensrådet yder et omfattende humanitært arbejde og har desuden mission, menneskerettigheder, kirkeudvikling samt teologisk undervisning som fokusområder. 

-Jeg vil gerne kæmpe for, at vi holder teologien, og den praktiske handling sammen.Altså teologi og diakoni. At det følges ad, fortæller biskop Henrik Stubkjær.

-Samtidig vil jeg arbejde for, at styrke vores fællesskab, her på tværs af verden,og sikre, at alle får en stemme. Der er brug for Det Lutherske Verdensforbund, og den stemme, som vi som kirke har ind i et samfund, under hastig forandring.

Generalforsamlingen har været afholdt i Krakow. Foto: LWF/Albin Hillert

Henrik Stubkjær vil få til opgave at lede verdensforbundets øverste råd de næste syv år og sætte den strategiske retning for rådets arbejde.

Han gik til valg på at arbejde for diakoni, klimakamp og at styrke den teologiske undervisning. Desuden argumenterede han for at skabe mere samarbejde mellem nødhjælpsarbejdet og den teologiske afdeling.

I sin tiltrædelsestale sagde Stubkjær, at han ser det som sit ansvar at sikre diversitet, og at alle stemmer i verdensforbundet bliver hørt.

Henrik Stubkjær fortsætter i sit embede som biskop i Viborg stift, og ser store muligheder for at Danmark nu har en præsident for Det Lutherske Verdensforbund.


- Jeg håber og tror og ved, at vivil kunne hente rigtig meget inspiration fra
Det Lutherske Verdensforbund.Og så håber jeg også, at det
kan være med til at signalere, at vores kirke er en global kirke, slutter den nyvalgte præsident Henrik Stubkjær.

Biskop Henrik Stubkjær på talerstolen i Krakow. Foto: LWF/Albin Hillert