Fortsæt til hovedindholdet
2022
Nyheder
Mundbind i knyttet hånd

Slut med coronapas og mundbind

Alle coronarestriktioner i folkekirken er væk fra tirsdag den 1. februar. Men vi skal fortsat at passe på de særligt sårbare

Fra Kirkeministeriet

Regeringen har på baggrund af indstilling fra Epidemikommissionen besluttet, at kategorisering af COVID-19 som samfundskritisk sygdom ophæves parallelt med, at de restriktioner, der er udstedt med hjemmel i epidemiloven, som er som er betinget af kategoriseringen af COVID-19 som en samfundskritisk sygdom, ikke videreføres efter den 31. januar 2022. 

Det betyder, at samtlige restriktioner på Kirkeministeriets område ophører pr. 1. februar 2022. Der vil således ikke længere være:

  • Krav om mundbind/visir ved gudstjenester, fredagsbøn, religiøse handlinger og menighedsarrangementer, og på de folkekirkelige uddannelsesinstitutioner.
  • Krav om coronapas ved gudstjenester/fredagsbøn, religiøse handlinger samt menighedsarrangementer.
  • Krav om coronapas for folkekirkens videregående uddannelsesinstitutioner, det vil sige Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter og de tre kirkemusikskoler.
  • Krav om opsætning af informationsmateriale ved lokaler og lokaliteter.

For offentlige og private arbejdspladser, herunder folkekirken og andre trossamfund, vurderer Epidemikommissionen, at der vil kunne ske en normalisering af fysisk fremmøde efter den 1. februar 2022. Offentlige og private arbejdsgivere opfordres til løbende at vurdere situationen og indrette arbejdspladserne efter lokale smitteforhold og de fysiske forhold på arbejdspladsen.

Det er fortsat vigtigt, at Sundhedsmyndighedernes generelle anbefalinger og opfordringer efterleves. Anbefalingerne kan læses her.

Kirkeministeriets FAQ på www.folkekirkenspersonale.dk vil snarest muligt blive opdateret i overensstemmelse hermed.

Udgivet til: Alle menighedsråd, Alle i kirkenettet, Alle kirkekontorer, Alle præster, Alle provstier, Alle Stifter, Alle i kirkeministeriet, Løgumkloster kirkemusikskole, Sjællands kirkemusikskole, Vestervig kirkemusikskole, Udd-FUV Løgumkloster, Udd-Kbh. Pastoralseminarium, Udd-Århus Pastoralseminarium, Folkekirkens It, 3. kontor, Folkekirken.dk, Folkekirkens Kirkemusikskoler, FUV og Landsforeningen af menighedsråd