Fortsæt til hovedindholdet
2022
Nyheder
Mand med vaterpas

Mulighed for tilskud til istandsættelse af kirken

​Mange menighedsråd oplever, at deres kirke er både krævende og dyr at vedligeholde. Men nu er der hjælp at hente. Frem til den 1. marts kan der nemlig søges om op til 45 procent af udgifterne til et istandsættelsesarbejde på kirken, hvis restaureringsopgaven ud fra en antikvarisk synsvinkel anses som en særlig værdifuld del af den danske kulturarv.

Fra kirkeministeriet

Det krav kan mange kirkelige restaureringsarbejder honorere, da det er erfaringen, at ansøgere til kirkeistandsættelsespuljen ofte imødekommes. Dette gælder i særlig grad i år, idet puljen har fået videreført ubrugte midler fra sidste år og i alt omfatter knapt 20 millioner kroner i 2022.

Der kan ikke søges om tilskud til allerede påbegyndte arbejder. Det er mao. en betingelse for at en ansøgning imødekommes, at arbejdet ikke er igangsat, før der evt. gives tilsagn fra kirkeistandsættelsespuljen.

LÆS MERE

Ansøg via DAP eller statens-tilskudspuljer.dk.